• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand januari met 0,6 procent gestegen ten opzichte van december. Dat is een stijging van 118,6 naar 119,3. De grootste prijsstijging is te wijten aan de bestedingscategorie dranken en rookwaren met 2,1 procent.

Daarnaast zijn alle andere bestedingscategorieën ook gestegen. Woninginrichting en huisraad steeg met 1,1 procent en recreatie, ontwikkeling en educatie met 1,0 procent. Een stijging van 0,9 procent is te wijten aan voeding en de categorie kleding. De overige bestedingscategorieën stegen minder fors in prijs, wonen 0,2 procent, vervoer en communicatie +0,3 procent, gezondheidszorg +0,6 procent en overig +0,7 procent.

Factoren
De bovenomschreven prijsontwikkelingen zijn door twee factoren veroorzaakt: enerzijds de verhoging van de omzetbelasting voor de consument en anderzijds de prijsontwikkeling van een aantal specifieke producten en diensten. De verhoging van de omzetbelasting (OB) voor de consument van 5 naar 6 procent had een zichtbaar prijsverhogend effect op alle bestedingscategorieën. Dat betekent voor de consument dat de prijs met 0,95 procent is gestegen.

CPI
De consumentenprijsindex (+0,6 procent) steeg echter minder, vanwege het feit dat niet op alle producten en diensten OB wordt geheven: huur, hypotheek, benzine en ziektekostenverzekeringen bijvoorbeeld zijn vrijgesteld van OB. Tevens blijkt dat in januari de meeste prijzen exclusief OB stabiel zijn gebleven. Dat wil zeggen dat de OB-verhoging in de verschillende schakels voordat het product de consument bereikt, nog niet zichtbaar is in de consumentenprijs. Dat kan te maken hebben met voorraden die zijn ingekocht vóór de ingangsdatum van de OB-verhoging.

Prijsontwikkeling
Daarnaast viel in januari de prijsontwikkeling van een aantal specifieke producten en diensten op. Achtereenvolgens betreft het de benzineprijsverlaging (-2 procent) in de bestedingscategorie vervoer en communicatie, de prijsverhoging van de prijs voor kranten met 18 procent in de bestedingscategorie recreatie, educatie en ontwikkeling en de tariefsverhoging van ziektekostenverzekeringen (+6 procent) in de bestedingscategorie overig. Tot slot de prijsverhoging van banden en binnenbanden voor auto’s (+11 procent) in de bestedingscategorie Vervoer en communicatie.

2011 vs 2012
Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen januari 2011 en januari 2012 toe van 115,6 naar 119,3, een stijging van 3,2 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand januari van dit jaar was ten opzichte van de maand januari vorig jaar. In januari 2012 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 2,4 procent hoger dan in januari 2011, dus een stijging van het 12-maands-gemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 114,5 naar 117,3.

www.versgeperst.com