• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Veiligheid, werk en preventie. Dit zijn de belangrijkste punten voor het nieuwe Antillianenbeleid van de gemeente Den Helder. Maar liefst 1400 mensen met een Antilliaanse achtergrond wonen in de stad en, hoewel de meerderheid goed boert, heeft een deel het nog erg moeilijk.

Net als het rijk wil Den Helder de overlast aanpakken, de positie van de Antillianen verbeteren en (hulp)instellingen beter met elkaar laten samenwerken. Eind mei buigt de raad zich over de conceptnota.

Problemen
Problemen waarmee een deel van de Antillianen te kampen hebben zijn opvoeding, woonsituatie, schulden, drugsgebruik, detentie, werkeloosheid, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Deze problemen komen overigens niet alleen voor bij Antillianen in Den Helder.

Oplossen
Een punt dat de gemeente wil gaan oppakken is ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en het begeleiden van ouders. Een ander punt is het vinden en binden van probleemgroepen door contact te leggen met de doelgroep en hen te wijzen op hulpverlening. Ook wil de gemeente samen gaan werken met de Antilliaanse gemeenschap om te weten wat er leeft.


www.versgeperst.com