• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag deelt Karel Frielink zijn mening over de kritiek die Ivar Asjes levert op de rechter die hem in het ongelijk stelde.

Ivar Asjes heeft de Selikor zaak verloren (vonnis van 23 januari 2012). Volgens Asjes is de rechterlijke uitspraak subjectief en beïnvloed door politiek Den Haag. Met deze valse aantijging plaatst Asjes zichzelf boven de wet. Hij toont geen respect voor de rechterlijke macht. Het thans gewezen vonnis is niet het eerste in deze kwestie. Het is goed de feiten nog even kort op een rijtje te zetten.

De benoeming van Asjes destijds tot statutair bestuurder van Selikor was een puur politieke benoeming. Met deze door de politiek doorgedrukte benoeming van Asjes werd aan zes stafleden van Selikor de mogelijkheid ontnomen om zelf te solliciteren naar de functie van directeur. In het vonnis van 11 februari 2008 heeft ook het gerecht het over een politieke benoeming.

In het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 10 augustus 2010 is samengevat het volgende te lezen: in de rechtsoverwegingen 4.9.1 tot en met 4.9.6 geeft het hof aan welke feiten voor de beoordeling van het door Asjes ingestelde verzet relevant zijn. Zo beschikte Asjes niet voor 8 juni 2007 over een functiebeschrijving (maar pas na zijn benoeming), is niet gebleken dat Asjes een inhoudelijke sollicitatieprocedure (met gesprekken) heeft doorlopen en is niet gebleken dat Selikor, StIP en/of het Bestuurscollege één of meer mensen heeft benaderd voor de functie van directeur bij Selikor.

Waar het gerecht in het vonnis van 11 februari 2008 nog onomwonden sprak over een politieke benoeming, formuleert het hof de norm aldus (r.o. 4.10.1), dat de redelijkheid en billijkheid onder meer meebrengen dat bij de invulling van een belangrijke functie zoals die van directeur, een zorgvuldig en voldoende transparant onderzoek wordt gedaan naar de juiste persoon en naar de vraag of die persoon ook acceptabel is binnen het bedrijf. Die norm brengt volgens het hof (r.o. 4.10.2) ook met zich dat in elk geval na de benoeming de daarvoor verantwoordelijke mensen inzage moeten kunnen geven in de aard en wijze waarop de benoemingsprocedure is gevoerd en hun beweegredenen om tot die benoeming over te gaan en in elk geval marginaal moeten kunnen motiveren waarom de betreffende kandidaat het is geworden. Het hof stelt vast dat ‘tot op de dag van vandaag’ geen inzicht is gegeven in het hoe en waarom van de benoeming van Asjes (r.o. 4.10.2), dat de voor benoeming verantwoordelijken kennelijk niet hebben gecontroleerd en/of onderzocht of Asjes een goede directeur zou kunnen zijn en geen vergelijking met andere kandidaten hebben gemaakt.

Asjes mocht er – gezien de feiten en gezien de gang van zaken – in redelijkheid sowieso niet op vertrouwen dat zijn benoemingsbesluit onaantastbaar zou zijn. Met andere woorden: als je weet dat jouw benoeming van politieke aard is en bovendien de regels daarbij niet zijn nageleefd, dan moet je niet verbaasd zijn als de rechter je in het ongelijk stelt. Het valt Asjes, die ook Statenvoorzitter is, bijzonder kwalijk te nemen dat hij de rechterlijke macht thans in diskrediet brengt. De Minister van Justitie en de Staten dienen zich zo snel mogelijk van de uitlatingen van Asjes te distantiëren!

37 reacties op “Ingezonden: Kritiek Asjes op rechter volledig misplaatst”

 1. @Zorro, goede repliek, in a nutshell vind ik dat de staat van het onderwijs minder goed is dan voor ze begon. Er is een nieuwe thread over Omayra.. laten we deze beeindigen met het feit dat iedereen hier behalve Ruthmilla walgt van Asjes…

 2. @ Cur Eye. Zei ik niet, dat het een onsje minder kon. Nou dan. “In de tijd dat zij aan het roer stond is ons eiland kwa onderwijs hard achteruit gegaan. Ondoordacht, zeker, ook in lijn met meerdere beslissingen die ze op advies van Nederlandse en Surinaamse onderwijsspecialisten heeft gemaakt.” Je suggereert duidelijk, dat zij de schuld is van de achteruitgang van het onderwijs en dat bestrijd ik. Zij was juist bezig met een groots onderwijsplan (www.deltaplan.an) ondanks alle tegenwerking, maar werd in de wielsen gereden door deze regering. Niets is overgenomen, maar er is ook geen alternatief plan gekomen behalve dan de naamsverandering van het PSC en de mogelijke komst van een Papiamentu HAVO/VWO. Het plan van het opleidingsschip was zeker niet ondoordacht en in samenwerking met toenmalig Nederlands minister Karla Peijs. Niemand kon echter de enorme crisis toen bevroeden zelfs niet de mondiale economische bollebozen. Uit welk naaimandje je de beslissingen met Nederlands en Surinaams advies haalt is me ook al een raadsel. Of je haar geen goede bestuurder vindt moet dus ook al op verkeerde gronden gebaseerd zijn en zijn er meerdere feiten, die juist het tegenovergestelde aantonen.

 3. @Zorro, ik kan me helemaal vinden in Vitos argument. In geen enkel debat kun je schermen met het feit dat je al dan niet hoger bent opgeleid. Ik vind het een kwalijke zaak om iemand die werkt voor zijn/haar gezin te beledigen op het werk dat hij doet. Iets wat in onze samenleving tot *heel* veel problemen heeft geleid: “No mi no ta hasi trabou di portogues” (Die portugees heeft nu dikke zaken). Werk is werk.
  Ik vind overigens niet dat ik Omayra vals beschuldig, ik zei juist dat ik *GEEN* crimineel gedrag zie, maar dat ik haar geen goede bestuurder vind (mening). Ik reken haar af op haar resultaten van het onderwijs, de stroom dopouts en de “lost generation” die geen Papiamentu nog goed Nederlands kan.
  Maar er is geen vergelijking tussen Omayra en Asjes. Omayra handeld niet uit zelfverijking en ik geloof dat zij het beste deed wat zij kon. Asjes is gewoon een schurk omringt door schurken. Als ik Wiels iets kan aanrekenen is het zijn steun aan Asjes en Dos Santos.

 4. @ Cur Eye. Ruthmilda vraagt enigszins zelf om zulke reacties, hoewel het wel een onsje minder kan. Ze beseft minder dat het haar eigen verdienste is en schuift alle verdienste naar deze regering in de schijnbare overftuiging, dat ze een uitzondering is en er verder niemand aan werk wordt geholpen. Ook goedkoop is om de Karla Omayra even als luchtballonnetje op te gooien en haar met insinuaties vals te beschuldigen, waaraan jij je ook schuldig maakt, zonder ook maar iets feitelijk te onderbouwen en het meer lijkt, dat ze er iets van weet behalve de klok en de klepel. Ze volgt slechts de Fuhrer, die hierover ook aan de gang blijft. Misschien durft zij aan de kaak te stellen, dat Jerommeke van alle Statenleden het meeste kost aan reiskosten en daggeldvergoedingen, hoewel er juridisch niets strafbaars aan de hand is maar wel moreel tegenover de belastingbetalers.

 5. @Ruthmilda Een goede vriend van mij, die bouwvakker is, zei ooit tegen mij. “iedereen is belangrijk”. Het klopt als een bus. We dragen allemaal ons steentje bij aan de maatschappij. We streven er allen naar gelukkig te worden en proberen onze kansen te vergroten. Sommige mensen in deze maatschappij, zoals Ivar Asjes, zijn echter sin berguensa. Als je naar deze man kerfstok kijkt gaan de kerfjes van onder tot boven en helemaal rond. Dhr. Ivar Asjes schoffeert niet alleen nu de rechter, maar hij schoffeert het feit dat onze bevolking heeft gekozen voor een autone status IN KONKRIJKSVERBAND. Hij moet deze keuze van het volk respecteren en ervoor zorgen dat hij het volk goed vertegenwoordigd om deze wens vorming te geven. Dhr. Ivar Asjes doet echter precies het tegenovergestelde. Hij heeft een eigen agenda en bewandeld zijn eigen weg. Vandaar dat ik vind dat er een motie van wantrouwen moet worden ingediend tegen Ivar Asjes.
  Groetjes van een andere PSC-er.

 6. @Ruthmila Martina, je hebt je goed verweerd tegen de ook in mijn ogen denigrerende opmerkingen over je opleiding/werk. Laat me een ding voorop stellen dat ik respect heb voor iedereen die bijdraagt aan de economie/maatschappij. Power to you!
  Ik ben zeker geen fan van Omayra. In de tijd dat zij aan het roer stond is ons eiland kwa onderwijs hard achteruit gegaan. Ik vind haar geen goede bestuurder, maar ik kan niet spreken van een immorale daad bij het Karla Omayra project. Ondoordacht, zeker, ook in lijn met meerdere beslissingen die ze op advies van Nederlandse en Surinaamse onderwijsspecialisten heeft gemaakt.
  Maar, wat heeft dit met het onderwerp te maken? Geeft dit je meer inzicht over de mensen die kritiek op je uiten?
  Hoe kom je erbij dat er meer banen bij zijn? Mi konose tantu hende ku a perde trabou.

  Heb je niet *enig* wantrouwen naar Asjes, of is “the enemy of my enemy” voor jou een onvoorwaardelijke vriend.

 7. Beste criticasters. Ik pas terug uit vacantie op mijn geboorte eiland Curacao. Ik heb in ieder geval genoten op Curacao. Ik was verkocht aan de Salsafeestjes op vrijdag bij Pampus aan Waaigat. Hartstikke gezellig daar wel een suana daar maar niet erg. Ik heb genoten van de sfeer en stemming daar. Daar buiten was het ook gezellig leuk met dat salsa sierdans gedoe van Walroud in dat bootje. Maar ja iedereen geniet van de salsa op zijn manier en dat is belangrijk. Het is allemaal goed dat de moderne Nederlanders allemaal toch wat hebben geleerd van de grote stroom latinos en Antillianen in dit land om salsa te dansen. Maar goed down to earth.

  Jammer genoeg moet ik weer constateren dat mensen heel ver afdwalen van het onder werp om hun kritiek te uiten. Mensen worden nog steeds te persoonlijk en verwijten elkaar van alles wat niet goed is. Op dit manier kan je geen lering trekken uit hun kritiek.De ene verwijt elkaar van Racisme de ene van sinisme, ideologisch en meestal persoonlijk zelf verdediging. Mensen laten wij ophouden hiermee als jullie niet meer weten hoe je opbouwend kritiek moet uiten dan maar geen negatieve aandacht zoeken in dit intelectuele krant. Ga wat anders doen ga je tuin maaien of schoonmaken.Ik wordt ziek van het papieren gevecht tussen Ruthmila Martina en Totteki walgelijk is dat. Als jullie niets beters te doen hebben doe het dan ergens anders en liever niet zo tekeer gaan tegen elkaar. Jullie moet je aan het onderwerp houden en niet persoonlijk worden dat is niet netjes. Vraag je, je zelf af wat jij vindt van het kritiek van Asjes op het rechterlijkemacht. Vind jij dat correct of niet correct, wat vind jij van het kritiek. Is Asjes wel goed bij zijn hoofd of zijn dat zakkenvullers of schurken of domme intellectuelen. Dat moet je wel kunnen onderbouwen. V.B. als jij A zegt dan moet je ook B zeggen. V.B.Asjes brengt het rechterlijke systeem in gevaar door dit soort uitspraken. Daarom vraag ik nog een keer aan Ruthmilla en Totekki om hun aanval op elkaar te stoppen door op te houden met elkaar persoonlijk aan te vallen. Ik hoop dat ik jullie op dit manier tot inkeer kan brengen.

 8. Als ik hier zo de reacties lees dan is een lesje (LOI of niet) debatvoering zeker op zijn plaats. Het is alleen maar heen en weer gooien van niet onderbouwde feiten. Wanneer men een andere mening heeft dan een ander, dan luister je daar met respect naar en trek geen conclusies over personen die je niet eens kent…. en stick to the topic ipv of iemand wel of niet achter de kassa zit met een LOI diploma…

 9. Peter van den Dungen: over Stella van Rijn, mag ik jou de vraag stellen of het normaal is dat iemand met een IQ van MBO niveau of hoger kritiekloos achter Schotte aan de hele wereld over reist? Ben je het niet met me eens dat iemand met maar een beetje fatsoensbesef daar voor past? Het gaat mij er niet om dat Stella een vrouw is, en ik ben zelfs blij dat ze blank is want anders zou ik nog voor racist uitgemaakt worden. Deze vrouw heeft al haar principes verkocht in ruil voor een riant salaris en dito daggeldvergoedingen.

  En wat de PAR betreft: daar heb ik ook op gestemd, niet omdat ik ze zo goed vind maar omdat ze vergeleken met MFK, FOL en PS nog enige integriteit hebben. Dat geld wellicht ook voor PNP (waar ik ook eens op heb gestemd) en Pais Korsou – maar de laatste partij is zo klein dat een stem daarop mij een verloren stem lijkt.

 10. @ Ruthmila. Waar is het geld van CARLA OMAIRA. DURF DURF DURf DURF HET AAN TE KAARTEN. HAHAHAHAHAHA MOEILIJK HE.

  Weet je niet, dat Wiels het bij het OM geprobeerd heeft? Zonder succes overigens. Hoor ik al, dat dit door Den Haag is aangestuurd? Een tamelijk domme vraag aan Totekki om dit nog een keer aan te kaarten. Wiels is zo langzamerhand berucht om zijn waslijst met valse beschuldigingen ook van coalitiegenoten. Slechts een enkele keer DURFT HIJ HET AAN TE KAARTEN en gaat dan nog op z’n bek ook. Heb meelij met hem.

 11. OHHHH Totekki, Ik ben vergeten te melden dat ik niet alleen de cassierre werk doe, maar sinds augustus 2011 de boekingen voor het bedrijf waar ik werk ook doe. En de heer Simon Bolivar, je kent me niet eens om te zeggen dat je veel over me weet, en het is ook opvallend dat jij veel bedrijven kent die mensen met ervaring zochten, maar het is niet opvallend voor jou dat veel bedrijven die jij kent geen mensen boven de 35 jaar in dienst nemen. Het verrast me zeker dat jij niet op de hoogte bent. En met die mini salaris die jij zegt dat ik krijg, kan ik heel goed rondkomen, met een nakommeling van 13 jaar. We slapen nooit zonder te eten, we gaan lekker samen uit eten, we gaan om de twee weken naar de Movies, dus geen hoofdpijn en geen schulden. Maar jij met je maximum is boos met de nieuwe Overheid, want je MAXIMUM SALARIS is naar de hel. Weet je mijn moeder zei altijd, wenst nooit de auto of het huis van een rijke, want hun die 10.000 gulden hebben, hebben meer verdriet en schulden dan ons. Van die 10.000 gulden, leven ze, alsof hun 20.000 per maand hebben. En elke avond kunnen ze niet slapen vanwege hun schulden. Dus ik voel me helemaal gelukkig met m’n inkomen. Een onderstandtrekker slaapt gelukkig, met om de twee weken 176,= gulden. Ga even een paar uurtjes derover nadenken. En Cur Eye als ik de dingen niet durf aan te kaarten, durf jij het maar. Jij bent zo eerlijk, dus durf de dingen wat mensen van PAR ook deed aan te kaarten. Ik geef je alleen maar één hint. CARLA OMAIRA van Omaira Leeflang. Waar is het geld van CARLA OMAIRA. DURF DURF DURf DURF HET AAN TE KAARTEN. HAHAHAHAHAHA MOEILIJK HE.

 12. Menneer Totekki, lijkt wel dat je een echte TOTEKKI bent, want je schrijft net als een TOTEKKI, en ik ben zeker dat je ook de hele dag op mieren en andere soorten insecten zit te loeren. Maar ik weet zeker, dat je ook nikts vangt met die lange tong en vinger van jou, want als ik mijn diploma´s hier had kunnen plaatsen, zou jij met een mond vol tanden, naar blijven kijken en geen insekten meer kunnen vangen. Je bent alleen maar jaloers, dat ik al die studies hier en in Nederland hebt gevolgd. En hahaha, ik moet jou teleurstellen, want je hebt ook geen bordje mieren en insekt gisteren kunnen eten toen ene Mevr. Ruthmila Martina schreef dat zei toch de studie heeft kunnen afmaken. EN MET EEN DIPLOMA ALLEMAAL. Ik had mijn HAVO Diploma hier op Curaçao te Peter Stuyvesant College behaald(of had mijn diploma van Radulphus moeten zijn om een diploma te zijn?), en mijn eerste werkervaringen had ik ook hier op Curaçao gedaan te ENNIA Caribe toender tijd. Gisteren schreef ik, dat ik het hierbij liet met te schrijven over mijn studies, maar je laat me geen keuze dus daar gaan we. Ik had mijn MBO boekhoud diploma behaald te MAO school. Toen nieuwe computerboekhoud programma zijn intrede deed, liet ik het daar niet bij. Te STS, Solutions for Training and Support Inc, vroeger te Mamayaweg 4, director Ing. E.H.F. Panneflek, had ik Dac Easy Accounting Advanced gevolgt, ook tot jou verdriet. En daar ik leergierig bent, heb ik ook meerdere certificaten, o.a. certificaat accounting programma Grote Beer, certificaat accounting programma Account view, en certificaat QuickBooks Pro, deze te Easy Computer. En op de UNA mijn verdere diploma´s behaald als programeuse, bent toen verder gegaan met studeren als systeembeheerder, toendertijd was dhr Guillermo, hij ruste nu in vrede, decaan te UNA. L.O. diploma werd uitgereikt door dhr. Bongers te PeterStuyvesant College, hij is nog levend en doet nog elke jaar mee met de carnaval feest van Curaçao. He he, dat was me wat, ohhh jij dacht deze heeft in Nederland gestudeerd, maar ik moet jou teleurstelllen, alles hier op mijn eilandje gedaan. Wat ik in Nederland deed? Gewoon werken meneertje de TOTEKKI. Kinderen gingen studeren, en moedertje ging ook mee, maar om te werken. Waar?????? bij Tres Joli Opleidingen in samenwerking met Adviescentrum Nescio NV, leerbedrijf Conform de Wet Educatie en beroepsonderwijs bij Stichting ECABO. Wat deed die mevrouwtje daar???? Lesgeven, docente, dus bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar te verzorgen. Ik hoop dat TOTEKKI voldoende is geïnformeerd. En nog een informatie voor de TOTEKKI, toen ik terug kwam, was ik 49 jaar, en voor jou vorige OVERHEID was ik te oud. Dus als cassierre in een winkel, en 54, ben ik al blij genoeg een inkomen te krijgen. Zo te zien, heb ik geen werk van de overheid, maar door hun doen en laten bij de Ban Bario, hebben verschillende mensen werk gekregen. TOTEKKI, stoppen met ander mensen te kleineren, omdat hun naam en achternaam niet DIPLOMATISCH lijkt.

 13. Het zit een paar van jullie erg dwars dat Stella van Rijs mee doet aan dit poppenkast. Wellicht wordt zij binnen de “kringen” gezien als landsverrader, die ten dienste staat van een aantal Papiaments sprekende mensen. Laten we eerlijk zijn. We zien liever onze vrouwen achter de bar op Jan Thiel dan dat ze zich mengen met het “het volk” ,zoals het hier expliciet herhaaldelijk wordt genoemd.

 14. @ Simon Bolivar. Dat heeft hij met succes eerder geflikt en werden ook zijn geiste woonlasten betaald. Hij voldoet daarmee aan de regeringszakkenvullersmentaliteit onder het mom van patriottisme.

 15. Henk, jouw opmerking over het feit dat de huidige ellende te danken is aan de kiezer slaat kant nog wal. 16 jaar lang heeft het volk op Par gestemd. Ook in de laatste verkiezing is Par de grootste partij. Dat er een toch een andere coalitie gevormd is komt merendeel door protest stemmers, die weg zijn bij de PNP en de onwil om met Par samen te werken. Kennelijk ben jij ook vergeten dat Godett na zijn gevangenschap meer dan 3 kwart van zijn stemmers kwijt heeft geraakt.

  Vervolgens zeg jij dat het volk (lekker generaliserend) de uitspraak van de rechter niet kan interesseren. Kennelijk luister jij niet naar Curom, waar dagelijks forse kritiek geleverd wordt op de huidige regering. Legio luisteraars hebben gisteren gebeld in het programma van Orlando Cuales die zich tegen Asjes uiten. Uiteraard kan jij dit niet weten, omdat het programma in het Papiaments is. Een taal die jij niet spreekt.

 16. Rudsel Marta is ook een leuke jongen. Wil voor zijn baan bij Buitenlandse betrekkening liefst 25000 gulden per maand vangen!

 17. Cur Eye heeft in zoverre gelijk dat er in de partijprogramma’s van MFK en SB best wat goeds te vinden is, ook voor mij. Wanneer de uitvoerders van deze programma’s (Schotte, Constantia, Asjes) echter door en door corrupt zijn houdt alles op. Ik zou ik inderdaad heel veel respect hebben voor een politicus van een van deze partijen die zou zeggen ‘ik sta achter ons programma, maar wat Asjes doet is onacceptabel’.

  Helaas zijn de politici daar te laf voor, want ze zijn bang hun eigen pastechis te verliezen.

  Daarom loopt ook een Stella van Rijn, voor wiens kennis en kunde ik best respect heb, blind en kritiekloos achter Schotte aan terwijl juist zij zou kunnen en moeten zeggen: tot hier en niet verder. Maar ook Stella van Rijn is laf en kiest voor haar megasalaris als Schotte’s schoothond en riante daggeldvergoedingen op nutteloze trips naar allerhanden banananrepublieken.

 18. Dirk.
  1. Discusie over het gebruiken van Aliases is al vaker gevoerd.
  2. Durfen, gaat erom wat je bekriticeerd op een open forum. Je eigen predicaat van goede regeren DURFEN te criticeren. Ik zal zal veel respect hebben voor een Soberiano die DURFT te zeggen dat hij zich schaamt voor Asjes. Ideologisch verschillen we van mening, maar we kunnen het toch eens zijn over de fundamentele normen die gehanteerd kunnen worden over good governance? Ik haal veel en hard uit naar de PAR ondanks dat ik voor ze heb gestemd, en zolang ik geen beter alternatief vind zal stemmen.

  Ik vraag me af, of ik onduidelijk mijn gedachte overbreng of dat het aan jou begrijpend lezen ligt dat je de kern van mijn verhaal mist. Ik ga uit van het eerste, vandaar deze uitleg.

  Ik probeer te leren en te begrijpen waarom mensen achter Asjes aanlopen. Ik begrijp Wiels en ik begrijp waarom mensen hem steunen. Maar Asjes? Hij hoort thuis in het rijtje, Godett, Demei, Komproe, Chong, Dick

 19. Dit is de volgende geplande stap van PS, eerst iedereen die je niet aanstaat ontslaan op onjuiste gronden en dan je eigen mensen benoemen.
  Vervolgens verlies je alle processen en dan verwijt je het de rechters die je dan partijdige vazallen van Den Haag noemt.
  MFK is de marionet aan het touwtje van Wiels: Schotte, Jamaloodin en Hakim zijn niet ministeriabel en chantabel, en hun lot is afhankelijk van Wiels en van de machtige financiers (van de casino maffia tot de familie Van der Dijs) .
  De rechtstaat wordt ondergraven, we staan er bij en we kijken er na!! Op weg naar model Suriname onder leiding van een corrupte regering geholpen door raspoetin van Rijn en Richelieu Boersema. Mevrouw van Rijn een journaliste die een relatie heeft met de heer Heerenveen van Inselair en de heer Boersema een jurist zonder academische toekomst in Nederlane die oprecht in Aliens gelooft (dit laatse is serieus).
  Het is tijd voor iets anders, dit kan niet getolereerd worden.

 20. Lullig dat de laatste reactie zo op Ruthmilla pikken, vind het ook een denigrerende opmerking dat tegenover casiseres van Simon Bolivar. Cur eye heeft het over durven maar gebruikt zelf een alias. Dat er meer banen zijn ontstaan is regelrechte onzin alle investeerders lopen weg door deze maloten die zichzelf regering noemen en de helft van de bouwvakkers is nu werkeloos waar ik vroeger drie niets kunners op solicitatie kreeg kan ik nu kiezen uit vakmensen, dit zegt genoeg. De enige oplossing tegen dit soort onzin is de benoemingen onmogelijk maken en al deze NV’s privatiseren en de markt vrijgeven wellicht gaat de dienst verlening er ook op vooruit. Het is niet alleen van nu El hage had ook de lokale shoarma bakker als adviseur voor een hoop centen maar deze figuren bijten in de hand die ze voed en daar is het volk de dupe van. Dit soort lui bewijst dat dit eiland nooit zelfstandig kan worden, veel volk met laag betaalde baantjes kunnen nooit de belasting betallen die al deze uitvreters en hun vriendjes kosten.

 21. @Ruthmila, dat je ondanks je studie en werk geen werk kon krijgen en nu werkzaam bent als cassiere zegt denk ik wel genoeg over u. Opvallend want ik ken veel bedrijven die mensen met u ervaring zocht.

  En het is misdadig om werk in te pikken voor een gigahoog salaris waar je geen ENKEL recht op hebt! het is misdadig dat YDK met opleiding en ervaring niet op deze banen mogen solliciteren en dat alleen door corrupte politici wordt ingepikt. Dankzij mensen als Asjes is de ALM failliet gegaan en stonden er honderen mensen zonder werk op straat. en u als cassiere zal wel weten hoe het is om op Curacao te leven met een minisalaris en dan heeft u er geen problemen mee dat een corrupte man zomaar 17.000 per maand verdiend en er niets voor doet.. juist dat is MISDADIG!

 22. @Ruthmila Martina, je humoristische reactie twee keer moeten lezen voordat ik in de gaten had wat eraan mankeerde. Je zegt diverse studies te hebben gevolgd maar vergeet erbij te zeggen of je de door jou genoemde studies ook met goed gevolg hebt afgesloten. Ik denk namelijk dat je niet verder bent gekomen dan de introducties in de LOI zelfstudiegids.

 23. @Ruthmila Martina, dit is precies de reactie waar ik zo van baal bij aanhangers van deze regering. Metteen deflectie. DURF te zeggen dat wat Ivar Asjes gedaan heeft fout is, de feiten zijn gewoon duidelijk. Godett is in mijn ogen nog fouter dan Asjes. DURF te zeggen dat iemand die dit gedrag vertoond en schreeuwd als Ivar niet goed is voor ons eiland.
  Je kan nog steeds eens zijn met andere facetten van deze overheid. Je kan nog steeds trots zijn op wat ze in jou ogen behalen. Maar DURF dingen die niet juist zijn aan te kaarten, of het nu de PAR is of PS. Whatever Nederland, Whatever andere mensen.. dit is ons eiland en *IK* tolereer dit gedrag niet en van mij moeten er wetten komen die dit gedrag strafbaar stellen.
  En, dushi, er is sinds 2011 niet meer werk “ontstaan”. Er onstaat werk als er nieuwe projecten/winkels/bedrijven ontstaan. Zie jij meer bedrijven komen of zie je meer bedrijven gaan? Dat jij nu werk hebt is het samenbrengen van vraag en aanbod, NIET dat er meer werk is voor “ons”.

 24. Josh, ik weet niet hoeveel stemmen Asjes heeft gehad, maar zijn partij voldoende om Asjes weer in het regeringspluche te krijgen.

  Ik wordt er langzamerhand erg moe van mezelf steeds te moeten herhalen, maar als je als kiezer een beetje fatsoen hebt stem je EN niet op Jasjes EN niet op de partij die een dergelijke randfiguur op zijn kieslijst zet. Dat is iets wat voor mij voor zichzelf spreekt, maar de lezers van Versgeperst blijven weigeren dit te begrijpen.

  Ik blijf er daarom bij dat we de huidige ellende aan de kiezers zelf te danken hebben. De reacties hier kun je vergelijken met het trouwen van een crimineel en vervolgens verontwaardigd doen als je huis door hem leeggehaald wordt.

 25. Wat de heer Asjes zei, voor wat betreft het imago van rechters, was lange tijd onkreukbaar, maar het begint scheuren te vertonen.Dit blijkt uit een onderzoek van de RTL4 researchredactie, in het nieuws van 3 oktober 2011 (19:30pm). Er zijn ook rechters die liegen, bedriegen of zich niet aan de wet houden. Ik citeert: De misdragingen variëren van ongewenste intimiteiten tot het lekken van geheime informatie. En volgens integriteitsdeskundigen worden de problemen te vaak binnen de muren van de rechtbank afgehandeld. Dus Simon Bolivar, waarom moet de heer Asjes strafrechtelijk worden vervolgt? En Psssst, wie is de rechter dat de heer Asjes zich niet boven de rechter mag zetten? En waarom WaarGaatDitEilandNaarToe, moet er een motie van wantrouwen tegen de heer Asjes? Waar zat iedereen toen het die jaren dervoor ook niks goed ging? Ik kwam in 2007 terug uit Nederland, had toen geen werk kunnen krijgen, met al mijn studie en ervaringen, en sinds 2011, is er werk voor de meesten van ons ontstaan. Ik heb nu een gewone baan als cassiere, niet bij de overheid, waar ik zeer tevreden mee bent, al zijn mijn werkelijke studies, salaris administreren, boekhoudkundige, secretaresse, en L.O. Wiskunde en nog meer, maar ik hou het even hierbij. Via Ban Bario, hebben meer mensen die werk zochten gekregen. Dat was voorheen niet zo. Dus al zijn er negatieve uitspraken over deze overheid van MFK, MAN en PUEBLO SOBERANO, dank ik hun vanuit de diepte van mijn hart, dat er toch mogelijkheden zijn voor ons. En last but not least, de overheid WERKT voor IEDEREEN en niet alleen voor de RIJKEN als vroeger WEL was. En meneer Asjes keep the good work.

 26. Henk/Fred of hoe je je nog meer mag noemen. Jij behoort dus duidelijk niet tot het volk en zal dan wel niet gestemd hebben. Lekker makkelijk om op deze site je frustraties op een denigrerende manier te uiten. Het volk heeft de statenvoorzitter niet gekozen. Weet jij hoeveel stemmen Asjes had?

 27. @henkie Asje had zich dus moeten beroepen op het gewoonterecht. 8)

 28. Prima uitspraak van de rechter, maar er kunnen nog tientallen van dergelijke uitspraken volgen en toch blijft het volk stemmen op partijene als PS en politici als Asjes. Want de affaire Selikor was al lang bekend bjj de vorige verkieizingen (evenals Asjes’ creditcardfraude bij het CTB), en toch stemt het volk weer gewoon op Asjes.

  Het volk zal deze uitspraak dan ook niets interesseren, evenmin als de politieke benoeming van zijn vrouw en evenmin het feit dat Asjes op kosten van de belastingbetaler naar Suriname vliegt om zich daar uitgebreid te laten fotograferen met Desi Bouters (opdrachtgever tot de decembermoorden en veroordeeld drugscrimineel).

  Uitspraken van de rechter als deze zijn een druppel op de gloeiende plaat zolang het de bevolking aan intelligentie of doodgewoon fatsoensbesef ontbreekt.

 29. Wie betaalt het onderhouden van zijn wenkbrauwen? Gebeurt het van eigen zak of met de credit card?

 30. witte boorden criminaliteit is niks nieuws, benoemingen op grond van je politieke verleden ook niet. Soms kan je dat zien als een beloning voor wat je heb gedaan voor je land.
  E.e.a. is hier niet nodig omdat onze eiland of staten leden zichzelf al hebben verzekerd van een goede oude dag voorziening.
  ik snap ook wel waarom de Hr Asjes zich grote zorgen maakt , want is de aanstelling die hij nu heeft geregeld ook in gevaar.

  in deze kleine gemeenschap is het heel moeilijk om alles goed te scheiden. Je moet soms zaken doen daar kan je niet omheen, ook al behoort die iemand bij een andere zaak of groep. toen ik inkoper was voor mijn werk kocht ik veel bij zaak X omdat die gewoon het goede product had, toen ik dat product ook nodig had kocht ik het daar ook
  maar je moest de anderen eens horen zal hij wel weinig voor hebben betaald of helemaal niks.

  Uitspraken van de rechter moeten we eerbiedigen, als ik straks voor de rechter sta en een straf of uitspraak krijg dan gaat de uitspraak ook niet op dit komt zeker omdat ik een YDK ben en de Nederlandse politiek heeft het al helemaal gehad met ons daarom word ik zo gestraft.

  Ik denk meer dat de druk zelf door de regering is opgevoerd aan de rechtelijke macht hier, immers deze laten zien dat benoemingen onterecht zijn en benoemde mensen onterecht zijn verwijderd uit het arbeidsproces en de gemeenschap veel gelden kost.

  ook zal er straks een onderzoek komen waarom er mensen aangesteld zijn tegen de afspraak in , het ambtenaren bestand moest immers minder worden. Maar we hebben nog steeds twee bestuurslagen samengevoegd . kijk alleen maar na het aantal Bode in het parlement. We hebben de Bode’s van de staten nu en van de eilandsraad.
  Wat ze nu meer moeten doen weet ik niet maar een feit is dat de Bode die het parlement diende misschien nodig was maar de eilandsraad bestaat niet meer. Zo zijn er nog veel meer van dit soort zaken en toch nemen we nog meer ambtenaren aan.

 31. Sterk stuk, mijnheer Frielink, waarvoor dank. Hopelijk is deze uitspraak een kentering in de reeks politieke benoemingen, maar zolang de bevolking MFK, PS en FOL blijft stemmen heb ik daar een hard hoofd in.

  U vergeet echter op 1 belangrijke vraag in te gaan, en dat is wat er uw inziens met de raad van commissarissen moet gebeuren die destijds met deze politieke benoeming heeft ingestemd. Daarin zat onder andere Anthony Godett (die zelf ook al politiek benoemd was, want hij heeft geen enkele opleiding genoten en had dus niet eens voorgedragen mogen worden).

  Kan Godett in persoon vervolgd worden voor de politieke benoeming van Asjes? Ik zou graag zien dat dit feit aan het strafblad dat hij al heeft wordt toegevoegd.

 32. En hij had nog wel nieuwe jasjes gekocht met een credit card (uiteraard niet een ten laste van zijn eigen rekening) voor die functie! Genoeg bewijs dat hij goed genoeg was op een Selikor wagen te zitten of niet soms? Iedere Selikor medewerker en vuilophaler dwingt meer respect af dan de heer wenkbrauw (J)Asjes.

 33. Waargaatditeilandnaartoe gelooft nog in sprookjes. Want zolang het Curacaose volk stemt op Constantia (strafblad: meineed) en Godett (strafblad en gevangenisstraf wegens corruptie) en tolereert dat Schotte feestend de wereld over trekt met een blonde en een prive fotograaf blijft Jasjes zeker zitten.

 34. Asjes is een schaamte voor ons, hij zoekt alleen maar conflict en meer niet. Wie denkt hij wel dat hij is om zich boven de rechter te zetten ?? Is dit niet minachting en moet dit niet gepakt worden??

 35. @Karel Frielink, Kan Asjes niet strafrechtelijk worden vervolgt? Ik vind dit namelijk crimineel gedrag. En bv veel erger dan een jongen van 14 die een tasje steelt.

 36. Wij wachten op de motie van wantrouwen tegen Asjes!

 37. Asjes heeft maar een belang en dat is eigen belang.
  dat heeft het verleden en heden bewezen.