• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het voorstel van minister Hensley Koeiman (Arbeid) om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 65 jaar is door de Raad van Ministers goedgekeurd.  De RvM is ook akkoord gegaan met het voorstel om ouderen die alleen AOV ontvangen, duizend gulden per maand te geven.

De leeftijdsverandering voor pensioenregelingen houdt in dat iedereen die voor begin dit jaar 57 jaar of jonger was, moet doorwerken tot zijn 65e levensjaar. Mensen van 58 jaar en ouder, kunnen nog steeds met pensioen op hun 60e. Iedereen mag nog steeds zelf de beslissing nemen om eerder te stoppen met werken, zolang er rekening mee wordt gehouden dat de ontvangen voorziening afhankelijk is van het moment waarop iemand met pensioen gaat.

Duizend gulden
Ook het voorstel om de inkomens van ouderen die rond moeten komen van een AOV-pensioen omhoog te trekken, is goedgekeurd. De regering gaat het bedrag van 818 gulden aan AOV aanvullen tot duizend gulden. De regering hoopt met dit besluit ruimte te maken om de dialoog aan te gaan over hoe er op structurele wijze een verhoging van de AOV kan komen en ouderen een rechtvaardig inkomen hebben waarvan ze rustig kunnen leven. De RvM heeft ook de Sociale Verzekerings Bank ingeschakeld om te kijken of de AOV geïndexeerd kan worden op basis van economische groei.

Actie
“Het is geen geheim dat het merendeel van onze ouderen vandaag leven van alleen een AOV”, vertelt de minister. “Dit is niet gezond en geen stimulans voor de sociale ontwikkeling van ons volk.” De RvM heeft op voorstel van Koeiman ingestemd met de introductie van een verplicht pensioen. Het gaat hier om iets waar al jaren om wordt gevraagd door sectoren maar waar de regering geen actie op heeft genomen. De RvM is hiermee akkoord gegaan en de commissie Ouderdomsvoorziening krijgt de opdracht een concreet voorstel te maken om een verplicht pensioen in te stellen in Curaçao. Het voorstel moet uiterlijk 1 juli 2012 worden ingediend.

9 reacties op “Pensioenleeftijd verhoogd”

 1. Zeepie je raakt de spijker op zijn kop

 2. Niet gehinderd door enige vorm van competentie heeft de raad van ministers van ons bananen-democratie deze beslissing genomen. In een volwasswn land zouden eerst de volgende vragen aan bod zijn gekomen. Wat is het effect op de werkgelegenheid voor jongeren nu we opeens hun kansen op een baan met 5 jaar opschuiven? Kan iemand er zich op voorbereiden om na een leven lang werken opeens nog 5 jaar extra te moeten werken? Hoe staat het met recht op aov nadat je je hele leven hebt betaald om op je 60ste te mogen stoppen? Is het bedrijfsleven er op voorbereid om opeens nog vijf jaar extra die dure werknemers in dienst te moeten houden? Conclusie zou zijn geweest dat de verhoging geleidelijk ingevoerd had moeten worden. Bijvoorbeeld elke 2 jaar 1 jaar erbij. Overigens, wordt de pensioenleeftijd voor politici ook verhoogd?

 3. De regeerders moeten kunnen blijven reizen en daar is de hard werkende man/vrouw weer de dupe van.
  Maar ja, je krijgt de regering die je wilde. Het blijft overigens heeeeel stil van de kant van WIELS, u weet wel die man “van het volk” (Alleen als het hem uitkomt!!!!) Oh ja, hijmoet ook kunnen blijven rteizen en riante daggeldvergoedingen op kunnen blijven strijken!!!

  Het eiland leegvreten en een failliete boedel achterlaten Forza PS!!

 4. laten we ook niet het loon aan derden niet vergeten waar de werknemer zijn afdrachten zelf moet doen. laat de svb daar ook naar kijken.

 5. Eigenlijk heeft ‘WaarGaatD…’ een punt. Het probleem wordt jaren vooruitgeschoven en degene die het niet-functionerende systeem bedacht hebben en niet tijdig hebben ingegrepen plukken nu de vruchten, terwijl de ‘jongeren’ voor hun pensioen opdraaien.

 6. Enige onrechtvaardigheid dat de pensioengerechtigde die wekelijks zijn geld in de snek heeft uitgegeven meer pensioen ontvangt dan de pensioengerechtigde die in plaats van naar de snek te gaan een aanvullende pensioenverzekering heeft afgesloten.

  Maar dit soort onrechtvaardigheden moeten we maar accepteren. Tenslotte betaalt de sportieve en gezond etende ziektekostenverzekerde ook dezelfde premie als de rokende, drinkende en fast food etende ziektekostenverzekerde.

 7. Deze beslissing was helaas onvermijdelijk, en dat mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzitten ontzien worden is een goede zaak (het is jammer van de 57 jarigen, maar je moet ergens de grens trekken – wellicht was het beter geweest 55+ ers deels te ontzien door de eerste jaren een lager pensioen uit te keren).

  Ik verwacht wel dat de politiek zichzelf in deze niet ontziet en ook de pensioenleeftijd optrekt. U herinnert zich nog wel dat er enige tijd geleden veel commotie was over hun riante pensioenregelingen.

  Eigenlijk zou de pensioenleeftijd van politici wat mij betreft naar 70 kunnen. Politicus zijn is geen inspanned en een parttime beroep, en ik zie liever een politicus met levenservaring en die financieel gesetteld is dan jonge politici als Constantia, Godett en Schotte die met elkaar wedijveren wie het snelst hun zakken vult en wie het langste strafblad heeft.

 8. Al die dienstreisjes moeten toch ergens van worden betaald.

 9. Dat de pensioenpot in de toekomst te klein wordt wisten we al jaren. Er moeten maatregelen genomen worden, maar de minister moet wel weten dat alles wordt afgewenteld op de mensen die nu werken. Het tekort op de pot kan ook medegedragen worden op de mensen die nu pensioen krijgen en op de premieafdracht door de werkgevers! Ik heb het gevoel dat de maatregel zeer eenzijdig is afgewenteld.