• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

SehosCURAÇAO – Personeel van het SEHOS heeft vandaag het werk neergelegd, omdat zij ontevreden zijn met hun hui- dige functiewaardering. In de tussentijd is de directie van SEHOS in gesprek gegaan met de Curaçaosche Bond voor Verpleegkundig en Verzorgend Personeel (CBV) om de waardering per 1 januari 2012 te bespreken.

“Volgende week staat een bezoek ingepland van een deskundige uit Nederland om hier de resultaten van functiewaarderingen te evalueren”, laat de SEHOS-directie weten in een persbericht. “We willen alle werknemers vragen de werkzaamheden voort te zetten zodat we het proces rustig kunnen voortzetten en tot een goed resultaat kunnen komen.”

Commissie
De directie verzekert de werknemers ervan dat het traject samen met de directie van het CBV zal worden doorlopen om zo te zorgen dat alle werknemers gelijk worden behandeld. Ook is er een bezwarencommissie in het leven geroepen waar alle leden van het ziekenhuis hun klachten en zorgen kunnen uiten.

www.versgeperst.com