CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag uit Vereniging Bedrijfsleven Curaçao haar bezorgdheid over de onzorgvuldigheid van bestuurders.
Met zeer grote bezorgdheid moet geconstateerd worden dat de cultuur van onzorgvuldig handelen door bestuurders, statenleden en door hen benoemde medewerkers verder aan het eroderen en escaleren is. Goedbedoelde waarschuwingen en adviezen dat deze ontwikkeling in het geheel niet bijdraagt tot een gezond en aantrekkelijk investerings- en leefklimaat worden (vooralsnog) genegeerd.

Zo heeft nog maar kort geleden de Statenvoorzitter gemeend de rechtelijke macht te moeten desavoueren door publiekelijk te roepen dat de rechtelijke uitspraak, in een zaak waarin hij de hoofdrol vervulde, subjectief is en politiek beïnvloed is door Den Haag.

Deze, naar oordeel van de VBC volstrekt valse aantijging en respectloze behandeling van de rechtelijke macht wordt met goedkeuring van de Statenvoorzitter thans voortgezet met acties en maatregelen om de wetgevende /controlerende macht om te bouwen tot een stelsel waarbij de oppositie wordt geëlimineerd.

Het bij voorbaat afvoeren van door de oppositie voorgestelde onderwerpen van de agenda van de Staten, onder het motto dat de meerderheid beslist, komt erop neer dat de oppositie monddood wordt gemaakt en geen recht van spreken meer heeft. Overigens is het niet duidelijk waarop het schrappen van (niet welgevallige) agendapunten gebaseerd is.

Deze besluiten tenderen naar invoering van een stelsel van de ‘dictatuur van de meerderheid’ en het einde van het systeem van parlementaire democratie zoals wij die al meer dan 50 jaar kennen.

De VBC is zeer bezorgd over deze ontwikkeling omdat op deze wijze weinig overblijft van een democratische rechtstaat met alle gevaren van dien voor de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Ook wordt het vertrouwen in het landsbestuur aangetast, hetgeen ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor het investeringsklimaat, duurzame economische groei, werkgelegenheid en inkomen. Kortom toename en verbetering van de welvaart en het welzijn.

Om deze weinig constructieve ontwikkeling om te buigen en het vertrouwen te herstellen wordt het volgende voorgesteld:
–  Beleg een Senioren convent met als inzet komen tot harde afspraken over bijeenroepen van openbare Statenvergaderingen. Hierbij zullen de door de oppositie ingediende agendapunten die zijn afgevoerd alsnog op de agenda geplaatst en behandeld moeten worden.
–  Indien onverhoopt de Senioren convent optie niet tot een oplossing leidt dan zal overwogen moeten worden om het geschil bij de onafhankelijke rechter voor te leggen.

In het belang van Curaçao is het te hopen dat de politieke partijen tot het inzicht komen dat voortzetten van de cultuur van onzorgvuldig handelen een heilloze weg is en dat het noodzakelijk is om deze negatieve spiraal om te buigen.

8 reacties op “Ingezonden: toenemende onzorgvuldigheid”

 1. Het bedrijfsleven van Curacao geeft een goede reactie. Als in het bedrijfsleven alle politieke stromingen waren vertegenwoordigd in dezelfde verhouding als in de staten, dan was dat onmogelijk geweest! Dan zou je ook een stap verder kunnen gaan en EEN (of twee?) partij (en) met name steun toezeggen `en public`. Maar toegeven, in de huidige omstandigheden zou dat direct tot het wegvallen van overheidsopdrachten leiden voor de bestuursleden van VBC. Dus.. bij de volgende verkiezingen fors geld steken in de redelijke partij(en) en pas DAARNA de openheid van partijfinanciering wettelijk regelen.

 2. Quote:
  In het belang van Curaçao is het te hopen dat de politieke partijen tot het inzicht komen dat voortzetten van de cultuur van onzorgvuldig handelen een heilloze weg is en dat het noodzakelijk is om deze negatieve spiraal om te buigen.

  Hoe naief kun je zijn, dit is wat ze nou juist willen, stelen van alles en iedereen en dan snel weg wezen en jou hier achterlaten op de puinhopen met hun niet erkend kroost…

 3. Indien onverhoopt de Senioren convent optie niet tot een oplossing leidt dan zal overwogen moeten worden om het geschil bij de onafhankelijke rechter voor te leggen.

  Ja volgens onze Jas is dat de manier voor Den Haag om de uitsprak te beinvloeden, dus men drinke een glas , doen een plas en alles blijft zoals het was.

 4. En toch doet het mij goed dat nu ook Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) een samengebalde vuist van bezorgde woorden neerlegt bij Versgeperst! Ik vroeg me namelijk al veel eerder af hoe het groeiende bedrijfsleven op Curaçao werkelijk nadacht over het slechte functioneren van het overheidsapparaat.
  Het VBC is als complex geheel (economie, bedrijven, werknemers, geldstromen, toerisme) ontzettend gebaat bij het aanhouden (of volledig herstellen!) van de parlementaire democratie. Het is alleen te hopen dat ook deze kritische kanttekeningen van het VBC bij de bestuurders van het eiland terechtkomen en niet in de prullenbak van Gerrit Schotte!

 5. Een voorspelling: Als we niet meer kunnen vertrouwen in de correctie functionering van ons stelsel en instituten, wat rest ons dan te doen? Gerechtelijke macht wordt niet meer gerespecteerd, de ministers vinden zich beter dan het volk, excessen overal. Het is onze maatschappij en we zullen het dan maar zelf moeten terug nemen. Op naar de tweede 30 mei.

 6. Is weigeren je familie op Hato te laten controleren (Jamaloodin) ook een onzorgvuldigheid? Is je belastingen niet betalen en zelfs valse aangiftes doen (Jamaloodin en el Hakim) ook een onzorgvuldigheid?

  Is op je stembiljet MFK, FOL of PS aankruisen (Curacaose volk) ook een onzorgvuldigheid?

  Nee, ik noem het onkunde, corruptie en domheid.

 7. ls,

  laat ik er op wijzen dat ook in de jaren 30 een politieke groepering was die op een democratische wijze was gekozen en ook de oppositie monddood maakte door de regels te veranderen in hun parlement.
  de anders denkende en andere rassen werden op een wijze zo in een hoek gedreven dat degene die weg konden komen gelijk gingen.
  wij moeten er voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt..

 8. Een senioren convent bestaat gewoonlijk uit de fractievoorzitters van alle parlementaire partijen. Dit lijkt op Curacao niet tot een werkbare situatie te leiden. Een triviaal onderwerp als de belastingschuld van een Minister van financiën , behandelen in de Staten, is ook meer een tropische operette, dan serieus bestuur. Maar het volk heeft dit bestuur zelf gekozen en kan er kennelijk mee leven. So What !