• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is naar voren gekomen dat in de maand november het consumentenprijsindexcijfer met 0,1 procent is gedaald ten opzichte van oktober. De daling is te danken aan de prijswijzigingen in de sector wonen, vervoer en communicatie en voeding.

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) is ten opzichte van oktober gedaald van 118,5 naar 118,4. De prijsontwikkeling in november werd voornamelijk beïnvloed door de prijsdalingen van kookgas en benzine.

Kookgas en benzine
Kookgas daalde met 28 procent met als effect dat de product/dienstengroep ‘energieverbruik’ met 2,3 procent goedkoper werd. De bestedingcategorie wonen werd vooral door deze daling 0,4 procent goedkoper. Benzine daalde met 2 procent waardoor de productgroep ‘onkosten ten behoeve van vervoersmiddelen’ 1,1 procent goedkoper werd. Dit leidde tot een prijsdaling van 0,4 procent op de bestedingscategorie vervoer en communicatie. De bestedingcategorie voeding is daarentegen met 0,6 procent gestegen. De voedingsgroepen graanproducten en vlees en vis werden 1,2 en 0,5 procent duurder.

Inflatie stabiel
Het CPI is vergeleken met november vorig jaar 3,3 procent gestegen, van 115,1 naar 118,4. Uitgemeten over twaalf maanden valt het CPI gemiddeld 2,2 procent hoger uit, van 114,2 naar 116,7. Volgens het CBS geeft de 2,2 procent een goed beeld van de lange-termijn inflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. De inflatie van Curaçao is daarmee stabiel gebleven op het niveau van 2,2 procent.

www.versgeperst.com