• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  CURAÇAO – Het was voor niemand echt een verrassing dat minister Piet Hein Donner vandaag benoemd werd als vicepresident van de Raad van State. Maar enkele Nederlandse politieke partijen zetten hun vraagtekens bij de benoeming van de CDA-minister.”De procedure moet transparanter en minder politiek.”

  Ineke van Gent, Tweede Kamerlid GroenLinks: “De minister-president stelde vóór de zomer dat dit een volwaardige sollicitatieprocedure zou worden. Nu bekend is wie de nieuwe vicepresident is, wil ik weten hoe de minister-president zijn woord gehouden heeft.”

  WC-eend
  Als het aan GroenLinks ligt, wordt de procedure sowieso transparanter en minder politiek. Ze wil ook opheldering over hoe voorkomen gaat worden dat Donner straks moet adviseren over eigen kwesties uit zijn tijd als minister, zoals rond de weigerambtenaren. “Met de benoeming van Donner als vicepresident zal het advies van de Raad van State als een politiek advies gezien worden. Je krijgt het beeld van wij-van-wc-eend adviseren wc-eend.”

  Klap in het gezicht

  Ronald van Raak, SP-Kamerlid: “De benoeming van Piet Hein Donner is een klap in het gezicht van de Raad van State. Donner moet straks adviseren over de wetten van een regering waarin hij zelf minister was. Donner is een geslepen politicus, die gewend is om zijn mening door te drijven. Dat past niet bij de Raad van State, die onafhankelijk juridisch advies moet geven. Ik ben bang dat met deze partijpolitieke benoeming de onafhankelijkheid van de Raad van State wordt aangetast. Ik vraag me af of het nog veel zin heeft om de raad om advies te vragen.”

  Dramatisch
  Job Cohen, PvdA-leider: “Dit was een dramatische procedure. Maandenlang was heel Nederland ervan overtuigd dat minister Donner als vicepresident van de Raad van State zou worden voorgedragen. Alleen de premier ontkende in alle toonaarden dat het een gelopen race zou zijn. Sterker nog, er zou een open procedure volgen.

  Schijnheilig
  Met de benoeming van Donner blijkt dat allemaal schijn te zijn geweest,vindt Cohen. “Het optreden van de premier moet dan ook als schijnheilig gekarakteriseerd worden. Bovendien is de benoeming van een minister tot vicepresident geen goede keuze: Donner gaat straks adviseren over voorstellen die hij zelf als minister heeft gedaan, hij gaat zijn eigen vlees keuren. Door dit proces zo slecht te managen en door een eigen minister te benoemen heeft de premier schade toegebracht aan het instituut van de Raad van State. Daar zit niemand op te wachten. Wij betreuren het daarnaast zeer dat de opvatting van een groot deel van de Kamer is genegeerd.”

  Partijdigheid
  Gerard Schouw, D66-Kamerlid: “Ik vind het een controversiële keuze. Het lijkt erop dat het kabinet partijpolitieke overwegingen doorslaggevend heeft laten zijn bij de invulling van een functie waarbij onafhankelijkheid een essentieel criterium is. Met die schaduw van partijdigheid brengt het kabinet schade toe aan het aanzien van de Raad van State als onafhankelijk instituut. Het is moeilijk voorstelbaar dat Donner, als medegrondlegger van een polariserend kabinet, de positie van onafhankelijk adviseur, die boven de partijen staat, geloofwaardig kan invullen.”

  Spies
  VVD en de ChristenUnie wensen Donner en zijn opvolger Liesbeth Spies daarentegen het beste. Curacao zal vanaf februari volgend jaar veel te maken krijgen met Spies, aangezien zij dan de minister van Koninkrijksrelaties wordt.

  © ANP, alle rechten voorbehouden

  www.versgeperst.com