• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Nederlanders die in het buitenland wonen en recht hebben op een sociale uitkering krijgen mogelijk een aangepast bedrag uitgekeerd. Dat is gister naar voren gekomen in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de invoering van het ‘woonlandbeginsel’ in de sociale zekerheidswetsgeving.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleit voor het aanpassen van de hoogte van uitkeringen voor mensen die in landen buiten Nederland verblijven. Op verzoek van de fractie van GroenLinks zal op maandag 27 maart 2012 het voorstel in de Eerste Kamer worden besproken en zal er definitief over het wetsvoorstel worden gestemd.

Woonlandbeginsel
Het begrip woonlandbeginsel houdt in dat bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden met de kosten van het levensonderhoud in de landen, buiten de Europese Unie, waar de uitkeringgerechtigde verblijft. Als het daadwerkelijk wordt doorgevoerd, gaat het woonbeginsel gelden voor de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Export uitkeringen
Het wetsvoorstel is ingediend om te voorkomen dat uitkeringen naar landen buiten de Europese Unie (EU)worden geëxporteerd. “Zolang export naar die landen plaatsvindt, is het van belang de geëxporteerde uitkeringen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het doel dat met de uitkering wordt nagestreefd”, zo staat op de website van de Eerste Kamer der Staten Generaal te lezen.

Caribisch gebied
Senatoren Tuur Elzinga van de Socialistische Partij en Senator Peter Ester van de ChristenUnie (CU) noemden als bezwaar op het wetsvoorstel dat het ook van toepassing zou zijn op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden. Senator Elzinga noemde het ‘schrijnende’ dat het woonlandbeginsel wel zou gaan gelden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl het binnen de EU niet mag worden toegepast.

BES-eilanden
Ester wees de Eerste Kamer er ook op dat de BES-eilanden openbare lichamen zijn, ‘bijzondere gemeenten’ en dus geen ‘land’. Ester heeft minister Kamp gevraagd om ‘de legitimering te vereenvoudigen door een alternatieve route te kiezen’. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zou volgens de CU-senator de koopkrachtverschillen tussen Nederland en de BES-eilanden kunnen meten. Minister Kamp gaf vervolgens aan dat ‘dit aspect kan worden meegenomen bij de evaluatie van de gevolgen van de staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen’.

5 reacties op “‘Hoogte uitkeringen moet aangepast’”

 1. Nederland was, en is misschien nog steeds, een land met een heel goed sociaal vangnet dat vooral in 70-ger jaren voor een ongekende weelde heeft gezorgd. En voor een grote aanzuigende werking. Het ging allemaal wel heel erg makkelijk. Nu is dit systeem uitgewoond door rotte appels die er misbruik van gemaakt hebben en de brave burger is de klos. Het hele sociale zekerheidstelsel wordt afgebroken, gedeeltelijk omdat het gewoon niet meer op te brengen is. Het zijn de werkenden, de belastingbetalers die voor dit omslagstelsel opdraaien. Vandaar het gemopper van sommigen. Je hebt 35 of meer jaar je heffingen afgedragen maar nu blijkt te pot leeg te zijn, dat is wel heel erg zuur. Ik las in een krantenbericht van enkele weken gelden dat er al 20.000 uitkeringen worden verstrekt aan inwoners van MOE-landen, waaronder ruim 2000 WIA uitkeringen. Inhoudelijk ken ik deze zaak natuurlijk niet maar je maakt mij niet wijs dat al die 20.000 hier al meer dan 10 jaar werken. Ook de export van kinderbijslag moet stoppen. Dan voed je je kind maar hier op en niet in een ver buitenland. Dat geld moet hier uitgegeven worden en hier de economie weer steunen.

 2. @ zorro
  gelijk heb je. Akinan no ta nada barata, als je kinderen hebt en als je wilt dat die gezond eten met dagelijks fruit en groenten.
  in nederland kun je naar de Aldi of de markt voor goedkope eten en kledingswaren. Maar hier???? pakje aardbeien 6, soms 9 gulden.
  alleen bananen, die zijn goedkoop (misschien omdat Curacao een bananenrepubliek word zo langzamerhand, maar das een ander verhaal)

 3. @ donna. Waarom wil je dat zo graag? Ik ben er niet op tegen, maar ik ben wel bang dat Nederland de kosten van levensonderhoud elders veel te laag zal inschatten. Ik verwacht, dat het er door komt, want die miljarden moeten toch ergens vandaan komen.

 4. Ik hoop van harte dat dit wetsvoorstel goedgekeurd wordt. Maar ik heb mijn twijfels.

 5. Dit betekend dus dat de hoogte van de uitkeringen voor de BES-bewoners OMHOOG moet. Immers de kosten voor levensonderhoud zijn daar hoger 8)