CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Alex Rosaria zijn kijk op de door de Staten aangenomen inkeerregeling.

In een Aanschijving die op de valreep vóór het einde van het jaar is verschenen, wordt de zeer ruime inkeerregeling van de minister van Financiën ingeperkt. Zoals blijkt uit een eerdere Aanschrijving van 7 april 2011 was het duidelijk de bedoeling van de minister dat indien de verzwegen inkomsten waarvoor men wenste in te keren, zijn verkregen uit legale activiteiten, geen strafrechtelijke vervolging zou worden ingesteld door het Openbaar Ministerie. Dit terwijl de Hoge Raad in 2008 had besloten dat het verzwijgen van inkomsten – ondanks dat deze zijn verkregen uit legale bronnen – een grondslag voor het witwassen van geld kan zijn.

Opmerkelijke toezeggingen met vergaande gevolgen omdat de belastingdienst juist geen bevoegdheid heeft om te bepalen of het OM wel of niet mag optreden. Dit zou een carte blanche zijn geweest voor het witwassen van onrein geld. Zoals de buitenparlementaire partij PAIS eerder had medegedeeld, had de Gouverneur hierdoor moeite om het nieuwe belastingplan waarin de inkeerregeling wettelijk wordt vastgelegd, te tekenen.  Het niet tekenen van de Gouverneur had kunnen leiden tot een constitutionele crisis. In plaats hiervan is geopteerd om de minister van Financiën terug te fluiten en de regeling via een tweede Aanschrijving te wijzigen en in te perken.

Voor PAIS is dit weer een teken aan de wand hoe koelbloedig deze regering te werk gaat als het gaat om het bevoordelen van de grote financieerders van de voorgaande politieke campagne. Dat de minister grote haast had om de financieerders te bevoorrechten blijkt uit zijn Aanschrijving van 7 april 2011 waarin bekend werd gemaakt dat belastingplichtigen die een beroep wilden doen op deze inkeerregeling, zich voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Belastingplan 2011 konden melden bij de Inspecteur. Gekker nog is dat er überhaubt een Aanschrijving in april 2011 is verschenen.

De minister van Financiën is immers alleen bevoegd om een dergelijke Aanschrijving met nadere regelgeving af te kondigen, voor zover in de belastingverordening niet anders is bepaald. De Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) voorziet daarentegen reeds in een inkeerregeling. Vreemd genoeg hebben onze Statenleden geen vraagtekens geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de Aanschrijving. Des te meer kwalijk is hoe deze minister coût que coût de voor het land schadelijke regeling wilde doordrukken terwijl het rapport van de Caribbean Financial Action Taskforce van afgelopen december Curaçao juist een gele kaart geeft voor het niet effectief naleven van de voorschriften tegen witwassen en het financieren van terrorisme.

Alex Rosaria, Partido PAIS

4 reacties op “Ingezonden: Inkeerregeling”

  1. Ga zo maar voort met de boel te blijven belazaren. Deze regering heeft maar een doel en dat is de NL controle ondermijnen om de burgers te kunnen blijven oplichten. Bij Kranchi wordt er sinds Daal aan de kant geschoven werd weer willekeurig met persoonsgegevens omgegaan, zodat en weer meer Farc en andere terrosristische cellen zich zonder belasting te betalen hier kunnen vestigen. Waarom grijpt NL niet in, bang voor eigen lijken in de kast? Gechanteerd dus en de steeds kleiner wordende eerlijke lokale bevolking, ja die heeft weer het nakijken en worden weer verder op de korrel genomen. Hoera free 4 all.

  2. @ Edward. Jammer, maar dat zou tegen de regels van privacy zijn.

  3. Bijzonder dat wanneer je geen aangifte heb gedaan en je het nu alsnog doet, je een gereduceerd tarief betaald. Dus geen aangifte doen wordt achteraf beloond. Als tegenprestatie voor deze korting vind ik het niet meer dan fair om de namen te publiceren van wie gebruik maken van deze regeling. Zodat we achteraf kunnen zien of deze regeling speciaal bedacht is voor overheidsdienaren of familie daarvan.

  4. Alex,dat je wil scoren be grijp ik,maar als je geld heb verdient waa je geen belasting heb over betaald.Dan is het ZWART EN NOOIT WIT