• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Scadta Real Estate C.V. heeft een akkoord gesloten met Nutsbedrijf Aqualectra over beëindiging van de contracten tussen Aqualectra en Scadta. Dit betekent Scadta, zijn opdrachtgevers, pensioenfonds Vidanova en Isla en Fatum, het reeds geïnvesteerde kapitaal volledig terugkrijgen.

Aqualectra had eerder in een persbericht aangegeven dat de samenwerking zou worden stopgezet voor de bouw van faciliteiten op het terrein waar vroeger de Amstel Brouwerij was gevestigd.

Nieuw operatiecentrum
De Raad van Commissarissen (RvC) van het nutsbedrijf besloot in 2007 om Vidanova te benaderen met het voorstel om op het Amstelterrein een nieuw operatiecentrum te bouwen. Aqualectra heeft voor dit model gekozen omdat zij concludeerden dat dit centrum zou voorkomen dat de operatiekosten zouden stijgen. Daarnaast zouden de nieuwe gebouwen de dienstverlening aan de markt aanzienlijk verbeteren en zou het meerendeel van de bedrijfsactiviteiten worden ondergebracht.

Ingestemd
Nadat Vidanova het voorstel van Aqualectra had geanalyseerd, zijn zij ermee ingestemd en gestart om het Amstelterrein te verkrijgen. In 2009 heeft de regering goedkeuring gegeven voor de aankoop van het terrein door het pensioenfonds. Vervolgens heeft de RvC van Aqualectra de leasecontracten in september 2010 goedgekeurd.

Gewijzigde visie
Naderhand is de visie van Aqualectra veranderd en besloten om de bouw van de faciliteiten niet voort te zetten. Het nutsbedrijf heeft bij een onafhankelijke accountant de uitgaven die Scadta ter voorbereiding van de bouw heeft gedaan, geverifieerd. Daarna heeft Aqualectra de schadeloosstelling voor zowel de gemaakte kosten en de opgehoopte rente, goedgekeurd. Daarmee geven Aqualectra en Scadta aan dat voor beide partijen een bevredigende oplossing bereikt is.

1 reactie op “Scadta krijgt investering terug”

  1. Dus Scadta is dubbel schadeloos gesteld, want de regering heeft 10 miljoen meer voor het terrein betaald. Nu nog de RvC aansprakelijk stellen voor de schade.