CURAÇAO – De Raad van Ministers heeft gisteren tijdens een vergadering besloten dat de besturen van stichtingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid, binnen drie maanden hun statuten moeten aanpassen. Het gaat om het model-statuut dat eerder is goedgekeurd in de RvM op 12 oktober 2011.

Op basis van dit besluit is een brief gestuurd naar alle besturen van overheidsstichtingen om de nodige aanpassingen te doen binnen de gestelde termijn. In de brief wordt benadruk dat implementatie van het model-statuut verplicht is en wordt de medewerking gevraagd om hieraan te voldoen. De brief is te lezen op de website van de overheid.

4 reacties op “Stichtingen moeten statuten aanpassen”

  1. @ Karel Frielink. Dus de regering liegt weer eens over de verplichting tot implementeren. Bovendien is dat niet gratis dus wie zal dat betalen?

  2. om op deze wijze de controle te krijgen van de diverse stichtingen is illegaal en niet gewenst. De regering kan zo veel wensen maar ik denk dat de regelgeving zal worden getoetst in en bij de rechtbank. gaat ons weer veel geld kochten.

  3. Kijk,dat is informatie waar je wat mee kunt. NOT

  4. Op 1 januari 2010 zijn op Curaçao de regels inzake corporate governance ingevoerd (de Code Corporate Governance). Deze Code is van toepassing op de (vennootschappen en) stichtingen die onder invloed staan van (de regering van) het Land Curaçao. Onder een overheidsstichting wordt verstaan: een stichting waarvan de regering (voorheen het bestuurscollege) beslist ter zake van de benoeming of ontslag van één of meer bestuurders of van de wijziging van de statuten.

    De Code Corporate Governance legt niet de verplichting op deze stichtingen hun statuten aan te passen (zie ook het artikel in het Antilliaans Dagblad van 20 september 2011, blz. 14-15). Er bestaat voor deze stichtingen dan ook geen wettelijke plicht de door het Land Curaçao opgestelde modelstatuten te hanteren. Ze mogen dat natuurlijk wel doen.