• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Er is een flinke verbetering nodig in het financieel beheer van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vindt het College Financieel Toezicht (CFT) van de BES-eilanden. CFT concludeert dat er de laatste tijd te weinig vooruitgang is geboekt, voornamelijk op Sint Eustatius en Saba.

Het CFT heeft onlangs een rapport met hun conclusie aangeboden aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies. In het rapport geeft CFT aan dat het begrijpelijk is dat de veranderingen na 10-10-10, voor problemen kunnen zorgen en tijd kosten. Ze hameren er wel op dat de stappen die moeten worden gezet, belangrijk zijn en aandacht moeten krijgen. “Zonder uit het oog te verliezen dat er sinds de start van het staatkundige vernieuwingsproces al belangrijke stappen zijn gezet, staan de openbare lichamen nog steeds voor grote uitdagingen”, aldus CFT.

Verandermoeheid
CFT wil dat er door alle betrokken partijen een nieuwe impuls wordt gegeven aan het veranderingsproces, zodat het proces vooruitgang boekt. “Capaciteitsgebrek is een belangrijke factor die bij alle openbare lichamen bepaalt in hoeverre verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht. De noodzakelijke veranderingen moeten door enkele personen worden uitgevoerd en na een periode van (lichte) vooruitgang lijkt nu een zekere ‘verandermoeheid’ te zijn opgetreden.”

Betrouwbaar
Met ingang van 2012 moeten de begrotingen van de BES-eilanden voldoen aan het ‘Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES’. Om dit te bewerkstelligen moet verbetering van de financiële informatievoorziening prioriteit krijgen. “Zonder betrouwbare verantwoordingsinformatie is het onmogelijk om een volledig zicht te krijgen op de overheidsfinanciën en de betrouwbaarheid van financiële informatie te garanderen.”

www.versgeperst.com