CURAÇAO – De Centrale Commissievergadering over de petitie van Actiegroep Dushi Kòrsou, om een commissie te installeren om onderzoek te doen naar de integriteit van ministers, is verschoven naar woensdag 7 maart. Eerst zou de bespreking aanstaande maandag plaatsvinden in de Staten.

De actiegroep hield november vorig jaar een handtekeningenactie om een integriteitsonderzoek af te dwingen. Dit leverde meer dan 4000 handtekeningen op. Vervolgens bood de actiegroep de petitie 17 januari aan bij Statenvoorzitter Ivar Asjes.

Agenda
Asjes heeft vorige week, na enig aandringen van Akshon Dushi Kòrsou, in een brief aan de actiegroep laten weten dat hun petitie 5 maart behandeld zou worden. Op de agenda van het parlement is nu te zien dat de vergadering verschoven is naar woensdag 7 maart.

[scribd id=83373430 key=key-1lyuyowxv5amacvycmab mode=list]

10 reacties op “Petitie Dushi Kòrsou naar 7 maart”

 1. Nos-Mes-No-Por,
  Jij reageert om te reageren zonder daarbij te denken! Ik praat geen enkel minister goed, maar laster ook niet!
  Je weet te praten over belasting schulden van de Minister, maar weet jij ook dat mogelijk de fiscus teruggave aan de minister verschuldigd is?
  Door mensen zoals ik, die schrijven, verlies je alle vertrouwen in de toekomst van het Eiland, beweer jij!
  Echter, ook i.v.m. de toekomst van het zelfde Eiland, wat denk je over jouw eigen “leuze” ‘nos-mes-no-por’, dat het Eiland wel vertrouwen zal hebben in jouw figuur?
  Awel, laat dit tot je doordringen: “nos-mes-por” en jij mag verder zoveel je wilt, de zon verwijten, dat de nacht donker is!

  Professional,
  Ik praat geen enkel Minister goed, maar probeer wel objectief te blijven in een harde wereld!
  Probeer jij eens een schuld te maken bij de fiscus, dan zal jij heel gauw zien hoe het werkt! Jij praat over grote belasting schulden van Jamaloodin, alsof de fiscus werkeloos en machteloos staat toe te kijken. Wie zegt je niet dat ook de fiscus schulden heeft aan de minister? Met éénzijdige vrolijke scheten zal jij ook niet ver komen, Prof.!

  Zorro,
  Eigenlijk ben je een reactie onwaardig! De laatste tijd heb je het alsmaar respectloos over Willempie!
  Misschien terecht! Ik beschik over 39 jaar arbeid en een pensioen, waarvan ik kan leven! Ik ken geen rijkdom door verboden handel om mij te kunnen verrijken door anderen tot verslavende ellende te dwingen, noch heb ik ooit gesnoven of zelfs roken of slikken om overdag de grote “big-shot” op het Eiland uit te hangen en ‘s-nachts atrako’s te plegen, zoals velen op het Eiland om hun gezin te onderhouden om echtscheiding te weren, mochten hun vrouwen niet al vertrokken zijn met een ander! Weinigen van jou soort kan dit openlijk beweren en op zijn benen blijven staan om iedere confrontatie het hoofd te kunnen bieden, welke soort dan ook!!
  Neem een spiegel, Zorro bekijk jezelf tot tienmaal toe en dan toegeven aan jouw domme verslavende vertoning op dit forum! Op dit forum is geen eer te behalen; je had het moeten doen door jouw opvoeding, wat bij jou een ramp schijnt te zijn! Een hyena die alleen op kadavers en krengen jaagt en zich daarbij als een leeuw beschouwt, valt altijd door de maand.

  Beer,
  Jij bent ondernemer, zonder schulden. Dat is toch wat jij beweert? Moet dit dan opgevat worden als een boodschap of een sneer zonder verbeelding van een overmoedige boodschapper? Jij hebt geen schulden, maar moet wel over een werkkapitaal beschikken om te kunnen ondernemen! Waar komt dan jouw werkkapitaal vandaan? Rijk van nature? Zwartgeld? Atrako’s? Casino of Premio mayor? Jij zegt het maar!
  Ik betwijfel zeer in wat je ook mag ondernemen, of jij winst kan maken, want dan val je onherroepelijk door de mand! Minder onsamenhangende onzin kletsen Beer en beter nadenken wat je zegt, omdat overdreven zoetigheid, niet meer zoet is!

 2. Ik sta ook versteld van de simpelheid van sommigen.
  Ook net in de krant van die loosers die zeggen zo van:
  “Wie heeft er nu geen schulden, iedereen toch”
  Thode en Wiels tekenden hiervoor. Nou ben ik ook ondernemer, maar ik heb geen schulden en mocht het per ongeluk zo ver komen moet dat zeer tijdelijk zijn, maar ook Willems schijnt dit helemaal normaal te vinden.
  Al dit soort figuren gaan niet op de boodschap in, maar op de boodschapper. Ga maar lekker feesten op krediet, na jullie de zondvloed…………..

 3. ja ja heb het maar even opgezocht .

  een wijs spreekwoord over geld.

  Geld, geweld en gunst breekt recht, zegel en kunst.

  uitleg:

  bezit, macht en relaties zijn van doorslaggevender betekenis
  dan rechtschapenheid en kennis.

  zelfs deze begrijpt de Hr Willems, ik snap wel dat het eerste niet van toepassing is voor wat betreft diverse Ministers van deze hebben alleen een negatief bezit.
  Maar de macht om als Minister bepaalde zaken te regelen zijn er natuurlijk wel.
  Relaties hebben ze in overvloed maar ik wil er niet over hebben wat voor relaties.
  Rechtschapen, ja alleen als het hun uitkomt.
  Kennis, blijkbaar niet want dan had je niet zulke grote schulden.

  voor iedereen een goed weekend

 4. Behalve voor de zeer geschuffelde Willempie lijkt het me goed te melden hoe de gewraakte ministers aan hun pluche gekomen zijn. De gouverneur heeft de ministers benoemd onder voorwaarde dat de screening nog zou doorgaan. Schotte heeft toen geprobeerd de screening te frustreren. De gouverneur constateerde dat drie ministers waaronder Schotte niet door de screening kwamen. De ministers hebben toen betalingsregelingen getroffen voor hun torenhoge belastingschulden. Onder die voorwaarde zijn de benoemingen gehandhaafd. Uit de uitgelekte stukken blijkt nu dat de betalingsregelingen niet worden nagekomen. Alleen de staten kunnen hier nu iets aan doen. Hoe belachelijk het ook is om slechts een betalingsregeling als ontbindende voorwaarde te stellen (de zonde=de schuld bestaat nog steeds) zou Schotte dus bij niet nakomen van de betalingsregeling de minister op z’n minst moeten schorsen, totdat de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

 5. Ik zag minister Jamaloodin gisteravond in Omundo waar hij flink feest vierde en nog flinker consumeerde.

  Maar wellicht drinkt hij daar ook op krediet?

 6. Sorry hoor R. Maar om nu de schulden van Hakim en Jamaloodin met dit zwamverhaal goed te praten, gaat toch wel heel ver. Diepe, zeer diepe frustraties lees is ik in je verhaal. Zielig gewoon.

 7. Hoe haal je het in je hoofd om de integriteit van de ADK in twijfel te trekken. Vanaf dag 1 is het “saboteren” van de screening door Schotte met hulp van de gouverneur en Donner onderwerp van gesprek geweest en dan vind ik het niet vreemd, dat er naar alle geoorloofde en zelfs ongeoorloofde middelen wordt gezocht om alsnog een zuivere screening te bewerkstelligen. Veroordeelden en wanbetalers met belangen om minister te zijn kunnen nu eenmaal niet ministeriabel zijn. In Nederland werd een mevrouw alsnog gewipt vanwege eeen FOTOOTJE waarop zij stond als deelneemster in het legertje van Bouterse in een ver verleden!! Hoe waar het ook is, dat zakenmensen schulden maken, maar dat is de issue in deze niet. Een geluk bij een ongeluk is, dat er een ambivalent beleid aan het licht is gekomen voor wanbetalende burgers en bedrijven en dat de Staten hierover vragen aan de minister moeten stellen om “gelijke monniken gelijke kappen” te bewerkstelligen en de procedures in deze door de Belastingdienst en SVB ook nagekomen moeten worden. Het is toch onbestaanbaar, dat zelfs niet nakomen van betaalregelingen met de mantel der liefde wordt bedekt. Ik denk, dat beide instanties dankzij bedrijven voor vele 10-tallen miljoenen in de afgelopen jaren het schip in zijn gegaan. Schulden maken prima, maar het betalen van schulden is daar een logisch gevolg van en dat vergeet je gemakshalve even te vermelden. Er zijn in de tijd van de kolonien wel meer zaken niet bekend, maar nu wel. Meestal is dat door het foute gedrag van mensen en zijn de meeste wetboeken daaruit ontstaan. Ik hoop, dat je aandachtsgeilheid hiermede is bevredigd en dat je volgende stuk veel langer zal wegblijven dan deze keer zo kort na “niets voor niets”.

 8. Wat een trieste reactie van R. Willems.

  Hoe kan een mens zoals R. Willems het normaal vinden dat een minister als Jamaloodin ruim 3 miljoen gulden belastingschuld heeft die hij uit een ministersalaris moet afbetalen (om over de gigantische rente nog maar niet te spreken).

  Hoe kan een mens als R. Willems niet inzien dat een minister als Jamaloodin niet alleen een voorbeeldfunctie heeft voor wat betreft betalingsmoraal, maar ookk geenszins meer een betrouwbare gesprekspartner voor wie dan ook met dergelijke schulden. Om nog maar niet te spreken van het feit dat Jamaloodin ronduit chantabel is wat van een minister nooit geaccepteerd kan worden.

  Het zijn mensen met een visie als die van R. Willems die mij alle vertrouwen in de toekomst van dit eiland hebben doen verliezen.

 9. SPRONG IN HET DUISTER!
  R.L.Willems 2 maart 2012.

  Gaat het Actiegroep Dushi Korsou werkelijk om screening van ministers en om een integriteit onderzoek?
  Dit Eiland Curaçao heeft in geheel zijn geschiedenis; tijdens Overzeese Kolonie-tijdperk, tijdens de slavernij en daarna en het neokolonialisme, nooit “ integriteit noch screening” gekend.
  Wat het volk kent is macht en onderwerping. En dit is wat Actie Dushi Korsou uit zijn vingers nu ziet wegglippen en doet alles om het te voorkomen, terwijl de echo’s van het Zwanenzang almaar sterker worden. Met dit gezegd zijnde is deze actiegroep zelf ook niet zo integer en screeningsvrij die zij willen zijn!
  Als Nederlandssprekende groep, had men zich verrijkt en naar genoegens hoogtij gevierd tijdens de Nederlandse Antillen t.o.v. de gewone Papiamentstaligen. Het kan verkeren zei de Bredero en het verkeert!
  Pogingen van screenings en integriteitsonderzoekingen hadden diverse levens gekend, maar ook diverse vroege dood, wat nu plaats maakt voor wat anders: schulden van de Ministers Jamaloodin en El Hakim. Om winst te kunnen maken of te investeren voor de werkgelegenheid zijn schulden maken even belangrijk als winst maken. Welke onderneming kent geen schulden? Welke land die naar welvaart streeft voor zijn volk, kent geen schulden? Ondernemen is risico’s nemen dus ook schulden maken! Géén schulden…….géén winsten!
  Actiegroep Dushi Korsou heeft zich vernederd tot een zeer rare zwans, die absoluut niet weet waar hij het moet zoeken om te kunnen overleven!
  Toen Socrates, veroordeeld tot de gifbeker, deze leeg gedronken had en zijn onderlijf koud begon te worden, lichtte hij het doek, dat zijn gezicht bedekte en zei tot Crito: Ik ben Aesculaap (geneesheer) een haan schuldig, verzuim niet de schuld te vereffen. “De schuld zal voldaan worden”, zei Crito, “is er nog iets anders?”
  Er kwam geen antwoord meer op de vraag. Zijn blik was verstrakt en Crito sloot hem de ogen en de mond.

 10. Ik denk dat de nieuwe harde feiten over niet alleen belastingschulden maar ook nog eens veel hogere SVB schulden van Jamaloodin en El Hakim het de Staten onmogelijk maken om hier geen verder onderzoek naar te doen.

  Een dergelijk onderzoek zal echter door MFK gezinden worden uitgevoerd waardoor we de uitkomst (‘niets aan de hand’) al zullen weten voor het onderzoek gestart is.

  Ik hoop daarom dat de Staten geen nader onderzoek zullen instellen, wat immers de ultimieme bevestiging van hun corruptie en bestuurlijk onvermogen zal zijn.