CURAÇAO – Er wonen ruim 21 duizend personen in Caribisch Nederland. De bevolking van Bonaire bestaat uit 15.700 personen, die van Sint-Eustatius uit 3600 personen en die van Saba uit 1800 personen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 10 oktober 2010 zijn de eilanden van Caribisch Nederland onderdeel van Nederland. Daarvoor waren zij deel van de Nederlandse Antillen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het inwonertal van Caribisch Nederland 2,7 duizend hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen.

Waddeneilanden
De eilanden van Caribisch Nederland hebben wat betreft oppervlakte en inwonertallen iets weg van de Nederlandse Waddeneilanden. Bonaire is ongeveer twee keer zo groot als Texel en heeft tien procent meer inwoners. Sint-Eustatius en Saba zijn samen net zo groot als Vlieland en hebben samen vier keer zo veel inwoners. Deze twee eilanden zijn dichter bevolkt dan Bonaire.

Sint Maarten
Het merendeel van de bewoners van Caribisch Nederland is op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geboren. In het overgrote deel van de gevallen is dat het eiland waar ze nu wonen of een naastgelegen eiland. Omdat de eilanden van Caribisch Nederland beperkte medische voorzieningen voor geboorten bieden, wordt voor bevallingen vaak uitgeweken naar een groter eiland in de buurt, zoals Sint-Maarten.

Geboorteplaats
De speciale band met Nederland blijkt uit het feit dat een tiende van de inwoners in Nederland is geboren. Daarnaast zijn veel inwoners afkomstig van het vasteland van Zuid- of Midden-Amerika. Sint-Eustatius en Saba hebben bovendien veel inwoners uit de Verenigde Staten en Canada.

Saba heeft de jongste bevolking
De leeftijdsverdeling van de bevolking van Caribisch Nederland verschilt niet veel van die van Nederland. De eilanden tellen echter meer 25- tot 55-jarigen en minder 60-plussers. De leeftijdsopbouw van Bonaire en die van Sint-Eustatius verschillen nauwelijks van elkaar. Saba heeft echter een jongere bevolking. Het hoge aantal jongvolwassenen op dit eiland heeft te maken met de aanwezigheid van een onderwijsinstelling voor academisch onderwijs.

1 reactie op “BES telt ruim 21 duizend inwoners”

  1. Nou dat is veel alleen al in Maarssen ( NL ) wonen er al 39.000 mensen.