• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De medeverdachte in de moordzaak Eldrich Tokaay, de 29-jarige A.M.Q.,  heeft vandaag te horen gekregen dat hij zes jaar achter de tralies moet doorbrengen. Eerder werd een gevangenisstraf van tien jaar geëist. Q. ging hiertegen in hoger beroep. Dat meldt het Openbaar Ministerie. 

Q. moet ook de benadeelde partij, de vader van het slachtoffer, een bedrag van 6.642,70 gulden als schadevergoeding betalen. Tokaay werd in de nacht van 30 op 31 oktober 2010 doodgeschoten aan de Lindberghweg. In deze zaak is het eerder tot een veroordeling gekomen. Zo kreeg de schutter een gevangenisstraf opgelegd van twaalf jaar.

Leed
Bij de bepaling van de straf heeft het Hof rekening gehouden met de aard en de ernst van de zaak. “De verdachte heeft, samen met anderen, een ander van het leven beroofd door te roepen om te schieten, waarna het slachtoffer door een mededader is beschoten en vervolgens is komen te overlijden”, stelde het Hof. “Het slachtoffer was slechts 21 jaar oud en had nog een heel leven voor zich. De verdachte heeft hem het recht ontzegd dit leven voort te zetten op de wijze zoals hij dat wilde. Daarmee heeft hij niet alleen het slachtoffer, maar ook diens familie en vrienden onherstelbaar leed aangedaan.”

Openlijk geweld
“Daarnaast heeft de verdachte samen met anderen openlijk geweld tegen het slachtoffer gepleegd door hem te slaan en tegen het hoofd te schoppen, nadat hij was beschoten en stervende op de grond lag”, ging het Hof verder. “Het is juist dit soort geweld na een gezellig avondje stappen, dat zorgt voor onrust en overlast in de maatschappij, in het bijzonder in het uitgaansleven.”

Straf
Het Hof rekent het handelen van Q. zwaar aan en vindt daarom dat een onvoorwaardelijke straf van bepaalde duur een passende straf is. “In het voordeel van de verdachte houdt het Hof rekening met het feit dat hij niet eerder voor strafbare feiten is veroordeeld. Op grond van het voorgaande acht het Hof een gevangenis straf voor de duur van zeven jaren passend en geboden. Omdat de verdachte geruime tijd van zijn voorlopige hechtenis heeft doorgebracht in de politiecellen te Barber, zal het Hof op de overwogen gevangenisstraf van zeven jaren een korting van een jaar toepassen”, aldus het vonnis.

www.versgeperst.com