CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag deelt Philippe Maaskant zijn visie op de rapportage over de organisatie van de politie en gevangenis.

In de rapportages over de voortgang geeft Minister Wilsoe een college projectmanagement als formele tussentijdse rapportage op ministerieel niveau, maar over de feitelijke voortgang is nauwelijks informatie te vinden. We zijn nu meer dan een jaar verder en onze regering meldt dat er “vorm [is] gegeven aan een organisatiestructuur … om de verschillende onderdelen van de diverse plannen van aanpak te kunnen aansturen en de voortgang te bewaken. “. Wat te zeggen van Projectmanagement les 1 (citaat uit de ministeriele rapportage) “De mate waarin de nieuw gedocumenteerde werkprocessen of procedures zijn geïmplementeerd, is een maatstaf voor de voortgang van het implementatietraject.”

Dat stond dus al een jaar eerder in het projectplan, want anders mag het die naam niet verdienen.

Feitelijk is de rapportage van Wilsoe een tragisch stuk. Als je de stukken over projectmanagement (Wie heeft er de cursus Projectmanagement niet gevolgd?), die mogelijk voor Wilsoe nieuw zijn, even overslaat blijft er van de voortgang niets over. Hij geeft dat ook wel toe. Na heel veel schrappen in de tekst lezen we dus dat er een jaar is verloren omdat er maar steeds over de aanpak is gesproken, die betrokkenen kennelijk niet zien zitten.

Omdat Curaçao in aan aanloop naar 10/10/10 steeds weigerachtig was zich op de [meer] autonome status voor te bereiden, plukken we daar nu de vruchten van. Wilsoe verwoordt dit als volgt: “Met name de transitie van de ambtelijke organisaties naar de nieuwe ministeries van het Land Curacao, heeft voor ernstige vertraging gezorgd. “Kortom, eerst de stoelendans voordat we kunnen gaan werken. En.. er moet geld zijn, dat Wilsoe kennelijk niet van zijn collega minsters krijgt. Waarom schrijft hij anders “…en het kunnen beschikken over de financiële middelen die binnen de Landsbegroting zijn gereserveerd voor de uitvoering van de verschillende onderdelen. “ als randvoorwaarde van absoluuut belang?

De kwaliteit van de projectuitvoering [waar hij kennelijk geen greep op heeft, maar wel eindverantwoordelijk is] beschrijft hij ook duidelijk “…Een andere oorzaak is de gebrekkige planning (waardoor belangrijke processen over het hoofd werden gezien). “ In een ander stuk [op internet te vinden] over de bouwkundige aspecten van dit project staat zelfs de heer Fraites met name genoemd.. “het gebrek aan een degelijke controle (de heer Fraites schijnt het niet goed te doen) ernstige vertraging opgelopen.

Wilsoe is ook eerlijk over de bedenkingen die de regering heeft [had?] ´… inzake de vraag of de plannen van aanpak wel of niet doorgang vinden dan wel in gewijzigde vorm moeten worden uitgevoerd. “ en “haalbaar zijn binnen de compromiskaders van een coalitiekabinet. “ Dat helpt natuurlijk ook allemaal niet om de zaak op gang te brengen. Hij kon kennelijk even geen kant op.

Verder weet Wilsoe dat er mensen nodig zijn, maar daar liggen de vakbonden dwars. Citaat “De werving en selectie van het benodigde personeel stuit vooralsnog, wegens gebrek aan consensus (werkbare afspraken) met de drie vakbonden die bij de politie vertegenwoordiging hebben, op verzet.

Pogingen om met de nodige spoed te komen tot een convenant strandden als gevolg van onwil en onredelijke eisen van de drie bonden. De invloed van de vakbonden noopt wellicht tot “Tatcheriaanse” acties? Deze minister staat machteloos. De regering wil niet, de vakbonden willen niet, en aan Minister Spies rapporteren we de voortgang… [?]

Bij de gevangenis is het al niet veel beter. Wilsoe meldt dat er nu “..managementcontracten en taakstellende overeenkomsten [zijn] ontwikkeld waarmee directie en middenkader afspraken met elkaar maken over de te behalen doelstellingen. De verwachting is dat op deze wijze er meer structuur en grip op de organisatie verkregen kan worden…” Kennelijk is het ook daar managen “op hoop van zegen”.

Wilsoe weet zich politiek erfgenaam van vele mislukte plannen. “Door de jaren heen zijn er van de kant van het bestuur bij tal van gelegenheden maatregelen ter verbetering aangekondigd en optimistische verwachtingen voor de toekomst uitgesproken. Steeds opnieuw moest worden vastgesteld dat deze verwachtingen niet bewaarheid werden. Die ervaring leidt tot een zekere scepsis in het geval nieuwe maatregelen worden afgekondigd.” Om daar voor de cursus Projectmanagement aan toe te voegen: “….Wanneer het vervolgens niet lukt de achterstanden binnen afzienbare termijn weg te werken, nemen deze alleen maar toe….” Jawel.

Je vraagt je dus af hoe we dit land gaan besturen, hoewel natuurlijk justitie en politie in deze regering om begrijpelijke reden geen prioriteit zijn…. Minister Spies heeft ook al gesproken over de financiering. Heel slim; als Nederland zo nodig politie en gevangenis wil verbeteren, laten ze dan maar met geld komen, dan kunnen we met de rest van het geld leuke dingen doen. Daar herken je dan toch weer de zakeninstincten van sommige ministers in…

Wil jij ook iets delen met de wereld? Stuur dan je ingezonden brief naar redactie@versgeperst.com

1 reactie op “Ingezonden: Organisatie politie en gevangenis”

  1. Wielsoe kan nog wel eens een heel zuur appeltje te krijgen bijten met Spies,Spies is niet zo’n zacht eitje, en met de opdracht van de tweedekamer niet te handelen als Donner.Wielsoe denk dat Nederland moet gaan betalen door dat Nederland aansprakelijk is maar Nederland kan dit overhevelen maar de VN en dan zijn de raapen helemaal gaar voor YDK Korsou,die 120 miljoen die verlopen zijn heeft hij nog kunnen verlengen met een paar maanden,zijn die over dan kan hij ze op ze buik schrijven, eigen schuld dikke bult