CURAÇAO – Het Justitieel Vierlanden Overleg is goed verlopen en de behoefte voor een nauwere samen- werking is door alle partijen onderstreept. Dat gaven Justitieministers Elmer Wilsoe (Curaçao), Ivo Opstelten (Nederland) en Arthur Dowers (Aruba) gisteren aan tij- dens een persconferentie in het Avila Hotel.

De minister van Jusitie van Sint Maarten, Roland Duncan, moest door ziekte het overleg verstek laten gaan. Zijn secretaris-generaal Ligia Stella nam zijn plaats in. De vier landen hebben unaniem ingestemd met de benoeming van een teamchef van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Wim van Vemde zal deze positie gaan bekleden.

ICT-voorziening
De vier ministers hebben ook allemaal hun handtekening gezet onder de besluitenlijst, die hieronder te bekijken is. Het protocol voor de ICT-voorziening in de rechtshandhavingketen is alleen door Curaçao en de BES-eilanden ondertekend. Aruba is namelijk tevreden met haar eigen beveiligingssysteem en Sint Maarten twijfelt nog over de techniek die voor ICT-voorziening gebruikt wordt.

Koninklijke Marechaussee
Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben ook ingestemd met het protocol voor de ‘flexibele inzetbare pool Koninklijke Marechaussee’ voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2015. Aruba stemde niet in omdat minister Dowers vindt dat Aruba al een goed grensbewakingssysteem heeft. Het volgende overleg is in juni op Aruba.

[scribd id=78853859 key=key-bwpn4zkdvo21s5av3fc mode=list]

www.versgeperst.com