• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag deelt Johan Albertsen zijn visie op het advies van de Raad van Advies (RvA) over de Postspaarbank en depositogaranties.

De Raad van Advies stelt in haar advies feitelijk dat de Postspaarbank ‘zweeft’ en dat depositogaranties nu onuidelijk zijn.

De Raad is van oordeel dat de instelling van de Postspaarbank Curaçao en het verlenen van rechtspersoonlijkheid bij landsverordening geregeld hadden moeten worden. Dat moet alsnog met terugwerkende kracht tot en met 10 oktober 2010, gedaan worden.

Het betekent dat de Postspaarbank Curaçao is ingesteld zonder dat de interne organisatie, de bevoegdheden, het toezicht etc. geregeld zijn. Ook de bijbehorende uitvoeringsregelingen ontbreken. De Raad is van mening dat de Postspaarbank Curaçao zich om die reden in een rechtsvacuüm bevindt. Er mag bijvoorbeeld van uit worden gegaan dat de Directeur van de Postspaarbank Curaçao de bank sinds 10 oktober 2010 in en buiten rechte heeft vertegenwoordigd, hoewel diens bevoegdheden niet zijn geregeld in het Landsbesluit, zoals deze bijvoorbeeld wel waren geregeld in de Postspaarbankverordening 1958. Het komt erop neer dat de Postspaarbank Curaçao heeft gehandeld als ware de Postspaarbankverordening 1958 van toepassing. Voor dit handelen ontbreekt de wettelijke grondslag, want die verordening was vervallen…

De Raad kan op basis van stukken opmaken dat de PSB Bank N.V. eerst een vergunning op grond van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 , had moeten aanvragen en verkrijgen..en dus feitelijk nog geen vergunning heeft..?

De Postspaarbankverordening 1958 bepaalde dat het Land, de volledige nakoming waarborgde van de verplichtingen die de Postspaarbank had. De Raad vindt dat de garantiebepaling in geval van een opvolging niet zonder meer kan worden geschrapt en jegens de depositohouders zorgvuldigheid te betrachten, onder andere door het eventueel laten vervallen van de garantiebepaling ruim tevoren kenbaar te maken en een redelijke afbouwtermijn van de garantiebepaling in acht te nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de contractuele termijnen van de deposito’s.

Wil jij iets delen met de wereld? Stuur dan je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

8 reacties op “Ingezonden: Postspaarbank”

 1. @Shurene Snachez
  Om helemaal precies te zijn “Postspaarbank N.V.” is de naam van de nieuwe N.V. en
  “Postspaarbank van de Nederlandse Antillen” is de oude naam.
  Veel succes met een nieuwe baan.

 2. Waargaatditelandnaartoe, je betoog zou wat betrouwbaarder overkomen als je de naam van de Postspaarbank niet continu misspelt.

  On topic: de Postspaarbank heeft de hoofdprijs en vele malen te veel betaald voor het zwaar verlieslijdende Pagafasil.

  En als je met ex werknemers praat zul je horen dat de directie van deze bank vooral uitblinkt door continu afwezig te zijn en zich niet met de werkvloer te bemoeien.

  Ik wens de bank overigens alle succes, maar de bank is te klein om een serieuze speler te worden.

 3. @Paul Oyen
  @Pueblo Soberano
  We zullen zien. Ik heb het volste vertrouwen in de Post Bank N.V. en de directeur Daniel Hodge. Met het in dienst nemen van de oprichter van Pagafasil en het overnemen van deze business hebben ze een hele sterke troef in handen. Jongens die wat willen en kunnen!

 4. Ik raad Waargaatditeilandnaartoe aan om eens te gaan praten met enkele ex werknemers van Postspaarbank, die kunnen u vertellen hoe goed het management daar functioneert. Ik zou er in ieder geval geen spaargeld laten staan, deze bank heeft veel te weinig buffer om tegenvallers op te vangen en daarvan zijn spaarders als eerste de dupe.

  Verder bankiert de overheid momenteel bij Girobank, met als kleine tegenprestatie van Girobank dat ze hun beveiliging laten uitvoeren door het beveiligingsbedrijf van onze minister van financien Jamaloodin.

 5. @waar, Meeste overheids nv’s maken schulden en er zijn mongolen als directeuren daar.. kan alleen maar slecht gaan.. zullen de weg van ALM bewandelen.

 6. @Johan Albertsen
  Het publiek van Curacao heeft geen depositogarantie bij geen enkele bank. Deposito’s bij de ‘oude Postbank’ werden gegarandeerd door het Land de ‘Nederlandse Antillen’. Zoals bekend mag zijn bestaat dit land niet meer. Het heel verstandig dat er nu een ‘nieuwe Post’ is waarbij wij als belastingbetalers niet worden opgezadeld met schulden voor als het fout mocht gaan met deze bank.

  @Simon Pietersz
  Er is helemaal niets aan te merken op de leiding van de Postbank N.V.
  Deze nieuwe bank heeft de potentie om de grootste bank te worden op Curacao.
  Wanneer alle overheids N.V’s, stichtingen en de overheid gaan bankieren bij hun eigen Postbank N.V. dan heeft men een enorme clientele. Het is zeker te verwachten dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren.

  @Jan
  Je bent de enige die het bij het juisten eind heeft. De gevestigde orde voelt nattigheid en zal geen steen omgekeerd laten om marktaandeel te verliezen.

 7. De Postspaarbank is een klein bankje, dat zo omvalt. Als je er schulden hebt is dat niet erg, maar ik zou oppassen met spaargeld daar – zeker nu dat na de privatisering mogelijk niet meer gegarandeerd is. Daarbij staat de Postspaarbank, om het eens voorzichtig te zeggen, niet bekend om haar sterke management.

  De schrijver van dit ingezonden stuk heeft gelijk dat het wegvallen van de overheidsgarantie voor tegoeden van klanten als gevolg van de privatisering een heikel punt is. De bank zal minimaal haar klanten hierover moeten informeren en klanten met tegoeden de mogelijkheid bieden deze kosteloos (en wellicht zelfs met schadevergoeding) elders onder te brengen.

  Even los van haar liquiditeit en solvabiliteit hebben kleine bankjes als de PSB geen bestaansrecht meer, tenzij als speeltje van iemand in de Quote 500. Zo bezit de eigenaar van Citco de SFT bank, die ook niet rendabel is maar de eigenaar wel in staat stelt ermee te pronken bij zakenvriendjes.

 8. Wat is jouw punt? Zeiken om het zeiken? Of ben je bang dat jij minder geld gaat verdienen als de regering niet meer met jouw zaken gaat doen? Is je naam toevallig Capriles?