CURAÇAO – Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) start met het gebruik van de GPS-enkelband bij reclasseringstoezicht op verdachten en daders. Het controlemiddel zal vanaf vandaag worden toegepast op de BES-eilanden. De enkelband moet de risico’s voor slachtoffers en de maatschappij verkleinen.

De GPS-enkelband is een instrument voor de reclassering om locatiegeboden- en verboden te controleren. De reclassering houdt toezicht op door de rechter daartoe veroordeelden dan wel op gevangenen die in de laatste fase van hun vrijheidsstrafstraf zitten en op verdachten die nog in afwachting zijn van hun berechting.

Advies
De rechter en het ministerie van Veiligheid & Justitie bepalen of een verdachte of dader in aanmerking komt voor toezicht met de GPS-enkelband. De Stichting Reclassering Caribisch Nederland en de Gevangenis adviseren Justitie hierover. Het advies wordt gebaseerd op de aanwezige risico’s voor de maatschappij.

Bijzondere voorwaarden
Met de GPS-enkelband controleert de reclassering of een onder toezicht gestelde zich aan de bijzondere voorwaarden houdt. Deze bijzondere voorwaarden zijn een locatiegebod en een locatieverbod. Een locatiegebod betekent, dat de persoon een bepaalde periode op een vastgestelde tijd en plaats moet zijn. Een locatieverbod betekent dat de persoon gedurende een bepaalde periode op een bepaalde plek niet mag zijn.

Tralies
Overtreding van deze bijzondere voorwaarden kan betekenen dat de onder toezicht gestelde alsnog direct achter de tralies moet. In Europees Nederland wordt de GPS- enkelband al enkele jaren ingezet bij het reclasseringstoezicht door Reclassering Nederland.

6 reacties op “GPS-enkelband op BES-eilanden”

  1. Goed initiatief, kun je onmiddellijk een kwart van het eiland aan de ketting leggen!!

  2. Naar mijn weten wordt dit systeem op Curacao al gebruikt. Mensen kunnen dan hun straf thuis uitzitten.

  3. kunnen we er een paar lenen voor ons land. altijd handig om te weten waar je Ministers uithangen en of ze op plaatsen zijn waar ze beter niet kunnen zijn.

  4. Simon Bolivar, dat is niet nodig want mevrouw Schotte weet waar meneer Schotte is. Op 50 centimeter afstand van Stella van Rijn en op 75 centimeter van fotograaf Soewantie.

    Alleen bij Western Union laat Schotte zich niet fotograferen.

  5. De echtegenote van Schotte wil dat Gerritje dat omgaat doen zodat ze weet waar hij is

  6. Met een GPS enkelband om je enkel en een pistool in je hand kan je nog steeds iemand om zeep helpen..?

    Of gaat de bom in de enkelband op tijd af?