CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag een aantal voorlopige cijfers van Census 2011 bekendgemaakt. De Census werd gehouden van 26 maart tot en met 2 april vorig jaar en werd groots aangepakt. In maart 2012 zullen de eerste definitieve cijfers gepubliceerd worden.

Volgens de Census bedroeg het aantal inwoners van Curaçao per maart 2011 149.679 personen.  Vergeleken met de Census van 2001 is dit een toename van 19.052 personen. De bevolking is tussen de Census van 2001 en de Census van 2011 met 14,7 procent gegroeid. De gemiddelde jaarlijkse groei in deze periode bedraagt 1,5 procent. Deze groei is vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse groei van 1,4 procent in de periode tussen 1960-1972.

Leeftijdsopbouw
Qua leeftijd ontwikkelde de bevolking tussen 2001 en 2011 als volgt: het aantal personen in de leeftijdsgroep 60+ nam toe met 49 procent. Het aantal personen in de leeftijdsgroep 15-59 nam toe met 14 procent. Het aantal jongeren tot 15 jaar nam af met 5 procent . Er is sprake van ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Dit ziet men terug in de cijfers betreffende de relatieve leeftijdsverdeling. Het aandeel jongeren is afgenomen en het aandeel ouderen is toegenomen.

In 1960 was de leeftijdsstructuur als volgt:
0-14 jaar: 41,5 procent, 15-59 jaar 51,8 procent en 60 jaar en ouder 6,7 procent

In 2011 waren de cijfers als volgt:
0-14 jaar: 19,5 procent, 15-59 jaar 60,7 procent en 60 jaar en ouder 19,8 procent

De bevolking naar sekse
De bevolking bestaat in 2011 uit 68.448 mannen en 81.231 vrouwen. De sexratio, het aantal mannen per honderd vrouwen, is 84. In 2001 was de sexratio 86 mannen per honderd vrouwen, terwijl er in 1960 nog 98 mannen per honderd vrouwen waren. Het aantal vrouwen groeit dus ten opzichte van het aantal mannen.

De huishoudens
Het aantal huishoudens is gegroeid van 42.727 in 2001 naar 54.500 in 2011. Dit is een groei van 27 procent. Het aantal huishoudens groeide sneller dan de bevolking (14,7 procent). Dit resulteerde in een daling van de gemiddelde grootte van het huishouden naar 2.7 personen per huishouden. In 1992 was dit nog 3.5 en in 2001 3.0 personen per huishouden Het aantal huishoudens bestaande uit 1 of 2 personen is relatief toegenomen in de loop der jaren.

Woningen
Het aantal bewoonde woningen bedroeg 54.500. Het aantal onbewoonde of overige woningen was 10.239. Hieronder vallen onbewoonde woningen (49,7 procent), nieuwe nog onbewoonde huizen (9,8 procent), vakantiewoningen (16,8 procent), in aanbouw zijnde woningen (18,1 procent) en woningen die bewoond worden door personen die tijdelijk verblijven op het eiland (5,6 procent).

Taal
In 78,6 procent van de huishoudens is Papiaments de meest gesproken taal. Daarna volgt Nederlands (9,4 procent), Spaans (6 procent) en Engels (3,5 procent). Dit is weinig veranderd in vergelijking met 2001.

Voorzieningen binnen de woningen
Vooral de aanwezigheid van mobiele telefoons, computers en internet in huishoudens is toegenomen in 2011. De aanwezigheid van mobiele telefoons groeide van 61 procent van de huishoudens in 2001 naar 94 procent in 2011, de aanwezigheid van een PC of laptop van 33 procentin 2001 naar 63 procent in 2011 en 21 procent van de huishoudens had een internetaansluiting in 2001 tegenover 53 procent in 2011. De aanwezigheid van huistelefoons daalde van 76 procent in 2001 naar 71  procent in 2011.

Overlast in de omgeving
Overlast van ongedierte in de omgeving is toegenomen van 34 procent naar 50 procent. Hinder van geen of onvoldoende straatverlichting in de omgeving is toegenomen van 24 procent naar 33 procent. Ook sterk toegenomen zijn hinder van afval/zwerfvuil en hinder van verkeer: van 8 procent procent in 2001 naar 15 procent procent in 2011. Overlast van drugsverslaafden is echter iets afgenomen van 9 procent naar 6 procent. Het is belangrijk te vermelden dat het bij deze ‘hinder’ gaat om de persoonlijke beleving van de respondenten hetgeen niet overeen hoeft te komen met de feitelijke situatie.

[scribd id=79499122 key=key-ji0b7kmhia947hhfmkq mode=list]

8 reacties op “Voorlopige cijfers Census 2011”

 1. @Zorro de gevolgenen voor de AOV blijven inderdaad niet uit. In april 2012 zal de AOV inhouding worden verhoogd volgens mij 6% voor de werkgever en 3% voor de medewerkers. Pension leeftijd word opgetrokken naar 65 jaar. De mensen met een minium salaris hebben net een loonsverhoging gekregen die in april alweer te niet wordt gedaan….. bevolking is dus wederom blijgemaakt met een dood vogeltje

 2. @Kasuari, lees de Amigoe van gisteren maar mbt inbraken.. zijn trouwens 80.000 woningen op Curacao en idd 29.000 inbraken in 2010.. dus meer dan 1 op de 3 woningen.

 3. Henkie,

  29,000? Zoveel heb jij een bron voor ons? En zijn al deze inbraken in huizen of ook in auto’s?

 4. veel erger is dat er ongeveer 60.000 woningen zijn en 29.000 inbraken zijn. 1 op 2 zijn dus een slachtoffer. wat gaat er hier allemaal mis.

 5. Nu ook een bewijs dat de vergrijzing dramatisch is en gevolgen voor de AOV niet kunnen uitblijven.

 6. Het blijkt dat de overheid zwaar in gebreke blijft. Maar ja dat wisten we al.

 7. Cens heeft nog een correctie moeten toepassen omdat Schotte en van Rijn tijdens de tellingen voortdurend in het buitenland zaten. Uiteraard beinvloeden hun salarissen het gemiddelde salaris aanzienlijk.
  Eigenlijk zou Cens ook de 400 euro daggeldvergoeding van Gerrit en Stella (per dag!) moeten meetellen. want in feite is dat verkapt salaris.

 8. Veel meer vrouwen dan mannen.. tja toch maar een buitenvrouw nemen