CURAÇAO – Het project microfinanciering van de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) is dinsdag van start gegaan. 25 personen nemen deel aan het eerste starters traject. Deze ondernemers in spé worden binnen twee maanden klaargestoomd voor het ondernemerschap door middel van zeven intensieve workshops.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met lokale banken MCB Bonaire, GIRO bank en RBTT en wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dinsdag is de eerste training ondernemersvaardigheden begonnen. De volgende workshops gaan over belasting & wetgeving, administratie, douane en importeren, prijscalculatie en offertes, marketing en het maken van een ondernemingsplan.

Ondernemerskrediet
Het project microfinanciering houdt in dat ondernemers vanuit de KvK worden begeleid voordat ze een aanvraag doen voor een ondernemerskrediet (microfinanciering) bij de bank. Deelnemende banken kunnen dit ondernemerskrediet aanmelden bij de Nederlandse staat onder de borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB-regeling). De overheid staat dan borg voor een deel van de lening.

Lening
Dit moet ervoor zorgen dat de banken eerder leningen verstrekken, aangezien ze het risico met de Staat kunnen delen. De KvK is ervan overtuigd dat een startende ondernemer niet alleen is gebaat bij ondernemerskrediet, maar dat training en coaching essentieel is voor de kans van slagen. Daarom bestaat het microfinancieringsproject voor een belangrijk deel uit training en coaching, verzorgd door één van de KvK adviseurs en met medewerking van professionals uit het bedrijfsleven.

Projecten
Dit is het eerste starters traject van de drie die zullen worden georganiseerd op Bonaire. De andere twee starters trajecten zullen van start gaan in juni en oktober 2012. De Kamer van Koophandel Saba-Statia, ook met steun van Ministerie van EL&I, werkt aan een soortgelijk project voor de ondernemers van Saba en Sint Eustatius.

www.versgeperst.com