• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag schrijft John Baselmans een open brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies.Geachte mevrouw Spies

We hebben via de media mogen vernemen dat u willend bent om ons bij te gaan staan in de problematiek van het kind in de voormalige Antillen. We juichen dat als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) toe. Maar we gaan even het verdrag erbij halen:

Universal Declaration of Human Rights
Source: United Nations Department of Public Information, NY
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elk ander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. Ik zal u niet verder lastig vallen met het gehele document want u zult dat zeer zeker kennen.

Waarom we dit document aan halen is dat wij in de voormalige Antillen totaal niet aan deze eisen voldoen. Nu weten we, en u haalt het ook aan in uw persbericht, dat alles wat op onze eilanden gebeurd, waren en zijn “interne aangelegenheden” en uw voorganger heer Donner was er goed in om alsmaar via brieven dat aan ons kenbaar te maken. Uw collega mevrouw Bijleveld stuurde ons daarvoor alsmaar het weiland in, met de mededeling dat na de datum 10-10-10 alles “beter geregeld” zou zijn.

U weet vanuit uw bronnen dat het niet beter gaat op onze eilanden en dat het met de dag slechter gaat. We zakken momenteel werkelijk af naar Haïtiaanse normen. U wordt dagelijks hierover geïnformeerd en ook internationaal is Nederland al enkele malen op de vingers getikt. Het Koninkrijk der Nederlanden houdt zich niet aan internationale verdragen! Nederland blijft schuilen onder dat wij bijvoorbeeld als Curaçao “autonoom zijn” en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat kan wel zijn maar ons eigen statuut zegt duidelijk dat Nederland waarborg geeft voor een deugdelijk bestuur en de rechten van de mens/kind nageleefd moeten worden. Dat gebeurt al 30 jaren niet en Nederland blijft schuilen door alsmaar smoezen aan te dragen. Als er internationale druk gezet wordt op Nederland, gaat Nederland in een keer de goede peer uithangen en willen ze ons wel gaan helpen mits wij dat willen!

Wij denken mevrouw Spies, dat Nederland verplicht is de rechten van de mens na te leven die ook voor ons, kinderen/burgers, gelden via door Nederland getekende internationale verdragen en overeenkomsten. De rechten van ons, burgers van de eilanden worden met voeten getreden door de regeringen van de vele eilanden. Zelfs door uw eigen regering op de BES eilanden!

Dat er grote economische belangen hangen aan onze eilanden is duidelijk want de gasvoorraad zal Nederland niet laten schieten terwijl ondertussen Venezuela de olie in handen heeft en die veilig stelt door wederom 2500 man op het landje ISLA te stationeren. Onder die 2500 mensen zitten vele personen die nooit iets met olie te maken hebben gehad en puur om bestuurlijke reden op ons eiland komen! Hetzelfde is ook gaande met de FOL basis vanuit Amerika waarbij honderden mensen op het eiland Curaçao vertoeven en dat niet om die paar kilo’s drugs gaat die ze jaarlijks vangen.

Bestuurlijk is het zwaar verdeeld en zien we dat heer Schotte met zijn maatjes alsmaar contacten zoekt met onze communistische buurlanden. Zo denkend van Nederland af te komen maar niet wetend dat Venezuela zeker het eiland Curaçao als eigendom zal gaan zien wat inhoudt dat de lokale bevolking van Afrikaanse komaf hun koffers kunnen pakken! Daar ze geen kans meer krijgen om nog een droge boterham te verdienen op dit eiland. Dit beleid zien we nu al op het ISLA terrein wat overbemand is met Venezolaanse werknemers. Heer Schotte meent zo langs de vele internationale verdragen te kunnen glippen die u als Nederland wel getekend heeft.

We kunnen maar niet geloven dat zich Nederland al geruime tijd bezighoudt om zich van elke verantwoordelijkheid te onttrekken. Als Koninkrijk zijn er verdragen getekend en als eindverantwoordelijke instantie zult u het “bestuurloos deel van het Koninkrijk” moeten gaan bijsturen. U laat in het land Nederland ook niet toe dat een gemeente of provincie zich niet aan de internationale regels houdt? Waarom hanteert Nederland deze werkwijze dan wel op onze eilanden? Nee mevrouw Spies/Nederlandse regering, het is geen interne aangelegenheid daar u de eindverantwoordelijke bent en u daar ook al internationaal enkele malen voor op de vingers getikt bent! U kunt niet zeggen we laten de mensen in het Koninkrijk aan hun lot over. U heeft internationaal veel te verliezen en zal het zeker steeds heter gaan worden door het lakse handelen en afschuiven van uw voorgangers en zo te zien ook nu door u.

Mevrouw Spies, wij burgers hebben geen leven op deze eilanden, leven zeer sober en worden dagelijks onderdrukt en velen zijn erg bang. Er zijn scholen waar 82% van de kinderen te maken hebben met kinderleed! Wij burgers mogen geen eigen mening hebben en we mogen geen mening kenbaar maken! Ook zijn we afhankelijk van een rammelend rechtssysteem. Zo mevrouw Spies, we kunnen nog wel een gehele lijst bijvoegen wat hier niet volgens de internationale verdragen gaat, waar Nederland net doet alsof er niets aan de hand is en het afdoet met de woorden “interne aangelegenheid”.

Mevrouw Spies, als MKK zijn we al met internationale organisaties bezig en zullen we wereldwijd aandacht blijven vragen voor het wanbeleid naar ons toe wat de Nederlandse regering tentoonstelt. Wij burgers/kinderen hebben rechten en die worden, onder de Nederlandse vlag, met voeten getreden en dat is volgens internationale organisaties wel uw verantwoordelijkheid.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, zijn we altijd bereid zaken toe te lichten en we hopen werkelijk dat onze kinderen en onze burgers eens de kansen krijgen die de burgers wel krijgen in uw Nederland, wat ook ons Nederland is.

Met de meeste hoogachting,

Movimentu Kontra Korupshon
John H. Baselmans

8 reacties op “Ingezonden: Geachte mevrouw Spies”

 1. @ John. Als het je niet waard is om een persoonlijk antwoord van mevr. Spies te publiceren behalve het nietszeggende, dat je een antwoord van haar hebt gekregen, wat is het dan waard om jouw persoonlijke brief aan haar te publiceren?!! Misschien ben jij nu een stapje verder, maar wij niet. Het kan er bij mij niet in, dat zij jou verzocht heeft samen een geheimpje te bewaren.

 2. Versgeperst bij deze een update:
  Heb zo juist (26 januari) reactie gehad op de persoonlijke brief naar mevrouw Spies. We kregen die samen met wat documenten die een duidelijke weg aan geven omtrent kinderleed en armoede op onze eilanden. We komen langzaam maar zeker verder en eens gaan onze mensen/kinderen ook dat krijgen wat elk mens op de wereld, volgens verdragen, moet krijgen en dat is een waardig leven.

  In ieder geval Den Haag en in dit geval mevrouw Spies geeft tenminste netjes antwoord gegeven en het begin is gemaakt. Iets waar we lokaal nog veel van kunnen leren.

 3. hr. Baselmans, het is beter feiten te melden dan verontwaardiging te delen. Zie reactie van Juul Vincent, die is veel illustratiever.

 4. Henkie, jij bent zeker de leukste thuis met ‘het volk moet ingrijpen’.

  Dat volk van jou heeft deze proleten zelf gekozen! Was het niet makkelijker geweest als de kiezer eens nagedacht had in het stemhokje in plaats van niet verder te kijken dan MFK t-shirt of PS petje?

 5. Niet Mevr, Spies moet ingrijpen maar wij het volk zelf. Geen groep die ergens tegen is, maar een een revolutie die alle bestuurders op pakken en gevangen zetten en dan voor de revolutionaire rechtbank moeten komen.

 6. “Zelfstandig binnen het Koninkrijk” heet dat. Met een democratisch gekozen regering, kan Nederland toch niet zo maar de Curacao’se Staten huisarrest geven en de regering naar huis sturen. De wantoestanden die u opsomt zijn schrijnend, maar ik denk dat u daarmee in eerste instantie de Gouverneur van Curacao moet benaderen en niet een Nederlandse minister.
  Zonder overigens te willen suggereren dat ik het eens ben met de wantoestanden die hier steeds weer aan de orde zijn. De goede raad is al eerder gegeven : Doe Het Zelf.
  De handtekeningenaktie was kennelijk “too little too early” maar als Curacao zelf verzet tegen haar eigen regering organiseert ,maakt dat meer indruk dan een brief aan een Nederlandse minister.

 7. Juul, je hoeft niet verder door te gaan, maar het kan helaas wel.
  Ik stel voor dat iedereen die denkt dat je nog iets belangrijks vergeten bent dat hier instuurd.

 8. Het was beter geweest als John wat praktijkvoorbeelden had gegeven, zoals de politieke benoeming van mevrouw Asjes, mijnheer Asjes die zijn eigen politieke benoeming weigert te erkennen terwijl zelfs de rechter dat wel deed. Mijnheer Asjes die al een baan voor zichzelf geregeld heeft voor na de politiek. Die zich er niet voor schaamt om met drugscrimineel en verantwoordelijke voor de decembermoorden Desi Bouterse op de foto te gaan en te proosten.

  Een ministerpresident met alleen een lagere schooldiploma die met een blonde en een privefotograaf op kosten van de overheid de wereld over reist. Die eigenhandig het hoofd van de veiligheidsdienst buitenspel zette omdat diens screening negatief voor hem zou uitpakken. Ministers met miljoenen belastingschulden (Jamaloodin, El Hakim) en strafbladen (Constantia, Godett). Een minister die verantwoordelijk is voor de gezondheid (het hoogste goed) en er zelfs niet in slaagt een goede vervalsing van een HBO diploma te maken laat staan er een op legitieme wijze te behalen. Die eerder veroordeeld is voor meineed en nepotisme.
  Een Helmin Wiels die alles wat Nederland is verafschuwt (maar wel – niet verder vertellen – zijn 2 kinderen in Nederland laat studeren). Dezelfde Helmin WIels die zijn broer een riant betaald baantje heeft bezorgd in de Raad van Commissarissen van Aqualectra.
  Een ministerpresident die prive bankafschriften van burgers op de televisie laat zien maar wel een ambtenaar wil vervolgen die met computeruitdraaien aantoont dat enkele ministers torenhoge persoonlijke belastingschulden hebben wat de ministerpresident steeds ontkend heeft.
  Een statenlid (Amerigo Thode) die regelmatig op dienstreis naar Colombia en Nederland is waar hij een zoon in het gevang heeft zitten wegens, jawel, drugssmokkel.
  Een politiek benoemde commissaris Amparo dos Santos die met zijn bedrijf verdachte overheidsopdrachten krijgt, willkeurig directieleden ontslaat en vervolgens door de rechter wordt teruggewezen waardoor miljoenen guldens aan schadevergoedingen moeten worden betaald. Die als toezichthouder van obesproken gedrag moet zijn maar zelf illegaal aan het bouwen is aan de Caracasbaaiweg, uiteraard gedoogd door de politieke mafia.

  Moet ik nog verder doorgaan?