CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag deelt Magali Jacoba haar twijfels over de procedure waarmee een radiozender is gekozen die de Parlementsvergaderingen gaat uitzenden.

De gehele procedure om te komen tot een keuze voor een radiozender die de vergaderingen van het Parlement uit zou zenden, is helemaal fout gelopen.

Er is een publicatie uitgegaan om het volk te vragen om een offerte in te dienen om de vergaderingen van het parlement uit te mogen zenden. De instructies in het zogenaamde bestek spreken voor zich maar hielden geen rekening met de instructies die de Voorzitter van het Parlement zelf heeft gegeven aan de geïnteresseerden die het bestek hebben ontvangen.

Omdat er slechts één offerte van radio Telecuraçao werd ontvangen, is de offerte niet beoordeeld op grond van de eigen criteria die de Voorzitter, buiten weten van het parlement, samen met de Griffier heeft opgesteld.

Omdat er al een relatie was met bepaalde radiozenders is aan vier specifieke radiozenders, radio Fiesta FM, radio Bos di Boneiru, radio Telecuracao en radio Hoyer, gevraagd om alsnog een offerte in te dienen, toen bleek dat de offerte van het enige bedrijf dat een offerte had ingeleverd veel te duur was.

Er is niet de moeite genomen om dezelfde brief die naar de vier bovengenoemde zenders is gestuurd, ook te sturen naar de vele andere zenders die Curaçao rijk is. Dan was het traject veel transparanter verlopen.

Nadat er slechts van één van de genoemde radiozenders een antwoord was ontvangen en die nog duurder bleek dan de offerte van Telecuraçao, toen kreeg Telecuracao de kans om een offerte voor drie maanden in te dienen.

De voorzitter zegt dat de fractie van de PAR vragen stelt die onder niveau zijn omdat onze fractie de procedure in twijfel heeft getrokken. De PAR fractie doet eenvoudigweg haar werk als verantwoordelijke parlementariërs.

Vreemd is dat tijdens de behandeling van dit punt in de vergadering van het parlement, wij een copie van een email hebben ontvangen van de algemeen manager van Telecuraçao waarin stond dat zij niet meer geïnteresseerd waren om door te gaan met de uitzendingen van de vergaderingen. Een onbegrijpelijke situatie. Het lijkt erop alsof hij geïnstrueerd was om deze actie te nemen na amper twee dagen in operatie te zijn geweest.

In ieder geval is de Fractie van de PAR blij dat de situatie terug is op punt nul zodat een nieuw traject kan beginnen waarvan wij hopen dat die wel transparant verloopt.

2 reacties op “Ingezonden: Uitzenden vergaderingen Parlement”

  1. wat een onzin. Kan Telecuracao het werk aan? Was het een goed prijs?
    Wat is het probleem? Wil PAR alles drawsbomen?

  2. In ieder geval hoeft Radio Direct niet mee te doen, want die staat op de zwarte lijst van Jerommeke.