• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag deelt Rudy Willems zijn visie op de blijvende discussie over de screening van de ministers.

Zet geheel deze screeningsgeschiedenis op een rijtje: van de PAR-oppositie tot de veiligheidsdienst, van de Nederlandse Tweede Kamer tot de Curaçaose Gouverneur, Rapport en Commissie Rosenmöller tot waarborgfunctie als screening…….Groot en belangrijkheid worden herleid tot onbelangrijk- en onbenulligheid. En nu dat er een kleine garnaal Derek Durgaram zijn kop uit zijn hol uitsteekt om zo hard mogelijk te schreeuwen, zal het ook niets anders zijn.

Pure verkwisting uit onnozelheid en misbruik van democratie door Akshon Dushi Kòrsou en zijn leiders André Hoop en Derek Durgaram, alsmede de 4000 ongeruste burgers. Waarom zoveel moeite en zelfs nu als mosterd na maaltijd naar het Parlement? Wat is de boodschap en tot wat zal het bijdragen? Vijf zittende Ministers zullen de screening niet doorstaan, dat weet men reeds bij voorbaat! Verzamel dan alle illegale activiteiten van deze vijf Ministers en biedt het aan het OM en klaar is Kees! Al de rest is bla-bla-bla!

Akshon Dushi Kòrsou, Derek Durgaram, samen met jullie 4000 ongeruste burgers, zijn jullie verkeerd bezig en vissen jullie allemaal achter het net! Het ontbreekt jullie aan visie in welke richting het Eiland zich ontwikkelt. Indien U uw bezorgdheid kwijt wil, laat dan de bevoorrechte tweeslachtigheid van tijdens de periode van de Nederlandse Antillen varen en kiest nu voor een duurzame Groot-Curaçao, waarvan U dan ook spontaan een waardig deel zal gaan uitmaken, wat nu niet het geval is!

Uw bezorgdheid is thans zeer terecht! U bent noch vlees noch vis en door U meer te gaan isoleren in een groep van “4000 bezorgde burgers” creëert U een nog grotere gat tussen de Curaçaose beleving en de realiteit. Indien U nu, geen moeite doet om U aan te passen om aansluiting te krijgen bij deze Curaçaose zeer snelle ontwikkeling, is de kans zeer groot, tussen wal en schip terecht te komen, waarbij U nergens bij hoort en onopvallend met 4000 roemloos in het niets zal verdwijnen als pretentieuze strebers.

Alle deuren staan nog wagenwijd open en de toekomst zal uw identiteit bepalen! Het overbodige hoogmoed kan best gemist worden, maar niet de noodzakelijke integratie!

Wil jij iets delen met de wereld? Stuur je ingezonden brief naar redactie@versgeperst.com

31 reacties op “Ingezonden: Van niets tot niets!”

 1. Zorro,
  Henkie, jouw vader, jouw moeder, jouw ooms en tantes uit Otro-banda, zijn er absoluut niet erin geslaagd jou de weg te wijzen. Zeer zielig voor jou wat je thans voorstelt, inhoudelijk niets!
  En nu quo vadis? Waar eindigt jij? Lijkt veel op niets (35).

 2. @ Nebbeling. Het is inderdaad verbazingwekkend, dat op een onderwerp over NIETS al 34 reacties uitgekotst zijn. Willempie zal er ongetwijfeld blij mee zijn en zal hij zich weer als gebruikelijk met niets weer melden, zodra aandacht of beter het gebrek daaraan een obsessie wordt.

 3. Nebbeling, die uitdraaien van de belastingdients (Jamaloodin en El Hakim) lijken me keihard, net als de strafbladen van Constantia en Godett.

  Aan gebrek aan bewijs ligt het dus niet, wel aan het gebrek aan (re)actie van de politiek met uitzondering van de PAR.

 4. ik snap niet waarom de redactie dit tomeloze gewouwel niet afkapt. Het lijken wel pubers die aan het twisten zijn. Ze hebben allemaal gelijk, en toch weer niet. Who cares? De situatie hier is genoegzaam bekend, niemand durft, of kan, de echte, keiharde bewijzen op tafel te leggen.
  Alleen als dat wel gebeurd, zal er veranderingen komen. Al die filosofische betweterigheid veranderd daar echt niets aan. Stop it! How long can you flog a dead horse?

 5. Joshua,

  Waar heb je in godsnaam leren discussiëren op niveau?
  Op basis van discussie, van woord en wederwoord, ben je erg pover, boers en ondoordacht in jouw reacties. Ga wat anders doen, dan op dit forum komen, Ga leren zakelijk discussiëren en probeer het dan maar weer! Einde verhaal, waarvan akte (uw eigen potsierlijkheid of snap je het niet?)!!!

 6. U verdraaid mijn woorden mijnheer. Ik heb mezelf niet heilig verklaard. Er zijn vast wel meer mensen behalve ondergetekende die wel netjes voldoen aan hun verplichtingen..Bovendien getuigt het van een bijzondere infantiliteit iemand te kopieeren.

 7. Josua,

  Kennis genomen van uw sanctificatie, waarvan akte!!

 8. @Willems

  Zonder beledigend te willen en gaan doen, dat laat ik graag aan jou over, maar je ingezonden stuk, uw reacties op mensen is van zo’n immens laag niveau dat ik denk laat de man hij weet niet beter.

 9. @Willems

  Ik wel. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand benadeeld, en kan mezelf dagelijks recht in de spiegel aankijken. Ik betaal keurig mijn belastingen, Aqualectra en ik draag als ondernemer pensioenafdrachten en de SVB af.
  Dus ik weet eigenlijk niet war je het over hebt.
  Waarvan akte.

 10. aan allen,

  ik begrijp heus wel dat het spreekwoord hij die zonder zonde is werpt de eerste steen.
  Denk dan dat er geen steen van de grond komt.
  Ook ik zal mij fouten hebben maar ik kies er niet voor om een openbare functie te vervullen.
  Ik wijs ook niet anderen aan van ja maar hij heeft het ook gedaan.
  Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat bepaalde figuren ongestraft er mee weg komen en dan anderen alleen maar verkeert hoeven te kijken en gestraft worden.
  Ook verbaas ik me steeds weer, dat bepaalde mensen zeggen maar zo zo is de democratie of zo is de wet en daar moeten we ons aanhouden, alleen die wet of democratie geld nu even niet voor mij.
  Kijk dat is het gelijk of niet , fout of goed. Als de leiders van ons land zich niet daarover zorgen maken , waarom zal het volk het dan wel doen. De trend word gezet door onze leiders. Een paar weken stond hier op versgeperst dat er 29.000 inbraken waren geweest en dat op 150.000 inwoners en 50.000 woningen hier op ons eiland.
  Zolang onze leider doorgaan met het slechte voorbeeld zal het volk hetzelfde over denken.

 11. Ik vind het zeer respectloos om alsmaar te lezen ‘het volk’ dit en ‘het volk’ dat, zoals nu dat JB ‘het volk’ dom genoeg vindt. Zeer ongenuanceerd en gewoonweg onwaar.

 12. beste Rudy, Je schrijfstijl is aanzienlijk verbeterd. Eindelijk een kop romp en staart aan je verhaal. Als een van de 4000 bezorgde burgers wil ik hier toch op reageren.
  Door mijn handtekening te plaatsen isoleer ik mezelf helemaal. Ik maak nog steeds actief deel uit van onze samenleving en zet me ook in voor een beter Curacao, ondanks de belaberde politiek. Deze jongens verdwijnen toch wel weer van het toneel. Zoals je aan de reacties van andere kunt lezen hebben we geen middelen om tegen deze macht te strijden. Het enige middel dat rest is om te proberen om de massa in beweging te krijgen. Hopelijk kunnen wij een Curacaose lente bewerkstelligen.

 13. Beste Willems, je laat je mooi kennen.
  Helaas kan ik je meedelen dat mijn gevoel voor integriteit me in mijn leven al veel gekost heeft. Zelfs afgelopen maand nog meer dan de helft van mijn inkomen. Daar zal ik verder niet op ingaan, maar ik kies ervoor om niet afhankelijk te zijn van mensen/partijen die ik een tegengunst zou moeten doen. Maar dit dus terzijde.
  Jij gaat nu weer op de boodschapper in en niet op de boodschap.
  Door de omstandigheden verkeert een aantal van onze ‘ministers’ in een positie dat zij niet meer onafhankelijk kunnen zijn, en ze geven daar ook telkens blijk van. HEt eerste interview van Hakim ging er al over dat hij het logisch zou vinden dat zijn bedrijf ging profiteren van zijn ministerschap…………. Toen was hij voor mij, en ik denk vele anderen al afgeserveerd.

 14. Josua,

  Door het vuur van het gevecht, is mij helaas ontgaan om jou de volgende vraag te stellen, omdat voor jou gaat het om “als wij eerlijk zijn” om een aantal zaken:
  Vind je dat je zelf “eerlijk bent” tegenover anderen en jezelf?

 15. Joshua,
  Je maakt oneindige veel nutteloze rondjes rond de kerktoren in het geloof, overtuigend, lauw water uitgevonden te hebben! Je maakt van screening een politie-agentje spelen!
  Je bent overtuigd van misstappen van autoriteiten die niet door de beugel kunnen, waarom wel met jouw grieven naar een “screening” en niet naar bv. OM of oppositie of Parlement of pressiegroepen?
  Dat doe je niet en waarom niet? Omdat jouw aantijgingen een kaas is, vol met gaten, onzinnige praatjes en lasters van horen zeggen, waarvoor je niet bereid bent je nek voor uit te steken.
  Joshua, doe geen mens aan, wat jezelf niet aangedaan zou willen. Daarvoor hoef je niet eens respect aan de dag te leggen, noch een akte van kennisneming. Een bescheiden hoeveelheid burgerlijk goed fatsoen uit opvoeding, voldoet reeds!

 16. Het gaat als we eerlijk zijn om een aantal zaken.
  Ministers die hun belastingen niet betalen, hoge rekeningen bij Aqualectra hebben en bij de SVB hun verplichte afdrachten niet afdragen.
  Als – en daar gaat het om – de screening goed was verlopen dan waren deze heren nooit benoemd.
  Iedereen moet voldoen aan zijn/haar verplichtingen. Ongeacht of je Jamoloodin/El Hakim bent.
  Iedereen die met zijn handen in een pot zit waar hij/zij niet in behoort te zitten dient oogepakt te worden. Want – gelijke monniken – gelijke kappen. Zonder excepties.
  Als je uit een gevangenis komt – maw je hebt een aantal jaren gezeten – dn hoor je niet terug als politicus te komen.
  Als je op je CV liegt, en met moeite je school hebt afgemaakt behoor je geen PM te worden.
  Enz, enz. Eveneens hoor je als politieke partij geen geld aan te nemen van obscure geldgevers.
  En zo kunnen we het lijstje wel verder afwerken.
  Last but not least, het land is gebaat bij eerlijke mensen, mensen die het goed menen met de bevolking. Het land is niet gebaat met onintelligent zakkenvullers die de rest van de mensen op ene houtje laten bijten.
  Kom kijken op BBou, waar nog steeds mensen worden afgesloten omdat zij ht zo arm hebben en hun Aqualectra etc niet kunnen betalen, geen gsbom kunnen kopen omdat zij simpelweg het geld niet hebben.
  Daar zou naar gekeken moeten worden als Staten en parlement.
  Ik sta helemaal achter Dushi Korsou, ik vind het moedig van ze en zeg bij deze voorstander te zijn elke maandagavond een wake op het Brionplein te houden.
  Het zou de Staten en deze pretregering, die absoluut niets in hun mars hebben sieren als zij zichzelf zouden opheffen. Je kunt beter met een respectful zakenkabinet te maken hebben dan met dit zootje.
  Waarvan akte.

 17. Beste Henkie,
  Met alle respect voor jouw zienswijze, strekt screening zich helaas niet zover uit tot die wijze, die jij het wil zien.
  Jacques René Chirac, ex President van Frankrijk, veroorzaakte onregelmatigheden tijdens zijn burgermeesterschap in de jaren 1977/1995) rond fictieve banen en financiële vervalsingen. Na onderzoeking werd hij op 15 december 2011 veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De onregelmatigheden waren altijd geen publiek geheim en toch ondanks allerlei morele screeningen, werd hij PRESIDENT van Frankrijk
  van 1995 -2002! Terwijl de verdachtmakingen dateren reeds van 1977.
  Screening is maar een zoethoudertje wanneer er sprake is van macht, politieke macht!
  Hij zelf, Chirac als politicus, denkt geheel anders over hoewel veroordeeld: Het ten laste gelegde blijft ontkend, maar men zal niet tegen de uitspraak in beroep gaan………wegens gezondheidsredenen!
  Wie nog in screening gelooft, moet een zot zijn!

 18. Beer,
  Je denkt te veel uit jouw maag. En hoe integer denk je zelf te zijn, zonder te liegen?
  Zo te zien komen er pastechi’s jouw strop en oren uit!
  Pastechi’s zijn voor oplichters en zij die niet anders kunnen, dan in die trant te leven en denken! Ik lust geen pastechi’s en om jou uit alle twijfels te halen, ik veeg mijn voeten aan jullie pastechi’s en laat het over aan die soort graaiers, die ervan moeten leven, eten en denken!

 19. @ Willempie. Het lijkt wel zoals de illusie van De Jongh-Elhage, dat dank zij haar creatievermogen, de BES-Eilanden evenals het Land Curaçao bestaan.

  Iedereen weet hoe het wel is ontstaan en jij niet. Dat zegt toch wel genoeg over je. Op dezelfde wijze als het klootjesvolk voor de regering Schotte heeft gekozen en velen dit reeds berouwen.

 20. Heeft die Rudy Willems nu nog altijd geen pastechi van de regering gekregen?
  Die man blijft maar solliciteren.
  Integriteit gaat veel verder dan strafrecht. Je mag niet in een chantabele positie komen.
  En onze ministeriele onbenullen zitten dat wel. En die willen ook nog, met hun aanhang zo langs de douane. Las net in een krant dat Cooper er trots op was dat hij een of andere onbenul van een verslaggever zo meegenomen heeft op een reis naar Venezuela. Dus zowel Cooper als de verslaggever tonen zich hiermee absoluut incapabel en incompetent.
  Incompetent is wel het eerste woord dat al vanaf 101010 bij mij opkomt als het de “regering” betreft.

 21. De screening die moet plaats vinden als we een bewindspersoon aanstellen voor een openbare functie heeft als doel om te bekijken als de persoon niet schadelijk is voor het land.
  hierbij kan denken aan, overspel. fraude, belasting ontduiking, verplichtingen aan groeperingen of organisaties.
  dus eigenlijk is de persoon in kwestie chantabel of niet.

  verleden jaar sprak ik met een jonge man die graag bij de politie wilde werken, hij werd gescreend en kreeg geen toegang tot de opleiding omdat een oom van hem een twijfelachtige reputatie had bij de politie en het OM.

  Kijk daar hadden de zienswijze voorkomen is beter dan genezen.

  Alle bovengenoemde zaken zoals ik hier heb beschreven zijn aaanleiding om diverse personen ongeschikt te verklaren voor een openbare functie.

 22. Mijnheer van Kampen,

  Actualiteit is actualiteit, omdat het voorbijgaand is. Deze screening van ministers lijkt eeuwigdurend te zijn, terwijl deze minister wat hun zittijd betreft beginnen langzamerhand af te tellen, terwijl voor anderen de screening dient nog te beginnen!
  Het lijkt wel zoals de illusie van De Jongh-Elhage, dat dank zij haar creatievermogen, de BES-Eilanden evenals het Land Curaçao bestaan.

  Zorro,

  Ongeacht, wie je bent of wil zijn of waar vandaan jij komt: Ik R.Willems, ik heb mijn eer én mijn rechten en niets is te veel!
  Vraagt het maar aan jouw moeder: De papfles hangt nog aan jouw lippen en een beetje bescheidenheid zal zeker bij jou passen!

 23. Sakiwebu,

  Jouw naam zegt voldoende en jij zal het echt niet zijn, om waardigheid te bepalen, daarvoor lig je te laag aan de grond!

  Edsel,
  Nog nooit onder invloed geweest, de bron waarvoor jij goed bekend staat en geregisterd!
  Zoals meer dan half eeuw gebleken, zijn er zoveel dingen die jij nooit zal en kan snappen en weten waarover het gaat, daarvoor té gesplitst!
  Je zal toch jouw documentatie met je moeten meenemen, wanneer de tijd daar is en je afgehaald zal worden.
  Geheel het volk weet, aan wat en wie Gomez zijn vrouw kwijt was…….
  behalve jij……..aan drank, zeker?…… 🙂
  Jij snapt wat je goed uitkomt, kennelijk ook Damocles?

 24. @ G. van Kampen. Dat zou veel te veel eer zijn.
  Met een verhouding van 11 tegen 10 worden dit soort (democratische) zaken per definitie weggestemd en dat gaan we op 5 februari ook meemaken, wanneer de ruim 4000 handtekening voor een echte screening behandeld zullen worden. Het geeft behalve voor de notulen en archief verder geen enkele zin.

 25. @ Edsel. Dat weten we nooit bij Willempie. Het zal wel een obsessieve vervulling zijn van zijn behoeftes tot ja tot wat eigenlijk.Hij zal wel veel te kort komen.

 26. Geachte Nosmesnopor en Mijnheer Maaskant,

  Nosmesnopor vindt het een onzinning epistel, want naar het OM stappen zal geen enkele zin hebben!! Naar het OM stappen is al onzinnig en naar het Parlement dan??

  Zaklopen ja, met als hoofdprijs een sigaren-bandje!

 27. …inderdaad, ik snap ook niet waar dit artikel nu werkelijk over gaat.
  Zou Rudy het wel weten of is hij nog onder invloed??

 28. Haha, Oh ironie; Rudy die de woorden ‘pretentieuze’ en ‘overbodige hoogmoed’ in de mond neemt!!

 29. @rudy De integriteit van ministers is niet alleen afhankelijk van strafbare feiten. Vreemd dat men dat denkt. Het is een afleidingsmanoeuvre. Strafbare feiten moeten eerst vervolgd worden -besluit 1- en darna bewezen -stap 2- en daarna in hoger beroep onherroepelijk zijn…
  De vraag is of Curacao integere ministers wil, die een belastingmoraal hebben die we ook van het volk verwachten, die contacten hebben met dubieuze figuren, die bewezen gefraudeerd hebben met hun opleidingspapieren, die openlijk Farc sympathie hebben enz.. Allemaal niet altijd strafbaar of vervolgd…
  Destijds zei zelfs het a.i. hoofd van de veiligheidsdienst dat er geen bewijzen van strafbare feiten zijn…Nee een veiligheidsdienst is geen rechter, die moet juist ver daarvoor ellende zien te voorkomen.
  Het is dus goed dat dit in de andacht blijft. Als het men een kort onderzoek mogelijke integriteitsproblemen van tafel geveegd konden worden dan was het toch al gebeurd?
  Les 1 in eerdere PR situatie..geef duidelijkheid en laat het niet doorzeuren, dat is veel schadelijker…

 30. Helaas sla je de spijker op de kop Rudy. Ik weet echter niet of ene juridische weg bewandelen meer succes zal hebben. Om en politiek zijn zowieso doorweven en rechtelijke macht is onderhevig aan een propagandastorm (net als veel juristen trouwens)

 31. Bravo. Akshon Dushi Kòrsou bewandelt gewoon het politieke pad en dat heeft hier geen enkele zin. Het zal me niet verbazen als deze groep ook weer een politieke partij wordt.

  De aktie moet van _buiten_ de politiek komen.