CURAÇAO – Ondersteunend onderwijspersoneel zou het plan hebben om vrijdag in staking te gaan, omdat zij ontevreden zijn over het CAO dat sinds 2009 in werking is getreden. Directeur van het Rooms Katholiek Schoolbestuur (RKS) Lisette Lamoen-Gerbers maakt zich nog geen zorgen over de staking.

“Ik heb in de krant gelezen dat men van plan is te gaan staken, maar mij is niks bekend”, legt de directrice uit. “Er is geen verzoek ingediend dus ik ga ervan uit dat men vrijdag gewoon gaat werken.” De werknemers van het ondersteunend onderwijspersoneel (bijvoorbeeld administratie, conciërges, receptionisten) hebben in 2009 een ander CAO gekregen dan docenten en dit bevalt hen niet. Volgens hen is er ongelijkheid in salarissen en onduidelijkheid over overwerk.

Niet bevoegd
Volgens Lamoen kan de staking niet in gang worden gezet zonder dat zij ervan weet. “Een school zelf kan geen toestemming geven voor buitengewone vrijstelling. Dit is in mijn handen en ik heb geen verzoek ontvangen. Dit verzoek kan morgen nog worden ingediend, maar het wordt steeds moeilijker. Een werkgever moet wel de mogelijkheid hebben om een vervanger te regelen.”

4 reacties op “‘Niks bekend van staking onderwijs’”

  1. Ja ,aankondigen kan handig zijn, vooral voor werk dat veel anderen direct affecteerd (buschauffeurs, scholen). Het is ook verstandig om zo goodwill te creeren in de smaenleving. Maar goedkeuring vragen.. WT.?!

  2. Werknemers hebben recht om te staken (Europees Sociaal Handvest, artikel 6 lid 4; Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, artikel 8 lid 1 onder d)

  3. nee ik zal ook niet zeggen dat er een staking komt, ook al is het wel handig als de ouders het weten. Iedereen moet opkomen voor zijn rechten en daarom hebben we een stakingrecht.

  4. Zou leuk zijn als die regel werd opgezocht. moete r dergelijke toestemming gevraagd worden??? Waar staat dat geschreven? etc.