• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag zet de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vraagtekens bij de vrijstelling van invoerrechten en OB op groenten en fruit.

Financiering vrijstelling invoerrechten en OB van 10 groente en fruitsoorten: doordacht beleid of politiek opportunisme? Bij de behandeling van de begroting 2012 van het Land Curaçao in de Staten is staande de vergadering het besluit genomen om 10 vruchten en groentesoorten vrij te stellen van invoerrechten en omzetbelasting.

Het betreft de volgende producten: Groenten: sla, tomaten, advocado, paprika, pompoen, wortel, aardappel, spinanzie, selderij en ui Fruit:watermeloen, sinaasappel, banaan, bakbanaan, mango, appel, druiven, madarijn, meloen en papaja. De inkomstenderving die gepaard gaat met deze maatregel bedraagt volgens de regering ongeveer  1,9 miljoen gulden en zal gecompenseerd worden door introductie van een importheffing van 17 procent op snoep.

Dit besluit is genomen om tegemoet te komen aan de eis van een coalitiepartner om alle groenten en fruit vrij te stellen van invoerrechten en omzetbelasting. Onduidelijk is wanneer voornoemd besluit in werking zal treden gezien het feit dat de wettelijk aanpassingen nog formeel geformuleerd en doorgevoerd moeten worden.

Op basis van onderstaande punten kan ernstig worden betwijfeld of deze maatregel gebaseerd is op een goed ontwikkeld en doordachte visie en beleid. Veeleer lijkt het erop dat sprake is van het tevreden stellen van een coalitiegenoot die een aantal politieke eisen op tafel had gelegd. Onparlementair uitgedrukt lijkt het er sterk op dat het hier om politieke koehandel gaat.

– Indien bevorderen van de gezondheid gekoppeld aan tegemoetkoming van de burgers in de gestegen kosten van levensonderhoud de motieven zijn om deze maatregel te nemen rijst de vraag waarom geen vrijstelling van invoerrechten en OB op alle groente en fruit wordt verstrekt. Op deze wijze wordt duidelijkheid gecreëerd. Geen vragen waarom de ene groente en fruitsoort wel en de andere niet wordt vrijgesteld. Ook de controle op naleving wordt hierdoor een stuk gemakkelijker

– Waarom moet derving van inkomsten als gevolg van verlening van vrijstelling van groente en fruit gecompenseerd worden door het invoeren van importheffingen op andere producten en wordt niet het besluit genomen om deoverheidsuitgaven te verlagen? Minder reizen van bestuurders, lagere daggeldvergoedingen, stopzetten van verstrekken van ‘pastechi’s’, marktconform maken pensioenen van bestuurders zijn enkele voorbeelden waarop miljoenen bezuinigd kan worden. Budget neutraliteit kan ook op deze wijze worden gerealiseerd. Verlaging van overheidsuitgaven is bovendien het middel bij uitstek om tot structurele verlaging van de lasten van de burger te komen.

– Waarom wordt een importheffing op snoep van maar liefst 17% ingevoerd? Waarom niet een ander tarief danwel een heffing op andere producten zoals sigaretten, tabak, alchohol, gokken etc waarvan bekend is dat deze (eveneens) kunnen bijdrage tot allerlei minder gewenste maatschappelijke en/of gezondheidsperikelen?

– Wat wordt onder snoep verstaan? Vallen producten als suiker bevattende frisdranken, juices, ice cream, koekjes, gebak, taart etc ook hier onder? Zo nee waarom niet? Zou het in het kader van gezondheidszorg niet aan te bevelen zijn om suiker als grondslag voor een eventuele heffing te hanteren in plaats van snoep? Indien een dergelijk beleid zou worden gehanteerd zou de exorbitante import heffing van 17 procent op snoep sterk verminderd kunnen worden vanwege spreiding van de lasten over een groter aantal producten.

– Is het fair om snoepgoed verkopende ondernemingen de prijs te laten betalen voor politieke koehandel ?

– Getuigt het van behoorlijk bestuur om deze ondernemingen van de ene op de andere dag te confronteren met een exorbitante stijging van de kosten zonder een redelijke overgangsregeling?

– Introductie van een importheffing van 17 procent op snoep leidt tot het complexer maken van het invoerrechtenstelsel. Gemoreererd moet worden dat het dit soort acties zijn die geleid hebben tot het huidige onverzichtelijke en ingewikkelde stelsel van indirecte belastingen. In 1997 heeft de Inter American Development Bank ( IDB ) het als volgt verwoord: “ The structure of indirect taxes in the Netherlands Antilles must be one of the most complex in the world. The plethora of ad valorem rates at existing figures is not conducive to mental arithmetic. The protection granted through the tariff and economic levy is excessive, as well as the hidden protection contained in excise taxes.” Moeten wij niet juist naar simplificatie van het invoerrechtengebeuren?

Op de regering wordt een beroep gedaan om alsnog een evenwichtig en duurzaam beleid te ontwikkelen waarbinnen bovengenoemd maatregel wordt ingebed.

8 reacties op “Ingezonden: OB groenten en fruit”

 1. Helemaal mee eens ik vind het ook een twijfelachtig beleid. net als de winstbelastingverlaging en OB verhoging trouwens.

  Met een ding ben ik het niet eens U schrijft: “waarvan bekend is dat deze (eveneens) kunnen bijdrage tot allerlei minder gewenste maatschappelijke en/of gezondheidsperikelen?” Snoep (in de letterlijke-Van Dale betekenis van suikerwaar) heeft zou ik zeggen ook zijn gezondheidsperikelen aangetoont hier met zijn ontzettend hoge percentage obesitas en suikerziekte!! Dus wat dat betreft zou een hoger belastingspercentage, net als bij andere ongezonde of slechte’producten’ als gokken, tabak en alcoholal is, niet slecht zijn.

 2. Advies voor de soort groenten en fruit en tevens de snoeperijtax komt van Constancia, zij gaat over landbouw en visserij en ook gezondheid.

 3. Raad van Advies heeft al negatief gereageerd.. vooral omdat er geen financiele onderbouwing bij was.. helemaal niets.. en zo is onze regering. ze doet maar wat maar denkt totaal niet na wat het financieel betekent..

 4. Fijn dat de patia ook goedkoper wordt, zeker als Chavez het na de onafhankelijkheid hier voor het zeggen krijgt, want hij roept altijd ‘patia o muerte!’.

 5. Valse kiezersbevrediging, alweer van een junta die alleen maar het volk een worst voor houdt en dat al zo lang als ze er zitten. Allemaal grootspraaken volomen onduidelijk onderbouwd en in sommige gevallen zelfs totaal niet uitvoerbaar, zie hier het beleid.

 6. Goede en duidelijke brief!.

  Nog aanvullend, waarom dan ook niet 10 snoepsoorten?

  Overduidelijk ondoordacht het tevreden stellen van een coalitiepartner.

  Waarom idd het zichzelf zo moeilijk maken, door maar 10 groente- en fruitsoorten te selecteren. Ik zou graag bij die vergadering aanwezig zijn geweest. Iedere aanwezige zat daar vast met zijn boodschappenlijstje in de hand (uit eigen belang). Het lijstje is vast niet voortgekomen vanuit enig onderzoek: wat is de meest gezonde groente- en fruitsoort? wat is de meest verkochte groente- en fruitsoort? enz enz enz.

  Wel grappig, de banaan en de bakbanaan, de watermeloen en de meloen. Ik vraag me dan toch echt af of ze die 1,9 miljoen gulden ook goed berekend hebben, mogelijk twee keer de banaan en vijf keer de meloen.

 7. Op mijn Big Mac van McDonalds zit sla, komkommer en tomaat dus die zou ook in prijs omlaag moeten gaan.

 8. Tja het is ook geen beleid van de regering. alleen maar impulsbesluiten om een coaltiepartner vredig te stellen..