• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Als er geen veranderingen komen in de relatie tussen de overheid en Fundashon Kas Popular (FKP), zal de stichting dit jaar financieel in een kwetsbare positie komen. Dit blijkt uit een businessplan van FKP uit 2003 en een analyse over 2011.

Om goed inzicht te krijgen in de financiële situatie waarin FKP verkeert, is er een Financiële Quick Scan uitgevoerd die als basis dient voor een plan voor 2012 om het voortbestaan van de stichting te garanderen. De scan is tussen 12 en 23 december 2011 uitgevoerd door een deskundige van de Rotterdamse Organisatie Advies Groep.

Financiële verplichtingen
Op 23 december is het rapport meteen gepresenteerd aan minister Charles Cooper (Verkeer, Transport en Ruimtelijk Planning) die de resultaten op 18 januari in het parlement presenteert. Het belangrijkste punt dat in de Quick Scan naar voren kwam is de kritieke financiële situatie. Zonder veranderingen in het intern beleid en de relatie tussen FKP en de overheid, zal FKP in 2014 niet meer aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Interne maatregelen
Om escalatie te voorkomen, heeft FKP zelf al interne en externe maatregelen genomen. Intern gaan zij onder andere de exploitatiekosten van FKP in 2012 en 2013 verlagen met 10 procent waarna er elk jaar een verlaging volgt van 2,5 procent; FKP gaat alle huur- en hypotheekachterstanden innen; huidige projecten moeten binnen zes maanden worden afgerond; de productie van huizen moet op basis van financiële haalbaarheid en in overleg met de overheid en vanaf 2012 is er een personeelsstop ingevoerd.

Externe maatregelen
Extern willen zij onder andere betaling van achterstand in huursubsidie door de overheid (dit is een bedrag van bijna 200 miljoen gulden). Daarnaast willen zij ook de verkoop van huizen van de overheid stopzetten. FKP meent dat zij alleen door kunnen gaan met de uitvoering van volkshuisvesting voor de gemeenschap, als al deze interne en externe maatregelen worden genomen.

Niet mee ontwikkelen
FKP werd in 1979 opgericht om het volkshuisvestingsbeleid van de overheid, uit te voeren. Sinds die tijd zijn er behoorlijk wat veranderingen te zien geweest en begin deze eeuw werd geconstateerd dat de stichting niet met de tijd mee ontwikkelde. Dit resulteerde in lagere prestaties en hogere kosten. In 2003 werd daarom ook al een businessplan opgesteld.

4 reacties op “‘Situatie FKP kritiek’”

  1. Vrouw van Asjes heeft toch een goede opleiding genoten. Kan zij geen directeur worden?

  2. Het si triest om te constateren dat door allerlei politieke spelletjes er zo’n grote rotzooi is ontstaan bij het FKP. Onze politiek maakt meer kapot dan ons lief is. Het erge is dat men zich nergens iets van aantrekt en gewoon doorgaat. Gevolg is dat alle overheids NV’s en stichtingen steeds dieper wegzakken. Hopi tristu!

  3. De directeur die verantwoordelijk is voor deze financiele chaos, Henrie Jordain, moest vertrekken bij FKP omdat hij een grote cheque aan zichzelf had uitgeschreven. Desalniettemin kreeg hij een vertrekpremie van enkele tonnen mee en werd vervolgens door het SVB binnengehaald om daar de jaarrekeningen te controleren. Hoe kan iemand die zijn eigen toko (FKP) al niet kan controleren wel die van een ander (SVB) controleren? Maar wellicht was het juist de bedoeling van het SVB om een controleur in huis te halen die niet controleert.

  4. Wordt je er zelf niet moei van ,ik wel