• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) wil een bijdrage leveren aan één van de werkgroepen die voortvloeien uit de Koninkrijksconferentie 2011. Dat schrijft OCaN-voorzitter Glenn Helberg in een brief aan de premiers van alle landen binnen het Koninkrijk.

Er worden twee werkgroepen opgericht: één voor meer samenwerking binnen het Koninkrijk en één voor interlandelijk verkeer binnen het Koninkrijk.

Gemeenschappelijke doelen
“Wij vinden het cruciaal dat de Koninkrijkspartners zich de komende jaren intensief gaan richten op gemeenschappelijke doelen voor de lange termijn”, schrijft OCaN in de brief. “Ten eerste, de verwezenlijking van rechten van het kind. Ten tweede, het sociaal terrein; bestrijding van armoede en uitsluiting, gezondheid bevorderen, trauma’s behandelen, vaderloosheid voorkómen, het Koninkrijksverleden- en erfenis een plek geven, rekening houden met de eigen identiteit en richten op sociaal ondernemerschap.”

Communicatie
Als derde wil het OCaN dat er zorgvuldige en begrijpelijke informatie en communicatie richting de burgers van het Koninkrijk komt. Helberg benadrukt in de brief dat het ‘ongelooflijk belangrijk is dat burgers in het Koninkrijk goed geïnformeerd worden over de inhoud van discussies tussen de Koninkrijkspartners en waar deze precies betrekking op hebben’. “De kinderen van het Koninkrijk zijn de toekomst die het Koninkrijk van morgen moeten dragen. Zij moeten hierop voorbereid worden”, aldus OCaN.

www.versgeperst.com