• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Surinaamse president Desi Bouterse heeft vandaag laconiek gereageerd op de beschuldiging dat hij in 1982 bij de Decembermoorden twee tegenstanders heeft doodgeschoten. Bouterse verzekerde zijn aanhang dat hij een kind van God is en dat niets hem zal treffen, aldus de nieuwssite Starnieuws.

De ex-legerleider zei dat het proces van de Decembermoorden een goed opgezette zaak is vanuit de politiek waar Nederland een zware hand in heeft. Eerder vandaag had Ruben Rozendaal onder ede voor de Krijgsraad verklaard dat Bouterse Cyrill Daal en Soerindre Rambocus, twee prominente tegenstanders van het toenmalige regime, heeft doodgeschoten. Rozendaal is zowel getuige als verdachte in het proces van de Decembermoorden.

7 reacties op “Bouterse niet onder indruk van beschuldiging”

 1. Ja als je klaar wordt gestoomd als militair in Tilburg, met als doel een coup te plegen, klinkt dit je niet vreemd in de oren. En vooral als je niet heb gehandeld naar de schijnheilige NL maatstaven.
  Dan is het duidelijk dat ze je een hoop rotzooi zullen vertellen.

 2. Maar !!! Wij zijn ook niet onder de indruk van Bouterse, hij kan als president alleen terecht in bananenrepublieken!!
  In elk ander geciviliseerd land zal die worden opgepakt als ,,gezocht veroordeelde” !!

 3. …..Ik ben zomaar een aardbewoner en nietig zoals ieder ander op deze ook door de mens bewoonde planeet. Ik ben niet meer maar ook niet minder dan een ander. Voorts ben ik volgens de bijbel een zondaar die in de hel zal aanbelanden. Dat is lachen, want hel behelst slechts een fantasie van goedgelovige kerkmuilen, dus er kan me niets meer gebeuren. En op basis van mijn ongelovig zondig leven wil ik mijn woordje doen, en wie de schoen past trekke hem aan.

  Bouterse is president geworden van Suriname door de kans die zich heeft voorgedaan als gevolg van een onenigheid bij deelnemende politieke partijen, die kort na het heetst van de verkiezingsstrijd het van zich hebben laten afweten wegens gebrek aan onderlinge saamhorigheid, en een deel van de Surinaamse bevolking heeft bewust op Bouterse gestemd. Dus, niet God heeft Bouterse als leider aangesteld, want God woont alleen in het kwaadaardige brein van goedgelovige mensen onder wie de kerkslaven Meye en Bouterse. Het is niet verbazingwekkend waar Meye die idioterie vandaan haalt voor zijn bewering dat „God Bouterse tot leider van Suriname heeft aangesteld”, eveneens is de verwaandheid van Bouterse niet ver te zoeken voor zijn uitlating dat „hij een kind van God is en dat hem niets kan treffen, maar het gekke ervan is dat God niet kan kiezen want die is sinds mensenheugenis onvindbaar.

  God kiest en stelt zelf een leider aan volgens Meye. Aangezien hij dit aandraagt als waarheid heeft deze kerkknecht de morele plicht naar de mensheid om waarheid waar te maken door tenminste het bestaan van God te bewijzen. Om Meye’s tv-uitspraken te verifiëren moeten Surinaamse stemgerechtigden voortaan hun stemrecht „Niet“ meer gaan besteden aan een godsdienstige volksleider (president). Omdat het helemaal aan de wereld is voorbijgegaan wanneer, waar en hoe God Bouterse heeft benoemd tot volksleider van Suriname, mag God in het vervolg wederom zelf zijn pappenheimer gaan voordragen en aanstellen. Immers, de stem van de stemgerechtigde Surinamer is feitelijk voor God van generlei betekenis. God is almachtig toch en heeft niemand nodig! Blijf allen dan voortaan op de dag der verkiezingen ver weg van de stembus van gelovige presidentskandidaten zodat iedereen kan zien hoe „God” er daadwerkelijk uitziet en hoe „kiezen“ en „aanstellen“ door „Hem“ in zijn werk gaat!

  Het is duidelijk merkbaar dat Bisschop Meye en Bouterse gebrand zijn op het verkondigen van apekool en vooral goed zijn in het verzinnen van allerhande dwaasheden om medegelovigen en landgenoten blijvend in te palmen, zo blijkt maar weer“! Zijn dat de knechten van uw „Heiland“ die alle mensen lief heeft of zijn Meye en Delano intriganten? Een intrigant is iemand die gebruik maakt van intriges om op slinkse wijze zijn doelen te bereiken, en gezien de eerdere en recente uitlatingen via de media kan ik alleen maar concluderen dat de arglistige intenties van deze kerkgasten ten hemelschreiend zijn. Dit betekent dat genoemde heren doelbewust verdeeldheid zaaien, manipulaties stimuleren, conflicten en tweespalt veroorzaken zoals verstokte Jezuïeten betamen te doen volgens hun bijbelse leer.

  De motivatie en methodiek van de onderhavige heren zijn vrijwel in alle gevallen inhumaan. Zij zijn echter wel zo gehaaid door ervoor te zorgen om zelf niet rechtstreeks bij een conflict betrokken te raken en verstaan ook de kunst om hun toehoorders tot waanideeën aan te sporen. De motivatie van Meye en Bouterse zijn politiek dan wel religieus gericht welke zij als middel gebruiken om hun eigen ambities en positie te verheerlijken en te continueren. Dit verschijnsel was in de Romeinse tijd reeds bekend als „divide et impera“ (verdeel en heers). Door een gehorige goedgelovige volksmassa te ondermijnen met hun godsgezwam proberen Meye en Bouterse hun machtspositie te versterken en om hun eigen zonden te verbloemen.
  Bouterse evenals Meye zijn met hun godsgeloof en politiekgeleuter overduidelijk bezig om bepaalde volksgroepen in Suriname tegen elkaar uit te spelen. Dit is het geloof eigen waar zij dankbaar gebruik van maken om hun eigen broeders en zusters te omgeven met allerlei goddelijke sores. Het feit op zich dat Bouterse zich met Meye inlaat is intriest dat hij zich door zo iemand moet laten opnaaien en deze in de hoedanigheid van geestelijk adviseur heeft aangesteld. Ik denk dat Bouterse zelf heel goed in staat is om Suriname behoorlijk te regeren zonder al dat bijbelsgezwets van zijn geestelijk adviseur, maar wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

  Bouterse zou juist goed aan doen door regeringszaken niet meer te laten beinvloeden door religie en dient hij voor de goede orde Meye’s tv-uitspraken niet te postuleren. Het enige waarvoor Bouterse dient te zorgen is een goed beleid en een gezond Suriname. Hoe hij dat doet is aan hem en zijn regering, maar niet aan God, want deze is slechts een snode verzinsel van de Kerk.Verder raad ik allen aan, die zonder al dat godsgedoe hier hun bestaan tegen- wil en dank handhaven, om standvastig en sterk te blijven tot „bam”, opdat u verschoond blijft van kerkelijke inmengingen en alle van hieruit voortvloeiende bijbelse misère.

  Verreweg de meeste Surinamers laten zich veelal uit gemakzucht meeslepen door de religieuze stroom waarin zij al van kinds af aan verkeren, en deels van de bevolking gaat gebukt onder huichelachtigheid om te overleven. En aangezien degenen die in Suriname het heft in handen hebben godsdienstig geschoeid zijn bezwijken een legio goed bedoelde medelandgenoten uiteindelijk onder de manipulaties van het gelovig overwicht en verworden allengs precies zo als de rest; want „Pecunia Non Olet”! Het is diep zielig dat de Surinaamse burgerij tot nog toe niet vrijelijk voor zichzelf kan opkomen. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit doordat men vaak geen keus heeft in deze godvruchtige maatschappij, precies zoals hun voorouders (zie: Amansio) weleer geen keus hebben gehad onder ditzelfde juk van de R.K. kerk, en geestelijk zowel fysiek hebben geleden in naam van God met figuren zoals Meye als voorgangers.

  Wie voor Bouterse is weet ook niet wat er gaat gebeuren en voor wie tegen hem is is het ook maar de vraag. De religieuze samenleving in Suriname heeft zich er ook eeuwen ontwikkeld waarvan een selecte groep zich heeft verheerlijkt en verrijkt over de rug van hun eigen landgenoten. Toen de kolonie onafhankelijk werd kregen de meesten nogmaals te kampen met een dictatoriaal en corrupt bewind met grote klasse verschillen waarin een kleine groep heerste over een zeer grote groep mensen die nauwelijks in hun primaire behoeften kan voorzien. Hun regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en hebben daarbij ook hun slechte manieren overgenomen.

  Zo heeft het Katholiek geloof tegader met haar aanhangers eeuwenlang geweldig feest gevierd in Suriname en hadden daarbij van alles uitgehaald met medemensen hetwelk in strafwetboeken als misdrijven worden aangeduidt. Vooral het Katholiek geloof ondersteunde compleet de werkwijze van kwaadaardige religieuze overheden en hielpen ijverig mee aan onderdrukking, sadisme, kastijding en uitbuiting van haar onschuldige ingezetenen teneinde er zelf beter van te worden. De Katholieken en de kolonialisten waren -2- handen op één buik, zelfs nu nog! En wat Rozendaal betreft, die probeert zijn handen te wassen in onschuld door zijn bloedbroeders de schuld in de schoenen te schuiven, en dat is het sadisme en het verraderswerk van God.

  Daarvoor hoeft men slechts de resultaten van de intensieve interkerkelijke contacten te bekijken om tot de conclusie te komen dat de vromen in Suriname hun hoofddoel vlijtig nastreven door Suriname te overspoelen met (ook afgedankte) bijbels en andere religieuze indoctrines teneinde bekering- en kerstening van onschuldige medemensen te bevorderen. Op deze wijze wordt de eeuwen oude stellige leugen van de kerk maar vaak genoeg herhaalt en zal het in verdrukking gerakende en behoeftige Surinaamse volk op een gegeven moment die vanzelf gaan geloven. Een groot deel van de Surinaamse bevolking adoreert het fundament van hun vroegere religieuze overheersers waarin hypocrisie, wreedheid en onmenselijkheid hand in hand over gaan. Mijn boodschap is „Heb respect voor uzelf als menszijnde en leef met het doel om het leven voor een ieder te veraangenamen zonder aanzien des persoons, en laat God voor wat God is (niemendal dus). En meneer Bouterse vraag Meye om advies, dan weet u zeker dat u de bent!
  django

 4. @Carlos, Zijn schoothondje Jasjes is al een grote vriend van hem.. het zal wel komen!

 5. Schotte kan er nog wat van leren. Als hij op bezoek gaat bij Bouterse, dan is zijn voorbereiding begonnen

 6. een kind van God? Hij zal naar de hel gaan!

 7. Als Bouterse zo gemakkelijk de trekker overhaalt dan vraag je je af waarom Ruben Rozendaal nog in leven is?????