• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  CURAÇAO – Het Politiekorps Curaçao heeft het jubileum van tien medewerkers en twee medewerkers die met pensioen gaan, gevierd. Tijdens de viering hebben interim korpschef commissaris Marlon Wernet en minister Elmer Wilsoe (Justitie) een toespraak gehouden voor de medewerkers.

  De minister en korpschef overhandigde na hun toespraak een oorkonde en gouvermenteel decreet aan de tien medewerkers. De gepensioneerde ontvingen naast een oorkonde en gouvermenteel decreet ook een plakkaat. Na het officiële gedeelte werd de viering voortgezet met het delen van ervaringen vergezeld door een muzikaal optreden.

  30 jaar dienstverband:
  Soraya C. Finix – Grensbewaking

  35 jaar dienstverband:
  Wendol O. Lewis – Centrale Meldkamer
  Wendley A. Offerman – Bureau Fraude Onderzoeken
  Robert F.H. Sille – Teambegeleider Roofovervallen
  Raymund M. Doran – Teamleider Wijkteam Tera Kòrá

  40 jaar dienstverband:
  Edna E. Sintiago – Chef Bureau Bijzondere Wetten
  Asmara T.R. Thode – Teamleider Wijkteam
  Mario L. Williams Chef – Verkeerscriminaliteit
  Samuel M. Casseres – Medewerker Centrale Meldkamer
  Jeremie B. Quinland – Centrale Politie Dienst

  Medewerkers die met pensioen zijn gegaan:
  Eric E.Eisden – Facilitairezaken
  Asmara T.R. Thode – Teamleider Wijkteam

  www.versgeperst.com