• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Europees Platform begint aankomend jaar met het KANS-programma, een uitwisselingsproject tussen scholen binnen het Koninkrijk. Het programma richt zich op scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs in de vier landen van het Koninkrijk.

Doelstelling van het programma is het bijdragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs door te profiteren van wederzijdse ervaringen. Het KANS-programma wordt mogelijk gemaakt en gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en heeft een looptijd van 2012 – 2014.

Samenwerking

De doelstelling van het programma kan uitsluitend verwezenlijkt worden door middel van partnerschappen tussen één school in Nederland en een school in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De samenwerking in de partnerschappen is gericht op kennisdeling voor en door scholen, professionalisering en intervisie.

Partnerschap

Scholen op wie het KANS-programma zich richt, kunnen zich uiterlijk tot 15 januari 2012 aanmelden met hun partner(s). Voor scholen die nog geen partner hebben zal het Europees Platform een actieve rol spelen bij het vinden van een geschikte partner. Het is de bedoelingen dat docenten en schoolleiders elkaar eerst bezoeken voordat ze een partnerschap aan.

Subsidie
Een subsidieaanvraag is mogelijk voor een voorbereidend bezoek en een partnerschap, via het aanvraagformulier op de website van het Europees Platform. Een aanvraag voor een voorbereidend bezoek moet voorzien zijn van een begroting, reisplanning en bezoekprogramma.

Thema’s
De samenwerking kan verschillende thema’s bevatten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Het opzetten van een zorgstructuur, taalgebied, tweetalig onderwijs, competentiegericht leren en schoolloopbaanoriëntatie zijn enkele thema’s.

1 reactie op “Uitwisseling scholen in het Koninkrijk”

  1. Als de uitwisseling op gelijk niveau dient plaats te vinden is het raadzaam de UNA te laten uitwisselen met het LBO in Nederland.