• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Nasser el Hakim (Economische Ontwikkeling) heeft zich in een uitgebreid persbericht verdedigd tegen de beschuldigingen van zijn oud-medewerker Frida Arendt. Zij beschuldigt de minister onder meer van belastingontduiking, valsheid in geschrifte en oplichting.

Arendt is tot oktober 2005 als apotheekster in dienst geweest van Allied Pharmaceuticals Caribe N.V., die handelt onder de naam Botika Mahuma. Zij voerde de dagelijkse leiding over Botika Mahuma. In die periode was Hakim formeel bestuurder van de botika.

Ontslag
“Arendt is ontslagen. Zij heeft er voor gekozen een aantal civiele procedures op te starten tegen Botika Mahuma en bij de rechter is een vergoeding overeengekomen voor haar ontslag”, aldus Hakim. “Maar Arendt had grote schulden bij derden. Deze crediteuren hebben toen beslag gelegd op die vergoeding, zodat deze niet aan Arendt kon worden uitgekeerd.” Dat is volgens de minister vermoedelijke de oorzaak van de beschuldigingen van Arendt.

SVB
De oud-medewerker beweert dat Hakim haar salaris lager heeft opgegeven bij de SVB dan haar werkelijke salaris, namelijk onder de SVB-grens. “Als apotheker en leidinggevende van Botika Mahuma was Arendt belast met opgaaf aan de SVB van de werknemersgegevens. Arendt heeft daartoe op 26 januari 2004 ook opgaaf gedaan aan de SVB van haar eigen gegevens”, aldus Hakim.

Handschrift
“Daarbij heeft Arendt in eigen handschrift verklaard dat haar salaris 3.500 gulden per maand bedroeg. De verklaring is door haar zelf ondertekend.” Volgens Hakim deed Arendt dit omdat zij hartpatiënt is, onder behandeling was en geen particuliere verzekering kon krijgen.

Belastingopgaaf
“Nadat de arbeidsovereenkomst met Arendt was geëindigd, is Botika Mahuma erachter gekomen dat zij ook op het gebied van de belastingen onjuiste opgaaf van haar salaris had gedaan”, aldus Hakim. “Botika Mahuma heeft meteen zorggedragen voor correctie van de opgaaf en afdracht van de juiste bedragen. De botika is niets verschuldigd aan de belastingdienst en zal op verzoek van de rechter daarvan bewijs kunnen leveren”, benadrukt de minister.

Hezbollah
Naast de beschuldigingen van de oud-medewerker die over haar tijd als werknemer van Hakim gaan, deed Arendt er nog een schepje bovenop en beschuldigde de minister van terroristische praktijken. Zo zou Hakim lid zijn van de terroristische groep Hezbollah, tegen joden zijn en aanwezig zijn geweest bij terroristische aanslagen in Argentinië.

Racistisch
“Vooropgesteld wordt dat de beschuldigingen van Arendt op dit gebied racistisch van aard zijn”, zegt Hakim. “Ik was in het jaar waarin de genoemde terroristische aanslag plaatsvond niet eens in Argentinië, dus deze beschuldiging is daarom onzinnig. Ik respecteer iedereen zijn mensenrechten en maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van ras of religie.”

14 reacties op “Hakim weerlegt beschuldigingen Frida”

 1. Sorry, ik heb een behoorlijke fout gemaakt. De schulden aan de SVB zijn als volgt:
  Jamaloodin: NAF 1.745.236,48
  El Hakim: NAF 285.931,65
  Ook hierbij zijn betalingsregelingen niet door Jamaloodin nagekomen.

 2. klinkt niet erg solide dit verhaal …maar het OM zal wel blij zijn met deze verklaring. Scheelt een hoop werk nu zijn kant van het verhaal ook gedaan is. Nu op zoek naar de feiten 🙂

 3. Wat stom van Hakim. Hij moet vast erg zenuwachtig worden nu in een civiele procedure zijn louche handel en wandel alsnog boven tafel komt. Strafrechtelijk heeft hij steeds de boot kunnen afhouden. Door dit verweer, maakt hij zich stukken kwetsbaarder. Er hoeft maar een klein beetje van het tegendeel te worden bewezen en zijn hele verhaalconstructie wordt als leugenachtig beoordeeld. Dat zal geen bezwaar zijn om in het kabinet Schotte te blijven.

 4. Wat een hoop onobjectieve meningen weer allemaal. Ik zag de persverklaring op de facebook van Hakim, daar kwam toch iets duidelijker naar voren dat hij er eenmalig voor koos om zijn kant van het verhaal naar voren te brengen, omdat de meeste artikelen eenzijdig en onjuist waren. Elk verhaal heeft twee kanten en zo te zien werd alles wat Arends de media voerde, letterlijk aan ons doorgegeven zonder journalistiek onderzoek…zelfs beschuldigingen over terroristische aanvallen en lidmaatschap bij Hezbollah!!!

  Ik vind het naar dat iemand zoiets doet en nog enger dat het zo een op een door de media en in commentaar overgenomen wordt, bah! Laten we het rechtsysteem haar werk laten doen in plaats van zelf zo te oordelen!

 5. Binnenkort in dit theater voor de nieuwsgierigen onder ons: een nieuwe mail doet de ronde over de schulden aan de SVB van eerder genoemde 2 ministers. Beide heren hebben het gepresteerd om ieder plus NAF 170.000 schuld aan de SVB op te bouwen. Zodra VP hier een artikel over publiceert hoop ik een verwijzing naar de bewijzen te kunnen leveren.

 6. Mooi dat El Hakim die 3,500 gulden weerlegt heeft. Kan hij nu dan ook even die 500,000 gulden weerleggen?

  Of liever: gewoon betalen.

 7. Niemand kan de woorden serieus nemen als die torenhoge schulden heeft bij de belasting en ook voorzichzelf pastechis wil regelen.

 8. Dit is een prima ontwikkeling! Het toont maar eens aan dat aanhoudende publiciteit toch uiteindelijk gaar werken! Nog even volhpuden dus met z`n allen.. Inhoudelijk is het natuurlijk een zwak verhaal. De baas is verantwoordelijk en moet niet wegduiken achter zijn medewerkers. Nu nog wachten op zijn persbericht over zijn belastingschulden. Als je als minister toch nog enig respect wilt houden moet je toch zelf om een onafhankelijk onderzpek vragen… Juist het feit dat hij dat niet aandurft is zijn zwakte. Deze man is niet geloofwaardig meer. Hezbollah connectie werd ook in het onderzoek van de veiligheidsdienst genoemd. Dat in combinatie met een Diplomatiek paspoort. Denk dat Hakim al op veel internationale lijstjes staat inmiddels, inclusief enkele Israelische lijstjes. Zou niet graag met hem in hetzelfse vliegtuig zitten… Wikileaks eens vragen…

 9. Hakim had beter niet kunnen reageren.
  Als je geknipt en geschoren wordt moet je stil zitten.

 10. De Minister beweerd dus dat hij mee heeft gewerkt met een valse opgave van het loon omdat die mevrouw hartpatiënt was. Dus eigenlijk was hij de barmhartige samaritaan door willens en wetens fraude voor die mevrouw te plegen.

  ik denk dat de bedrijven van de Minister maar eens een diep onderzoek moeten krijgen van een onafhankelijk bureau en dan gelijk even kijken als de aangifte over de omzet en winstbelasting wel juist is

  dit alles gezien omdat hij ook geen moeite heeft om salaris stroken en opgave van inkomens aan te passen.

 11. Ik heb de inzending van mevr. Arendt nog eens gelezen en ik vind het verweer van Hakim bijzonder zwak en ongeloofwaardig. Een puntje uit het verhaal: Arendt moet wel bijzonder dom zijn geweest om een afwijkende belastingaangifte te doen, terwijl zij ZELF aldus Hakim een andere verklaring heeft afgegeven. Haar salaris is in ieder geval met 2 cheques betaald en dat is al op zich verdacht en daar zegt Hakim niets over. Dat zijn niet zo slimme fraudepraktijken en de botika heeft daarvoor ook moeten betalen. Of er per saldo nog iets serieus overeind blijft om te vervolgen, mag het OM uitzoeken.

 12. Komt er toch nog een “screening light” ?

 13. Arendt had!! grote schulden bij derden,zij kreeg een vergoeding??maar daar is beslag op gelegd!.
  El Hakim heeft!!groten schulden bij de belastingdienst?.Maar hier is geen beslag gelegd bezittingen of/op te goeden van Hakim??.

  En al heeft zij zelf zelf verklaard met haar eigen handschrift?? 3.500,00 te verdienen is daar nog niet mee gezegt dat niet meer onder de tafel door kreeg,als Arendt dit kan bewijzen met overleging van betalingbewijzen “check”dat gaat Hakim als nog voor gaas,dit hele verhaal stinkt en moet tot aan de bodum worden uitgezocht worden.En wat betrefd het gezegde over het hart,dan heeft hij er van geweten en als Directeur mag je niet meewerken aan vervalsingen??dagggg joeperderpoep

 14. wel erg vreemd dat de heer Hakim op alle punten een positieve reactie heeft ! Hij heeft zich goed kunnen voorbereiden op de vragen en alles water dicht gemaakt. Zal de ex werknemster ( leidinggevende) zo stom zijn ? Dat geeft gelijk aan wat voor soort Botika dit is