• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte heeft vandaag de benoeming van Willem Cecilia tot eilandgriffier van Bonaire goedgekeurd.Twee leden van de vertrouwenscommissie hebben Stolte verzocht de benoeming niet goed te keuren omdat de procedure niet juist zou zijn verlopen.

De voormalig gezaghebber adviseerde de eilandsraad op zijn laatste werkdag over wie er volgens hem benoemt zou moeten worden tot eilandgriffier. In een tweede brief lichtte hij zijn eerdere advies verder toe.

Afspraken
Stolte constateert dat van te voren niet een toereikende, op schrift gestelde, procedure is vastgesteld. In zijn brief wijst hij erop dat voor zover er sprake was van vooraf vastgestelde afspraken deze in overeenstemming door alle leden van de vertrouwenscommissie zijn gevolgd. De voormalig gezaghebber had als voorzitter van de eilandsraad en van de vertrouwenscommissie moeten toezien op een goed verloop en inrichting van de procedure.

Procedure
Drie kandidaten, waaronder de nu benoemde griffier, hebben met instemming van de vertrouwenscommissie de hele sollicitatieprocedure doorlopen. Hiermee heeft de gehele vertrouwenscommissie aangegeven dat deze drie kandidaten voldoen aan de eisen gesteld in de wervingsadvertentie. “Als de leden van de vertrouwenscommissie het niet eens waren met het verdere verloop dan hadden ze de procedure kunnen doen stoppen of uit de commissie kunnen stappen. Nu stellen dat er strijd met het recht of het algemeen belang zou zijn, is het ontlopen van hun eigen verantwoordelijkheid door deze leden van de vertrouwenscommissie”, stelt de Stolte in zijn brief.

Schending
De rijksvertegenwoordiger heeft ook vastgesteld dat door de twee leden van de vertrouwenscommissie persoonlijke gegevens, waaronder assessmentrapporten van de drie kandidaten aan derden zijn overlegd. Deze grove schending van de privacybelangen keurt hij ten zeerste af.

Zelfonderzoek
Daarnaast roept Stolte in zijn brief de rijksvertegenwoordiger de eilandsraad op een zelfonderzoek uit te voeren naar de gang van zaken rond de benoeming van een griffier.  Het ontbreken van een vooraf vastgesteld procedure, de verschillende brieven die zijn geschreven en schending van de privacybelangen van kandidaten, moeten hier aanleiding voor zijn. Een zelfonderzoek kan de eilandsraad inzicht verschaffen over de handelswijze. 

Goedkeuring
De Rijksvertegenwoordiger heeft de benoeming van Willem Cecilia tot eilandgriffier goedgekeurd omdat het aan hem voorgelegde eilandbesluit alle noodzakelijke documenten bevat. Volgens Stolte is niet gebleken dat er strijd is met het recht of het algemeen belang, de twee gronden waarop goedkeuring onterecht zou kunnen zijn. Dit staat los van de gevoerde procedure, die geen grond vormt om goedkeuring aan de benoeming te onthouden. Het goedkeuringsbesluit is ter kennis van de eilandraad gebracht. Deze bepaalt vervolgens vanaf welke datum Cecilia de functie van eilandgriffier gaat bekleden.

www.versgeperst.com