• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Zorgverzekeringskantoor heeft met ingang van 1 januari 2012 enkele wijzigingen doorgevoerd in het zorgverzekeringspakket van verzekerden op de BES-eilanden. De wijzigingen hebben effect op de kosten van anti-conceptie, zwangerschap, ziekenhuisopname en hoortoestellen.

Alle verzekerden hebben nu recht op opname in een ziekenhuis in een ruimte met klimaatbeheersing en insectenwering ongeacht de klasse. Indien de verzekerde in het buitenland verblijft is deze altijd verzekerd tegen acute spoedzorg, ofwel zorg die niet is gepland en om medische redenen niet uitgesteld kan worden

Wijzingen anticonceptie en zwangerschap
– De pil wordt voor alle verzekerden vergoed, ongeacht de leeftijd.
– Zwangerschapsafbrekingen met medische indicatie in de zin van de Wet afbreking zwangerschap, gedaan door een instelling met een vergunning op grond van die wet, worden vergoed.
– Zwangerschapsafbrekingen zonder medische indicatie in de zin van de Wet afbreking zwangerschap, gedaan door een instelling met vergunning op grond van die wet, worden vergoed, indien deze plaatsvinden op een van de BES eilanden.
– Het aantal in-vitrofertilisatiepogingen (IVF behandelingen of ook wel zwangerschapsbehandelingen genoemd) dat wordt vergoed is één poging geworden.

Hoortoestellen
De vergoeding voor hoortoestellen is voor verzekerden van zestien jaar en ouder, indien:
– Deze voor de eerste keer wordt verstrekt dan wel korter dan zes jaar geleden voor de eerste keer is verstrekt, verhoogd van USD 660 naar USD 1.100;
– Een hoortoestel langer dan zes, maar korter dan zeven jaar geleden aan de verzekerde is verstrekt, verhoogd van USD 785 naar USD 1.200, en;
– Een hoortoestel dat zeven jaar of langer geleden aan de verzekerde is verstrekt, is de vergoeding verhoogd van USD 900 naar USD 1.300.*
– Verzekerden tot en met de leeftijd van vijftien jaar hebben recht op volledige vergoeding van een hoortoestel.

www.versgeperst.com