• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Alex D. RosariaCURAÇAO – De Staten hebben in juli 2011 aangegeven een eigen Centrale Bank te willen voor ons eiland en uit de monetaire unie met Sint Maarten te willen stappen. Daartoe is zelfs een motie aangenomen. Volgens partij PAIS is het echter nog steeds niet duidelijk per wanneer de Caribische gulden komt.

Partijleider Alex Rosaria is van mening dat de onzekerheid rondom de gezamenlijke munt onze zwakke economische ontwikkeling nog verder verzwakt. “In plaats van het hoofd te bieden aan onzekerheden op het gebied van internationale financiën en vertrouwen hier ter lande te creëren, ploeteren wij rustig verder met een monetaire unie die wij soms lijkt niet te willen, maar ook niets doen om het naar behoren te laten functioneren,” concludeert Rosaria.

Gedoemd
“Een monetaire unie functioneert slechts indien er duidelijke macro-economische beleidscoördinatie plaatsvindt en sanctiemaatregelen in het leven zijn geroepen. Op deze gebieden is sinds de creatie van de monetaire unie bijna niets gedaan.” Rosaria merkt nogmaals op dat monetaire unies, die zoals Sint Maarten geen politieke ‘backing’ hebben en niet gestoeld zijn op economische fundamenten, gedoemd zijn.

Duidelijkheid
PAIS vindt dat de Curaçaose regering snel duidelijkheid moet verschaffen. “Indien wij uit de unie stappen, dient de regering in ondubbelzinnige taal aan te geven per wanneer Curaçao haar eigen Centrale Bank en munt zal hebben. Aan de andere kant, indien de unie met Sint Maarten wordt voortgezet moet duidelijk bepaald worden hoe het macro-economisch beleid van Curaçao en Sint Maarten wordt gecoördineerd. In een monetaire unie hebben de leden geen volledige autonomie voor het bepalen van eigen economische- financiële- en begrotingsbeleid. Daarnaast moeten er sanctiemaatregelen in het leven geroepen worden.”

Onzekerheid
Rosaria: “Onzekerheid is de grootste vijand voor economische groei. Gelet op de economische recessie die ons te wachten staat, hoop ik dat de regering gauw haar verantwoordelijkheid serieus neemt.”

www.versgeperst.com