• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Leerlingen van middelbare scholen moeten op hun Centraal Schriftelijk Eindexamen minimaal een 5,5 gemiddeld halen op hun vakkenpakket om te kunnen slagen. Ex-minister Lionel Jansen van Onderwijs heeft kort voor zijn aftreden een decreet getekend voor het verscherpen van het examenregelement.

In het middelbaar onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Schoolexamens worden door docenten van scholen zelf opgesteld en het CSE wordt door een instituut gemaakt en aan alle leerlingen gegeven.

Gemiddelde
Voorheen konden leerlingen slagen als hun eindcijfer gemiddeld voldoende was. Als iemand bijvoorbeeld op wiskunde op zijn schoolexamen een negen haalde en op zijn CSE een drie, dan was zijn gemiddelde een zes en daarmee voldoende. Per 2012 moeten scholieren niet alleen op het eindgemiddelde een voldoende halen, maar ook op het CSE.

Verscherping
Rector Adrie Mink van het Radulphus College is erg tevreden dat de verscherping nu ook voor Curaçao officieel is vastgelegd. “Het is belangrijk dat onze diploma’s gelijkwaardig zijn aan die van scholen in Nederland zodat ze goed aansluiten op het vervolgonderwijs. Nu kunnen onze leerlingen met hun diploma uit Curaçao zonder problemen doorstromen naar de hbo’s en universiteiten in Nederland.”

2013 en 2014
In de komende twee jaren worden de examenregels verder uitgebreid. In 2013 mogen examenleerlingen maximaal één vijf halen binnen het vakkenpakket Nederlands, Engels en wiskunde. En in 2014 wordt het examenpakket aangevuld met het vak hoofdrekenen waar een voldoende op moet worden gehaald.

Leerlingen
Volgens de rector van het Radulphus College hebben de leerlingen goed gereageerd op het nieuwe examenregelement. “We hebben iedereen een jaar geleden al voorbereid op deze nieuwe regels, dus het is geen verrassing dat hun gemiddelde van het CSE niet onvoldoende mag zijn.”

Voorbereiding
Mink vertelt dat zijn leerlingen de komende weken goed op de examens worden voorbereid. “We doen examentrainingen met de scholieren. Vier lesuren aaneen behandelen we oude examens van één vak. Zo raken de examenkandidaten alvast gewend aan het type vraagstelling en kunnen ze zien wát ze goed en wát ze fout doen.”

Gevolgen slagingspercentage
Ook al is Mink blij met de nieuwe examenregels, toch verwacht hij wel dat ze invloed op het eindresultaat zullen hebben. “Vorig jaar was ons slagingspercentage voor havo-klassen 76 procent en vwo-klassen 85 procent. Ik verwacht dat het dit jaar op 70 en 75 procent respectievelijk zal liggen, al kun je zoiets natuurlijk nooit met zekerheid zeggen.”

3 reacties op “‘Tevreden met verscherping examenregels’”

  1. 5,5 gemiddeld halen op hun vakkenpakket? is dat niet erg laag.
    Wij moesten vroeger per vak minimaal een 5.5. halen. anders had ik gemakkelijk mijn 8 voor engels kunnen compenseren met een 3 voor Scheikunde..

  2. Ja door deze scherpe regels zullen veel studenten dus niet hun diploma halen

  3. Anders kunnen de studenten nog inh Belgie gaan studeren waar de toelatingseisen lager zijn dan in Nederland. De huivestingsproblemen zijn ook minder en het is ook goedkoper.