• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag uit Felix Pinedo zijn mening over uitlatingen van minister Edith Schippers over het nieuwe ziekenhuis.

Minister Schippers u bent ook Koninkrijksminister
Ik heb voor gekozen om vandaag te schrijven over de uitlatingen van de Nederlandse minister van VWS, Edith Schippers, in verband met het uitzenden van Bonairiaanse patiënten naar Colombia in plaats van naar Curaçao. Ik verwacht van de politici, het management van het ziekenhuis en andere meest relevante ‘stakeholders’ dat er vanuit die hoeken scherpe en rationele reacties zouden komen over de uitlatingen van minister Schippers . Ik heb slechts kennis genomen van de reactie van de medicus Ralph Voigt, namens de Vereniging van gynaecologen en obstetrici op Curaçao.

Hij heeft diverse interessante punten naar voren gebracht, die de nodige aandacht verdienen. Sinds begin jaren 2000 heb ook ik er in diverse rapporten en ingezonden stukken steeds op aangedrongen dat onze regeringen een beroep doen op Nederland en de Europese Unie om tenminste 50 procent van de kosten van het nieuwe ziekenhuis voor hun rekening te nemen. Dat het Sehos beschikt over goed opgeleide professionelen (onder andere medici, verpleegkundigen en paramedici) is een feit. Dat degenen die zorg verlenen in het Sehos al jaren degelijk hun best doen om te roeien met de riemen die ze hebben, is ook een feit. Wij moeten echter ook de handen in eigen boezem steken en kunnen niet miskennen dat het therapeutisch klimaat binnen het Sehos sinds jaren aan alle kanten rammelt en niet voldoet aan de eisen waaraan een ziekenhuis van deze tijd zou moeten voldoen.

De situatie waarin de diverse professionals jarenlang hebben moeten werken heeft blijkbaar een demotiverend effect op hun performance. Hier en daar lappen aan het gebouw zal geen zoden meer aan de dijk zetten. De diverse rapporten (op bouwtechnisch gebied, management en de kwaliteit van zorg), die op tafel liggen, liegen er niet om. Na iedere stevige regenval lopen de gangen onder met water. Voor de zoveelste keer breng ik naar voren dat evacuatie van patiënten bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand), vanwege onder andere hekwerken en gebrek aan een gedegen evacuatieplan, de nodige hoofdbrekens zal meebrengen met alle risico’s van dien en in de avonduren nog erger.

Argumenten dat het verplegend personeel bezig zou zijn met ernstige patiënten en niet tijdig kunnen reageren op het bellen voor hulp door andere patiënten is niet afdoende voor de patiënt, want elke patiënt heeft een eigen beleving van de urgentie van zijn/haar zaak. Het management van het Sehos heeft er toch voor gekozen om onder het zorgpersoneel schoonschip te maken om zodoende niet veel geld aan personeel uit te moeten geven. De situatie heeft blijkbaar een demotiverende inslag op het personeel zodat zij soms niet van bewust zijn dat hun bejegening in bepaalde gevallen naar de patiënt toe, niet altijd is zoals het moet zijn.

De situatie die er heerst, is een conglomeratie van omstandigheden die blijkbaar leidt tot een blinde vlek in de zorg naar de patiënt toe. De omstander of de familie ziet, observeert en hoort wat de zorgverleners (ook medici) en het management Sehos soms niet meer zien of horen. Als professional op het gebied van de gezondheidszorg die 42 jaren lang, tot mijn pensionering twee jaren geleden, in het Sehos heeft gewerkt kan ik met de nodige autoriteit over het bovenvermelde praten. Voor wat betreft de instrumenten ter bewerkstelliging van een hoogwaardige verpleegkundige zorg loopt het Sehos achter. Het kan ook niet anders als het management Sehos nu het gehele Stafbureau verpleegkundige zorg en het Stafbureau Biostatistiek, Epidemiologie en Planning heeft ontmanteld.

Deze twee afdelingen, waar ik jarenlang heb gewerkt, dienen juist beleidsondersteunend te werken om de kwaliteit van zorg (cure en care) binnen het Sehos op hoogkwalitatief niveau te handhaven. Povere performance kan het gevolg zijn van onder andere niet voldoende verplegend personeel en onvoldoende inzicht en affiniteit van het management van het ziekenhuis voor wat betreft de verdere ontwikkeling van de zorg. Hierdoor kan het geven van zorg conform algemeen aanvaarde normen en standaarden en de aandacht voor de noden van de patiënt en de gemeenschap in het gedrang komen.

Al zou minister Edith Schippers gelijk hebben dat bepaalde zorggebieden binnen het Sehos de nodige aandacht verdienen, vind ik dat de wijze waarop zij zich heeft opgesteld niet klopt met haar positie als Koninkrijksminister. De problematiek rondom de zorg in het Sehos dateren al van jaren geleden en bestrijken diverse aandachtsgebieden. Onvoldoende bedden en personeel op onder andere de afdeling Intensive Care waardoor patiënten die topklinische zorg nodig hebben op de Afdeling Spoedeisende Hulp blijven liggen is reeds jarenlang een publiek geheim. In Nederland zou zo’n situatie niet denkbaar kunnen zijn.

Op grond van het gestelde in het Statuut van het Koninkrijk had en heeft Nederland de verplichting ook wegens humanitaire redenen de nodige hulp aan het Sehos te verlenen om genoemde niet toelaatbare toestanden te verhelpen. Hetzij met de nodige financiering en/of professionele bijstand binnen het zorggebied (cure, care en managent). Hopelijk zal minister Edith Schippers inzien dat zij als Koninkrijksminister ook oog moet hebben voor het welzijn van de Curaçaose patiënt en onze volksgezondheid in het algemeen. Indien Nederland constant de nodige aandacht besteedt aan onder andere het gevangeniswezen, waarom niet dezelfde aandacht en inbreng voor het Sehos en onze volksgezondheid in het algemeen?

Felix D. Pinedo
1

7 reacties op “Ingezonden: U bent ook Koninkrijksminister”

 1. Hr. Pinedo,
  U heeft misschien voor een groot deel gelijk. Maar stelt U zich nou eens voor dat Nederland zich werkelijk, en eisen stellend, zou bemoeien met het Sehos. Kunt U zich echt niet het negatieve commentaar op Curacao voorstellen. De rapen zouden meer dan gaar zijn en joost mag weten what’s going to hit the fan! Of dat nou vanuit medische belangengroepen of de Staten komt. Dat weten ze daar in den Haag ook wel en ze branden zich echt niet aan koud water. Zie de non-acties van Donner en Spies op andere gebieden. Nee, men wacht tot ze gevraagd worden door Curacao om te helpen. En hulp vragen, gewoon “jongens willen jullie ons a.j.b. helpen, we redden het voorlopig niet” is een zin die we hier noooooit over de lippen kunnen krijgen. U mag zelf invullen waarom dat zo moeilijk is. Maar U heeft wel gelijk. De situatie is beschamend en juist daarom zo verontrustend.

 2. Curacao moet haar eigen boontjes doppen. De gevangenis is wel een Koninkrijksaangelegenheid omdat over de menswaardige behandeling van gevangenen internationale verdragen zijn afgesloten. Dat valt dus onder buitenlandse zaken. Als Curacao echt onafhankelijk is, mag ze ook haar eigen internationale verdragen afsluiten.. Gezondheidszorg en de kwaliteit ervan zijn niet in internationale verdragen aan een minimum gebonden, dus als dat een lage kwaliteit heeft mag het land het zelf zo laten….

 3. Minister Schippers is een Nederlandse minister, geen Koninkrijksminister. Dat zijn ministers Hillen en Rosenthal bijvoorbeeld wel: die gaan over het hele Koninkrijk. Volksgezondheid is de verantwoordelijkheid van alleen Curaçao, niet Nederland. Als je dat zou willen moet de Curaçaose minister haar portefeuille inleveren en Nederland die verantwoordelijkheid overnemen. Maar.. nos mes por.. toch?? of toch je handje ophouden maar er ondertussen wel een rotzooitje van maken..? waren die 2 miljard euro schuldsanering niet genoeg..?

 4. ik heb het al eerder gemeld, de relatie curacao en nederland is bedroevend en dan krijg je dit soort zaken, politici hier vinden het nodig Nederland te schofferen en dan krijg je het als een boemerang in je nek terug, indirect. In het AD vandaag dat NL zeer bezorgt is over het sluiten van Valero raffinaderij, en de kamer de minister nu vraagt de nodig aktie te nemen om de schade voor Aruba zoveel mogelijk te beperken, waarom springt NL daar direct op denken jullie, zou het kunnen dat Aruba een prima verstand houding heeft opgebouwd met NL?

 5. Dat de status van de BES-eilanden nu anders is geregeld en dat hun patiënten niet meer richting Curaçao komen is natuurlijk begrijpelijk.
  Voor 10-10-10 was de Antilliaanse regering verantwoordelijk voor deze eilanden.Toen kon en wilde de Nederlandse regering natuurlijk geen mening hebben over de staat van de ziekenhuizen.

  Nu Nederland de verantwoordelijkheid heeft over de BES-eilanden is natuurlijk Minister Schippers daar ook voor verantwoordelijk dus heeft ze gepaste maatregelen genomen om de zorg op het niveau te brengen zoals het hoort te zijn.

  de voorgaande regeringen hebben voldoende gelden jaarlijks gekregen voor diverse investeringen, waaronder ook het SEHOS kon vallen alleen de politiek van de Nederlandse Antillen heeft anders beslist.

  In dat opzicht is het statuut en struikelblok,

  Ik heb grote bewondering voor de zorg die de mensen in het SEHOS geven aan hun patiënten vooral omdat dit moeilijke omstandigheden moet gebeuren.

 6. Tja Curacao wil het toch perse zelf doen. Dan hadden jullie net als Bonaire moeten kiezen om onderdeel te worden.

  Dit is echt een beetje eten van twee walletjes!

 7. Sr. Pinedo: Masha danki pa e palabranan aki. Dat moest nodig gezegd worden.