CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag uit Saskia de Griek, advocaat en co-docent, haar mening over het feit dat Karel Frielink geen les meer mag geven aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

De afgelopen twee jaren heb ik, Saskia van de Griek, advocaat bij en directeur van Corporate Law B.V., tezamen met de toonaangevende ondernemingsrecht advocaat mr. Karel Frielink het vak Ondernemingsrecht gedoceerd aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA).

Om duidelijkheid te geven op diverse vragen en speculaties in mijn zakelijke omgeving of ik zou blijven doceren of niet kan ik het volgende meedelen. Op vrijdag 20 januari 2012 bereikte mij het bericht dat mr. Frielink niet meer mag doceren aan de UNA. Hierover heb ik opheldering gevraagd bij de UNA, aangezien het eerste college Ondernemingsrecht al gegeven zou moeten worden op 31 januari aanstaande, derhalve anderhalve week later, en mr. Frielink en ik nog zeer recent met de UNA het collegerooster en de onderwerpen hadden afgestemd.

De mededeling van de UNA aan mr Frielink dat zijn diensten niet meer gewenst zijn (aangezien hij  Miguel Goede bijstond) is niet gedaan toen hij begon met zijn rechtsbijstand, namelijk in augustus 2011, maar pas eind afgelopen week, derhalve anderhalve week voordat de colleges moeten beginnen. Het is onbegrijpelijk dat ruim vijf maanden is gewacht.

Deze beslissing van de UNA is in mijn ogen erg onzorgvuldig naar de studenten toe. Te meer nu de beslissing is genomen zonder al een vervanger te hebben. Er wordt kennelijk van mij als co-docent en een (nog te vinden) nieuwe docent verwacht de ‘brand’ wel even te blussen door een week van tevoren ‘even’ alles op elkaar af te stemmen en ‘even’ een paar colleges voor te bereiden. Naar mijn mening worden de studenten van deze handelwijze van de UNA de dupe.

Naar mijn mening is het bijstaan als advocaat van de voormalig rector magnificus overigens geenszins in strijd met de Gedragsregels voor Advocaten. Immers, mr Frielink gaf zes colleges per jaar aan de UNA op basis van een opdrachtovereenkomst (daarnaast begeleidde hij zonder enige vergoeding diverse studenten met hun scripties en een promovendus).

De UNA is derhalve niet een cliënt van mr. Frielink noch zijn werkgever. De stelling van de UNA dat mr Frielink onethisch handelt is onjuist. De opvatting van de UNA is mijns inziens een feitelijke beperking van de vrijheid van advocaten in hun cliëntenkeus die geen juridische basis heeft en dus in mijn ogen onaanvaardbaar is. Dit schaadt mij en andere docenten dus ook.

De reactie van de UNA van maandag (‘De tijd dat de UNA alleen als kruiwagen voor het behalen van persoonlijke voordelen en het oppoetsen van de eigen curriculum vitae door het gebruik van het UNA-docentschap is voorbij’) stuit mij zeer tegen de borst. Dit is kennelijk de behandeling die een advocaat ontvangt indien hij tegen een geringe vergoeding veel tijd en energie steekt in het voorbereiden en geven van juridisch onderwijs aan studenten.

Ik vind dit een droeve ontwikkeling en zal hieraan niet actief of passief meewerken. Naar mijn mening zal bovendien het ‘blussen van een brandje’ de studenten op langere termijn op geen enkele manier dienst doen. Zoals reeds aan de UNA bericht zal ik dit jaar dan ook niet doceren aan de UNA. Ik heb het doceren de afgelopen twee jaar als zeer plezierig ervaren en neem deze beslissing met grote moeite.

35 reacties op “Ingezonden: UNA en haar docenten Ondernemingsrecht”

 1. Schadevergoeding
  Volgens de rechter heeft de UNA Goede aldus welbewust schade toegebracht en hem op grond van een voorgewende, valse reden ontslagen als gevolg waarvan sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. “De UNA is in alle opzichten zeer ernstig tekort geschoten in haar verplichting om zich als goed werkgever te gedragen”, aldus de rechter. De rechter heeft daarom aanleiding gezien om aan Goede een ‘ruimhartige schadevergoeding’ toe te kennen, ‘temeer waar de door Goede geleden schade welbewust lijkt te zijn toegebracht’.

 2. @Edsel: Kijk dat bedoel ik met een rel schoppen, die van de Griek is natruurlijk opgestookt door Frielink en nu volgt zij de deken als een mak schaap!

  Edsel fyi: De rechter heeft inmiddels OOK bepaald dat Miquel Goede ten onrechte is ontslagen. Zoals Van de Griek en Frielink destijds al concludeerden en daar hun ontslagname aan verbonden. Zie update 5 juni 2012:

  Rechter stelt Miquel Goede in gelijk

  CURAÇAO – Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft vandaag geoordeeld dat dr. Miguel Goede onterecht is ontslagen als rector magnificus en wetenschappelijk hoofdmedewerker van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Dat meldt de advocaat van Goede, Annemarijke Bach Kolling.
  Goede werd in augustus 2011 door de Raad van Toezicht van de UNA (RvT) op staande voet ontslagen, onder meer op basis van ernstige beschuldigingen van vermeende fraude. Eerder, in december vorig jaar, oordeelde de kortgedingrechter al dat het ontslag in een bodemzaak waarschijnlijk geen stand zou houden.
  Ernstige gebreken
Vorige week oordeelde de Accountantskamer in Zwolle dat het rapport van Terry Hernández, dat ten grondslag was gelegd aan de beschuldigingen van fraude, ernstige gebreken vertoonde. De rechter die vandaag in de (bodem)ontslagzaak oordeelde was het daar mee eens. “De UNA krijgt er in de uitspraak flink van langs”, zegt Bach Kolling.

  Zie voor meer op: https://www.versgeperst.com/nieuws/158731/rechter-stelt-miquel-goede-in-gelijk.html

 3. @Zorro, je mag inderdaad aannemen dat daar over is nagedacht, maar dat wil nog niet zeggen dat het is gebeurd, en indien wel, of de juiste keuze is gemaakt. De UNA heeft geconcludeerd van niet, en daar vind ik persoonlijk dus wat zoor te zeggen. In mijn optiek is dat dus de kern van de zaak. Omdat dit een forum is waar je persoonlijke meningen kunt ventileren heb ik aangegeven dat ik in dit geval de mening van de UNA deel en de vervolgacties hierom, zoals die van mevrouw van de Griek, uiterst vreemd vind en je zelf het vermoeden kunt krijgen dat er meer achter zit.

 4. @ Edsel. Ik mag toch aannemen, dat mr. de Goede aan de heer Frielink heeft gevraagd om hem bij te staan en dat beiden hebben geconcludeerd, dat hier geen sprake is van een echte belangenverfstrengeling met 12 gastcolleges in een jaar van de heer Frielink. De heer Frielink is voor alles advocaat en vrij om zijn beroep buiten de colleges uit te oefenen. Dat is waar hij zijn inkomen vandaan haalt en niet van de UNA. De procedure tegen de UNA had een student in de rechten zelfs winnend afgesloten dus niet de UNA is benadeeld, maar nu wel de heer Frielink en nog erger de studenten en is de Lannoy als schuldige aan te wijzen. Die had maanden geleden, toen hij ervan hoorde, de heer Frielink bij zich moeten roepen en hem vertellen, dat de UNA dat met redenen en consequenties omkleed liever niet wilde en de UNA bereid zou zijn de gederfde inkomsten (een veelvoud van de fooi voor de colleges) te vergoeden.

 5. @Nardy Cramm, ik heb werkelijk niets uitstaande met de door u genoemde heer Christiaan van Assendelft van Wijk en verzoek u ook zo groot te zijn een verontschuldiging te posten.

  En omdat klaarblijkelijk niemand het snapt, zal ik toch nog 1x uitleggen waarom ik het ontslag van Frielink kan billijken.

  Advocaten kennen een gedragscode en een onderdeel van die code is dat alvorens men een nieuwe client aanneemt, toetst of er een belangenconflict kan ontstaan.

  Voorbeeld, meneer A meldt zich voor een zaak tegen B, maar B is reeds client bij de advocaat. In dit soort gevallen zal de advocaat meneer A moeten adviseren een andere advocaat te zoeken. Iedereen zal begrijpe waarom dat is, maar voor de zekerheid, de advocaat kan natuurlijk niet tegen een bestaande client gaan prcederen waar hij alles van weet, dat zou zeer oneerlijk en onredelijk zijn.

  Bij Frielink hetzelfde, hij functioneert binnen de UNA organisatie en zo heeft hij dus een band met de UNA. Het aannemen van een client die tegen de UNA wil gaan procederen is dus op zijn zachts gezegd onhandig, maar ik kwalificeer het als dom voor zo’n ervaren man als Frielink.

  Dat er daarnaast nog allerlei politieke spelletjes worden gespeeld kan ik mij goed voorstellen en dat keur ik absoluut niet goed, maar daar gaat het mijnsinziens nu niet om, Frielink heeft ze (bewust?) een stok aangereikt om mee te slaan en nu zijn mede door de actie van van de Griek de leerlingen de klos en dat is erg jammer voor een land in opbouw!!

 6. Terecht dat mr. vd Griek haar conclusies trekt. Dit is echter niet de enige faculteit op de UNA waar dit soort dingen spelen. Er wordt zonder pardon werk op het bordje van andere docenten geknikkerd wanneer er iemand ‘uitvalt’. De meeste docenten zetten de schouders er onder en nemen het extra werk op zich, ten eerste omdat ze meestal niet nog een tweede (goed) betaalde baan hebben en het zich niet kunnen permitteren om te weigeren uit angst voor ontslag. Daarnaast hebben veel docenten een enorm verantwoordelijkheidsgevoel naar de studenten toe. Dit is lovenswaardig maar je koopt er helemaal niets voor en volgende keer ben je zelf aan de beurt…

  Er is een angstcultuur waardoor niemand zijn nek durft uit te steken. De rector laat zich volledig voor het karretje van de raad van toezicht spannen. De UNA wordt kapotgemaakt op deze manier, wie gaat zijn kind nog op de UNA laten studeren terwijl er juist zoveel behoefte is aan juristen, economen, social workers, docenten en technici die van het eiland komen?

 7. Als ik zo al deze reacties lees en even op me laat inwerken kom ik tot 1 enkele conclusie.

  Even samen terug in een aantal maanden, Managers en directeuren, worden aan de kant geschoven, politieke tegenstanders worden onderuit gehaalt en zoveel mogelijk vernederd, Radio Direct 107 gaf openlijk commentaar, er kwam een tegenactie om alle sponsers weg te werken, dus een boycot. Maar kijken we eens heel goed, dan zien we dat de huidige regering ( MFK, PS, MAN) er alles aan doen om hun mensen daar te plaatsen waar ze ze willen hebben. Op de UNA worden studenten klaar gemaakt om straks recht te spreken of criminelen te verdedigen. Zet hier eens het mes in en schakel de beste uit, mensen die de corruptie en duidelijk crimineel gedrag zien, je houd dan je eigen mensen over. Rechters die straks in het voordeel van de corrupte politicus oordelen, advocaten die wel jan met de pet verdedigen, maar zo zwak mogelijk. Op deze methode ondermijn je het totale recht systeem en geef je de crimineel gewoon vrij spel. Wiels had het al eens met Frielink aan de stok, nu was de kans daar en Frielink werd eruit gemikt.

  Kijk goed en luister goed en je doorziet het spel van de komende dictatuur a la Desi Bouterse.
  De afgrond is al langzaam bezig en de tweespalt is al aan de gang. Je merkt het ook hier in de discussies.

 8. Los van alles zijn de studenten de dupe, en wat iedereen ook zegt en wat je ook van politieke situatie etc vindt, ons studenten zijn de dupe.

  Ik verdiep mij nergens in, maar hoor iedereen over deze actie, sommige erg boos tot agressief, andere vol begrip, maar niemand ziet het verband en ik ook eigenlijk niet.

  Natuurlijk kun je vriendjes met elkaar zijn, maar gaf je dan les omdat een vriendje het vroeg of omdat je wat wilt bijdragen aan de UNA studenten?

 9. Bravo mevr. van de Griek.Bijvoorbeeld een veel geziene solidariteit, als er trainers ontslagen worden en de assistent(en) meegaan of zelfs een nieuwe trainer pas wil aantreden, wanneer de zaak met de ontslagen trainer netjes is afgerond. Ik heb nog niemand horen zeggen, dat dit vanuit DEN HAAG gestuurd is of is dat het monopolie van de PS?

 10. @Henk van Westenbroek

  contadictio in terminis.
  Latijn.

 11. @leerling, ga jij die vragen maar stellen aan dhr de Lanoy die deze situatie heeft veroorzaakt! en als student zou ik zeggen gebruik je koppie en ook gebruik je hart en laat zien dat je ballen hebt!

 12. @van Wijk, het handelen van mr. mw. de Griek getuigt van “karakter” iets wat hier zelden en echt zeer zelden getoond wordt. Hier zouden velen (vooral politici) een voorbeeld aan kunnen nemen.

 13. @Edsel, vind jouw opmerking van “makamba’s onder elkaar” net zoiets als coalitiegenoten (MFK,PS,MAN) onder elkaar, zou het besmettelijk zijn ?

 14. Beste Ach ja, inderdaad heb ik er geen moeite mee dat een dokter een fatsoenlijk persoon eerst behandelt en dan pas het gajes.

  En ja, ik heb respect voor de heer Frielink en zijn rechte rug. Maar voor zijn beroepsuitoefening heb ik dat duidelijk minder. Mag dat? Ik kan me ook niet voorstellen dat lieden als Peppe Sulvaran er genoegen aan beleven het grootste gajes uit de bak te houden en een bedreiging voor de samenleving te laten zijn. Dat genoegen moet dan haast wel liggen in het incasseren van belachelijk hoge uurtarieven.

 15. @ Van Westenbroek, iedereen heeft recht op verdediging, het grootste gajus en zelfs jij. Gelukkig hebben we dat recht (nog). Je bent begonnen met een posting dat je de heer Frielink hoog acht en nu ga je dus schoppen? Is de meerderheid het niet met je eens soms?? Ik zou zeggen neem een advocaat in dienst en zoek je recht. Aan jouw normen en waarden mankeert duidelijk wat. Een dokter ook alleen maar jou laten helpen, en niet het gajus??

 16. Letterlijk kinderachtig, dat ontslag van mr. Frielink. Advocaten staan regelmatig tegenover elkaar in de rechtbank maar kunnen daarbuiten normaal met elkaar omgaan. Wetenschappers (zoals ze op de UNA horen te zijn) zijn het heel vaak niet met elkaar eens en moeten dan juist goed samenwerken om tot een resultaat te komen. Alleen mensen op het niveau van een puber kunnen na het verliezen van een zakelijk conflict niet meer samenwerken met de winnaar. Juist een bestuurder hoort met dit soort omstandigheden om te kunnen gaan. Helaas, het niveau van bestuur blijkt kinderlijk.

 17. Laten we mijnheer Frielink en mevrouw de Griek nu niet de hemel in prijzen. Tenslotte hebben ze wel een beroep gekozen waarin ze er plezier aan beleven tegen torenhoge uurtarieven het grootste gajes uit het gevang te houden.

  Dus even dimmen als we het over advocaten en normen en waarden hebben. Dat is in mijn ervaring, in goed Frans, een contradictio en termino.

 18. @Leerling en anderen… wie wil nou een college dat in snel-snel in elkaar is gedraaid? Lees dan gewoon je boek en hou je collegegeld in je zak.

  Topdocenten als Fielink en vd Griek met goeddraaiende praktijken hebben uiteraard weinig tijd, maar nemen hun vak heel serieus. Dat ze staan voor gezonde ethiek, samenwerking en kwaliteit moge genoegelijk uit hun argumentatie blijken.

 19. klasse mevrouw van Griek

 20. Vrijheid is het belangrijkste principe waarop een wetenschappelijk instituut zich baseert. Daar hoort de vrijheid van meningsuiting bij en de vrijheid om eigen standpunten te hebben. Dat een docent wordt ontslagen omdat die niet het standpunt deelt van de rector, daar zakt je broek echt van af. De UNA heeft het recht niet meer om zich een universiteit te noemen.

 21. Respect voor de beslissing, beter zelf dan over een poosje ook aan de beurt te komen met een ander soort drogredenatie, indien men zo omspringt met docenten dan had ik evenzo gereageerd. Reacties waarin naar salarissen wordt verwezen of opstookpartijen, die hebben geen plaats in dit geheel.

  Fatsoen wel, en hiermee bedoel ik dan dus eigenlijk het onfatsoen van de UNA welke het presteert om op het laatste moment voor aanvang van colleges, deze “rel” zoals hier ergens over deze situatie wordt geschreven, te creëren.

  Indien er maanden geleden duidelijk was gemaakt dat men ergens mee zat, dan had dit alles vermeden kunnen worden, en had men met het belang van de studerenden in het achterhoofd adequaat kunnen handelen, indien dat echt nodig was geweest, de manier waarop het nu gegaan is getuigt nog van een bijzonder grote lafheid ook.
  Ik concludeer dus ook dat de UNA absoluut niet het belang van de studenten op het netvlies heeft!

  Het gaat hier ook niet om makamba`s onder elkaar zoals ook gesuggereerd , maar om “anderen” onder elkaar, die eindelijk dan denken `een` manier hebben gevonden om de heer Frielink dwars te zitten, dit gezien zijn kritiek door hem gespuid op het huidige regime van dit jonge land. De pastechi politiek heeft zijn greep ook binnen het instituut UNA, een instituut overigens wat niet bepaald uitblinkt in het niet hebben van de nodige opspraak en voor het fatsoen duidelijk ongewenste situaties.

  Het nu plotsklaps weren van de heer Frielink, na maanden op de hoogte te zijn van hetgeen er speelt is bijzonder onzorgvuldig, en een houding academici onwaardig.
  Bij zo een club zou ik ook niet willen doceren en zou absoluut het pand verlaten. Daar waar de pastechi`s de dienst uitmaken is weinig waardigheid te vinden, dat blijkt steeds meer uit de grotere gang van zaken in dit jonge land. Nogmaals respect voor de beslissing, het is een door de UNA gecreëerd probleem, en de studenten die de dupe worden zijn puur de UNA daar “dank” voor verschuldigd en niemand anders.

 22. Blij dat er hier ook rechtschapen mensen wonen als Mr Frielink en zijn co-docent Mr van de Griek die staan voor hun principes en overtuigingen. Ook al kost hun dat hun docentschap aan de UNA…..

  Zeker een verlies voor leerlingen en het kwaliteitsniveau,

  Benieuwd of ze weer docenten van dit kaliber weten te vinden. Zou ons eiland ook ‘lijkenpikkers’ kennen?

 23. @Simon Bolivar, je mag dan gedeeltelijk gelijk hebben, maar je gaat niet een week voor de colleges de leerlingen duperen omdat je ‘viendje’ toevallig zelf een probleem heeft veroorzaakt. van de Griek gebruikt het argument onjuist en ten nadele van de studenten want die 6 colleges van Frielink kunnen nooit het argument zijn voor dit makamba gedrag!

  Uiteraard moeten de studenten de straat op, ik zou zeggen bezet de UNA en ontzeg het corrupte kader de toegang, maar laat vooral de colleges doorgaan (voor zover dat nu nog kan).

 24. Met open mond lees ik de reacties. Jammer dat de leerlingen de klos zijn. Ik zie de stelling “Wiens brood men eet wiens woord men spreekt” hier niet echt opgaan. Het betreft immers liefdewerk en oud-papier. Ik kan mij heel goed voorstellen dat docenten zich terugtrekken uit dit wespennest. Uit sommige reactie moet ik kennelijk afleiden dat mensen lekker tegen zich aan moeten laten pissen en dan vragen om nog een glaasje.

 25. Een advocaat moet IEDEREEN kunnen bijstaan zonder dat het consequenties heeft voor zijn betrekking.

  Laten wij niet vergeten dat francis delanoy, flocker en consorten op ALLE punten verkeerd bezig waren…het is de rechter die deze uitspraak doet. De reactie van van de Griek is begrijpelijk en ook logisch. Wij ons gelukkig prijzen dat wijn in ons kleine gemeenschap zulke goede advocaten hebben en dezen ook nog willen doceren.

  Patriotisme is niet het ageren tegen makamba’s of colombianen, of chinezen of Curacalenos!!
  Nos pais Curacao ta multi cultural i multi-lengual…
  Het feit dat een advocaat/docent een client kan accepteren zonder dat hij bang hoeft te zijn voor zijn betrekking als docent, DAT is beschaving…

  I a sali na kla ku e tabata tin razon tambe!

  PLB

 26. Een co-docent die niet meegaat in het moreel verwerpelijke ontslag van haar collega. En zich bovendien niet leent om haar leerlingen last-minute snel in elkaar gedraaide colleges voor te schotelen. Klasse!

  Btw: Dhr Assendelft van Wijk hieronder geeft geen inhoudelijke reactie, maar heeft het klaarblijkelijk nog steeds moeilijk dat Mr vd Griek zijn dubieuze vennootschapsconstructies wist te doorgronden en ontrafelen en zodoende een gedupeerde kon bijstaan.

 27. En wat nu met ons mevrouw van de Griek, wie gaat ons nu lesgeven en waren de 6 colleges van meneer Frielink echt het probleem voor u of spelen er andere belangen, wat wilt u bereiken met ons zo te benadelen?

 28. @Kim en andere, Jullie moeten de gifpijlen op de UNA zelf richtten en dan met name de heer de Lanoy (en onderzoek meteen zijn onderdeel in Curoil Gate). De UNA neemt zelf deze beslissingen 1 week voordat de lessen beginnen.. en nu verwachten zij dat mw de Griek dit in haar eentje gaat doen? en als de studenten het zo erg vinden dan moeten ze protesteren! en dan met name bij de heer de Lanoy zelf.

 29. De UNA is een grote puinhoop waar 2 partijen elkaar het licht niet in de ogen gunnen.
  misschien moeten die 2 partijen zich opsplitsen, want dit leidt nergens toe.
  drama op drama.
  gestudeerde mensen die zo handelen???
  het lijkt de politiek van Curacao wel….
  mevrouw de Griek heeft gelijk: opstappen uit dit wespennest.

 30. Wat erg dat mevrouw van de griek nu ook de leerlingen van de UNA in de steek laat echt erg zoiets en wat voor mens ben je dan eigenlijk?

 31. Schande schande schande, van de Griek overtreedt werkelijk elke fatsoensnorm, echt schandalig en amateuristisch.

 32. Kijk dat bedoel ik met een rel schoppen, die van de Griek is natruurlijk opgestookt door Frielink en nu volgt zij de deken als een mak schaap!

  Makamba’s onder elkaar??

  Frielink had gewoon zoals het een goed advocaat betaamt, de belangen moeten afwegen en vooraf tot de conclusie kunnen komen dat je niet kunt werken bij een partij waartegen je gaat procederen, ook al is het geen of matig betaalde functie.

  Elke advocaat moet telkens deze afweging maken, dus het is niets bijzonders.

  Het moge duidelijk zijn dat zowel Frielink als van de Griek zich nu behoorlijk diskwalificeren en ik kan mij niet voorstellen dat ze dat flink klanten gaat kosten want ze komen nu net zo integer over als de rest!

 33. Henk, niemand verplicht Frielink en de Griek om te doceren aan de UNA. Zij hebben dit extra inkomen wellicht niet eens nodig. Dit is dus sowieso al een teken van niet-denigreren. Hun salaris van de UNA heeft hier niets mee te maken.

 34. Met veel respect lees ik de reactie van Saskia van de Griek, die ik (ook) heb meegemaakt als docent ondernemingsrecht aan de UNA, dat zij niet meewerkt aan het dichten van het door de UNA zelf veroorzaakte gat.

 35. Ik heb wel begrip voor de beslissing van de UNA, ondanks het feit dat ik de heer Frielink heel hoog acht en hij formeel waarschijnlijk volledig in zijn recht staat.

  Mijn begrip voor de UNA heeft meer te maken met het fatsoensprincipe dat je niet spuugt in de bak waaruit je eet. Frielink had intern best zijn mening over de zaak Goede mogen verkondigen maar hem in rechte vertegenwoordigen gaat te ver. Het is ongeveer hetzelfde als in een voetbalwedstrijd aan de scheidsrechter een gele kaart voor een tegenstander vragen. Er is geen wet die dat verbied, maar het is niet fatsoenlijk.

  Overigens vraag ik mij wel af of mijnheer Frielink en mevrouw de Griek niet te denigrerend doen over de docentenvergoedingen bij de UNA omdat ze zelf gewend zijn maandsalarissen als uurtarief te faktureren in hun advocatenpraktijken. Het zou de heer Frielink en mevrouw de Griek sieren als ze wat dit betreft toch een beetje voeling houden met wat in de maatschappij (en dus niet in de advocatenprakrijk) betamelijk is.