• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Politiekorps Curaçao heeft het jubileum van tien medewerkers en twee medewerkers die met pensioen gaan, gevierd. Tijdens de viering hebben interim korpschef commissaris Marlon Wernet en minister Elmer Wilsoe (Justitie) een toespraak gehouden voor de medewerkers.

De minister en korpschef overhandigde na hun toespraak een oorkonde en gouvermenteel decreet aan de tien medewerkers. De gepensioneerde ontvingen naast een oorkonde en gouvermenteel decreet ook een plakkaat. Na het officiële gedeelte werd de viering voortgezet met het delen van ervaringen vergezeld door een muzikaal optreden.

30 jaar dienstverband:
Soraya C. Finix – Grensbewaking

35 jaar dienstverband:
Wendol O. Lewis – Centrale Meldkamer
Wendley A. Offerman – Bureau Fraude Onderzoeken
Robert F.H. Sille – Teambegeleider Roofovervallen
Raymund M. Doran – Teamleider Wijkteam Tera Kòrá

40 jaar dienstverband:
Edna E. Sintiago – Chef Bureau Bijzondere Wetten
Asmara T.R. Thode – Teamleider Wijkteam
Mario L. Williams Chef – Verkeerscriminaliteit
Samuel M. Casseres – Medewerker Centrale Meldkamer
Jeremie B. Quinland – Centrale Politie Dienst

Medewerkers die met pensioen zijn gegaan:
Eric E.Eisden – Facilitairezaken
Asmara T.R. Thode – Teamleider Wijkteam

www.versgeperst.com