CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag deelt Omayra Leeflang haar visie over het uitlekken van belastinggevens van ministers en de geheimhoudingsplicht.

Een deurwaarder die werkzaam is bij de Belastingdienst Curaçao (voorheen de Eilandsontvanger), Michael Specht, is voorlopig uit zijn functie ontheven en hem is de toegang tot het gebouw van de belastingdienst ontzegd. Dit in verband met een lopend onderzoek naar het recent uitlekken van belastinggegevens van minister George Jamaloodin en Abdul Nasser El Hakim. Het zou gaan om belastinggegevens tot en met augustus van dit jaar. Volgens de krant zou uit de gelekte belastinggegevens geconcludeerd kunnen worden dat het om een schuldbedrag van vijf cijfers gaat. In het geval van Jamaloodin zou het zelfs gaan om een bedrag van zes cijfers aan belastingschuld.

Belastingregeling
Jamaloodin was voor zijn ministerschap directeur van het beveiligingbedrijf Speedy Security, minister Nasser el Hakim was directeur van Optica Hakim. Beide bedrijven leverden diensten aan de overheid en hadden belastingschulden en achterstanden in afdracht van sociale premies voor hun bedrijven. Volgens Schotte liepen de betalingsachterstanden op, ‘vanwege het feit dat de overheid haar betalingsverplichtingen aan de bedrijven niet op de tijd nakwam’. Beide ministers hebben een betalingsregeling getroffen met de fiscus, al is het niet duidelijk of de regeling is getroffen voor of na Jamaloodin en El Hakim zijn benoemd tot minister.

Commentaar
Deurwaarder Specht is een klokkenluider. Klokkenluiders moeten beschermd worden, want nu weten we dat ministers Jamaloodin en Hakim inderdaad torenhoge belastingschulden hebben en niet voldoen aan de betalingsregeling. Volgens de wet landsbelastingen rust op de deurwaarder een geheimhoudingsplicht. Op schending van de geheimhoudingsplicht staat gevangenis en geldboete.

Jurisprudentie
Er bestaat echter jurisprudentie waaruit blijkt dat wanneer schending van de geheimhoudingsplicht het algemeen belang dient, het onder de bescherming van de klokkenluiders regeling valt. Dat oordeelde het hof van Amsterdam op 14 juni 2011. Het ging in deze zaak om een bankmedewerker die belangrijke informatie doorspeelde aan een klant van de bank. De kantonrechter was van oordeel dat met het doorspelen van vertrouwelijke informatie geen zwaarwegend publiek belang gediend kon zijn, maar slechts het belang van de klant. Vanwege het feit dat dit geen algemeen belang is, kwam de werknemer niet de bescherming van klokkenluider toe. Een werknemer zal alleen de bescherming van een klokkenluider toekomen indien de overtreding van het geheimhoudingsbeding het algemeen belang dient. Het belang van een klant van de werkgever is in ieder geval geen zwaarwegend publiek belang.

Wil jij iets delen met de wereld? Mail je ingezonden brief naar: redactie@versgeperst.com

14 reacties op “Ingezonden: Klokkenluiders”

 1. @Juul Vincent, je schrijft (klinkt als) een reeds verslagen opponent, dat Schotte zijn kaartenhuisje heeft kunnen opbouwen is door de drang naar het pluche van hemzelf, Cooper en Wiels (die door Don Martina over de streep is gehaald) om met hen mee te doen en op die manier de grootste partij buiten spel te zetten. En ja vooralsnog is dat gelukt, maar het blijft een kaartenhuis en heb je zelf wel eens een kaartenhuisje gebouwd ? Nee ? moet je dan toch eens proberen.

 2. @juul, weinig mensen hebben op deze mensen gestemd hoor.

  Monk 184 stemmen
  Cooper 332 stemmen
  Koeiman 462 stemmen
  Godett 3005 stemmen
  Constancia 948 stemmen
  Jamaloodin 439 stemmen
  Jasjes 158 stemmen
  Lionel Jansen 200 stemmen

  meeste van deze ministers hebben zeer weinig stemmen gehad…

 3. Een beetje te laat je wegenbelasting betalen gaat nog, maar 15000 mensen hebben het over 2011 nog niet betaald. Die mensen zullen aangepakt worden zo niet Hakim en Babaloodin, die vele jaren geen belasting hebben betaald. Er is hier duidelijk een behoorlijke scheefgroei.

 4. Anglo, het zou geweldig zijn als je gelijk had – maar helaas zit je er volkomen naast. De Curacaoenaar betaalt zijn wegenbelasting te laat omdat hij zich nooit wat gelegen laat liggen aan regels (zoals betalingstermijnen), en zeker niet uit protest.

  Dezelfde Curacaoenaar heeft middels de stembus er toch ook zelf voor gezorgd dat we nu opgescheept zitten met deze corrupte regering? Er is weer massaal gestemd op niet alleen politici waarvan je een groot vermoeden had dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en corruptie, veel erger is dat er ook massaal gestemd is op politici die daarvoor zelfs veroordeeld zijn (Godett, Constantia).

  Om deze reden zijn de praatjes van Asjes en Schotte over alles voor het volk ook onzin, en daar kan ik ze niet eens ongelijk in geven. Dit volk verdient niet beter dan bedrogen te worden.

  Wordt wakker Anglo!

 5. @Juul Vincent, het overgrote deel van de bevolking is al begonnen met de burgelijke ongehoorzaamheid door het niet betalen van de wegenbelasting (plagiaat op Jamaloodin en El Hakim, die betalen tenslotte ook niet) en daar komt bij, waarom zouden wij betalen voor die gatenkaas van Cooper ? Gewoon voet bij stuk houdenen en ook de andere belastingen niet meer betalen.
  De consequentie kan zijn dat zo’n 50% van de bevolking tot gevangenisstraf wordt veroordeeld, maar dan zijn we zeker al weer drie jaar verder, want waar ga je 75.000 mensen opsluiten, Klein Curaçao of misschien komt Guantanamo binnenkort beschikbaar en kan Schotte via zijn goede vriend Chavez iets regelen met Fidel.

 6. Tijdje niks meer gehoord over Transparency International..Ook typisch dat Hakim c.s. gewoon doen of hun neus bloedt. Je kunt ze toch niet meer serieus nemen?

 7. Ik zou wel eens willen zien welke betalingsregelingen de heren Jamaloodin en El Hakim hebben getroffen. En of deze ook nagekomen worden. Waarom legt de Belastingdienst trouwens geen beslag op hun riante ministerssalarissen en nog riantere daggeldvergoedingen? Die mogelijkheid heeft de Belastingdienst volgens de wet.

  Indien er een betalingsregeling is getroffen zou ik ook willen weten welke rentevergoeding er is overeengekomen.Of krijgen de heren een renteloze lening van miljoenen? Dan moeten u en ik ook maar eens stoppen met het betalen van onze belastingen. Gelijke monikken, gelijke kappen – niet?

 8. @Juny, nu kan ik mij niet voorstellenen dat er één persoon op Curaçao rondloopt die niet op de hoogte is van de belasting fraudes van de onderhavige twee heren en gekoppeld hieraan zijn dus ook alle politieke partijen en hun respectievelijke politiekers ook op de hoogte van hun frauduleus handelen. In het verlengde van dit, weet ook iedere media bron ervan af en last but not least het OM.
  Zijn er nog mensen die ik vergeten ben ? Zoja, laat het even weten, zal ik ze persoonlijk informeren.

 9. De klokkenluider ging eerst naar Atacho (PAR). Toen deze er niets mee deed (sinds augustus) zijn de stukken verspreid naar alle media.

 10. overboekingen naar Columbia , tss niet zo zwaar aan tillen dat was aan en liefdadigheidsinstelling FARC- genaamd.

  Goed klokkenluiders moeten beschermd worden, dit hebben we ook gedaan met Schotte toen hij de bankrekeningen van Tromp liet zien. Oh dat is anders want Tromp die hoorde niet bij de regeringsploeg dan mag het dus wel.

  De stelling is nog steeds fraudeurs van verzekeringspenningen, belastingschulden , criminelen, zeggen dat je getrouwd bent voor de belastingdienst maar al jaren niet meer thuis komt, dat je de wet overtreed, en strafbaar is

  Trouwens ik dacht je gevlagd word als je een belastingschuld heb en ons eiland niet af kon.
  Kijk dat is dan weer een voordeel want elk nadeel heeft dat. bespaard ons wel weer veel geld.

  Ik denk dat het eens tijd word om onze belastingdienst, douanedienst en aanverwante opsporingsdiensten door te lichten zodat we dit soort criminelen plaatsen waar ze moeten zitten namelijk in de gevangenis.

 11. Over screening gesproken heb ik dit uit het AD geplukt:
  Private screening ministers

  vrijdag, 06 januari 2012 22:57

  Ik heb kennis genomen van de ‘private screening’ van een aantal ministers. Dit lijkt mij een goede zaak omdat ik er van overtuigd ben dat bijvoorbeeld minister El Hakim nooit een deugdelijke screening zal kunnen doorstaan.
  Ik heb als apotheker voor El Hakim gewerkt, vanaf eind 2003 tot eind 2005. Ik heb hierbij Nasser Abdul El Hakim als een oplichter leren kennen. Zo heeft hij bij Dienst Arbeidszorg valse opgave gedaan over de hoogte van mijn loon, evenals bij de SVB, waar hij opgave heeft gedaan alsof ik onder de SVB-loongrens viel terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was.
  In een rechtszaak heeft hij bovendien valsheid in geschrifte gepleegd door in strijd met de waarheid in een verklaringsprocedure te verklaren dat mijn brutoloon 3.500 gulden bedroeg terwijl mijn loon in werkelijkheid beduidend hoger was. Na beëindiging van mijn dienstbetrekking ben ik er achter gekomen dat hij mij niet eens bij de belastingdienst aangemeld had en ook nooit één cent loonbelasting voor mij afgedragen heeft, terwijl hij wel meer dan 60.000 gulden op mijn loon aan loonbelasting ingehouden heeft.
  Ik heb in 2008, 2009 en in april 2011 aangifte bij het Openbaar Ministerie gedaan tegen El Hakim wegens belastingontduiking en valsheid in geschrifte, maar het OM heeft hier volgens mij nooit iets mee gedaan. Niet alleen ken ik El Hakim als een belastingfraudeur maar wat mij voor het land Curaçao ook grote zorgen baart, is dat hij tegen mij gezegd heeft dat hij lid van de Hezbollah is. Hij had dit gezegd nadat wij terugkwamen van een bespreking met Manrique Capriles en wij een kredietlijn gekregen hadden voor de apotheek. El Hakim sprak toen zijn weerzin tegen joden uit en hij zei mij dat hij ook daarom lid van de Hezbollah was.
  Volgens mij heeft El Hakim ook hele dubieuze contacten. Zo heeft El Hakim mij ooit een lijst met medicijnen en hulpmiddelen voorgehouden, bestemd voor de oorlog in Irak. Ik moest van hem uitzoeken in welk land deze spullen het meest voordelig gekocht konden worden. Hij zei mij dat hij, als Arabier, meer recht had om aan het bloed van Arabieren geld te verdienen dan de ‘Yankees’. Deze lijst zou direct van het Pentagon afkomstig zijn, wat ik heel verdacht vond. Wat mij ook als meer dan toevallig getroffen heeft, is dat hij mij verteld had dat hij in Argentinië was precies toen de aanslag plaatsvond op de Amia Jewish Center. Bij die aanslag kwamen zo’n 100 mensen om en 300 gewonden, vooral joden.
  De bevolking van mijn geliefde Curaçao gun ik een meer integere minister. Nu de Staten van Curaçao kennelijk hun taak verzuimen om er op toe te zien dat er integere bestuurders zijn, zal de bevolking van Curaçao zelf actie moeten ondernemen.

  Dr. Frida F. Ramos-Arendt, Nederland

  Naschrift redactie:
  Het Antilliaans Dagblad heeft de identiteit van de briefschrijver geverifieerd en is tevens in het bezit van documenten die diverse beweringen van de briefschrijver staven.

 12. @ Juny. Kan je hierover ons de wetsartikelen of regels ter beschikking stellen?

 13. Hoe het juridisch zit weet ik niet, maar los daarvan verdient Specht alle respect voor het onthullen van de belastingschulden van Jamaloodin en El Hakim. Want ontkende de regering niet in alle toonaarden de inhoud van het memo van de veiligheidsdienst waarin dit reeds kenbaar werd gemaakt? Specht heeft het nu keihard aangetoond aan de gemeenschap, reden temeer om de screening van alle ministers nog uitgebreider en nog preciezer te laten plaatsvinden.
  En Schotte heeft overigens nooit uitleg gegeven over zijn cash overboekingen naar Colombia, maar het zal niet zijn geweest om de CD’s van Shakira te bestellen.

 14. Klokkenluiders dienen niet de informatie te geven aan 1 bepaalde politieke partij! Of zij gaan met de informatie naar het OM (indien nodig) of zij sturen de info naar alle politieke partijen en media bronnen..