• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Philippe Maaskant zijn analyse over het oordeel van het Raad van Advies (RvA) over de begroting voor 2012.

In diplomatieke en genuanceerde bewoordingen veegt de Raad van Advies eigenlijk de vloer aan met de stukken die de regering heeft aangeboden bij de begroting 2012. Ontdaan van alle voorzichtigheid lezen we tussen toch dat de Raad van Advies haar werk aanzienlijk serieuzer opvat dan de regering [of de topambtenaren] zelf.

Het parlement van Curaçao kan zich met dit advies een mening vormen over de kwaliteit van bestuur. Enkele voorbeelden: De Raad vindt het vreemd dat de regering uitgaat van een economische groei van 0.6%, terwijl de Centrale Bank een krimp van 0.7% verwacht en de wereld economie ook achteruit gaat. Dat kan niet kloppen en een scenario voor tegenvallers is er niet. Als de Centrale Bank gelijk heeft zullen er minder inkomsten zijn. De Raad snapt ook niet wat verstaan moet worden onder “een convergentietraject naar een duurzame financieel-economische situatie”.

Men ziet geen plannen voor de verlaging van de kosten binnen de gezondheidszorg. Ook de extra voorzieningen voor de Sociale Verzekeringsbank (NAF. 24,7 miljoen in het jaar 2012 tot NAF. 45,6 miljoen in het jaar 2015) zijn op termijn niet vol te houden. De vermindering van overhead na het opheffen van de Nederlandse Antillen is niet gelukt. Het overheidspersoneel is in een jaar tijd tot Juli 2011 met 127 toegenomen. Van afslanking van het overheidsapparaat na 10/10/10 is dus geen sprake. Integendeel, men wijkt ongemotiveerd af van het eigen beleid.

Opbrengsten ten gunste van Curacao uit de periode van vóór 10 oktober 2010 vallen tussen wal en schip. Onbegrijpelijk vindt de Raad dat een totaal van NAF. 89 miljoen (!) niet wordt gespecificeerd in de ontwerpbegroting 2012. De regering weet niet wat er op het gebied van Loon-, inkomsten- en winstbelastingopbrengsten in de afgelopen jaren is gerealiseerd. De inkomstenbelasting vindt men onjuist geraamd. Je kunt een prognose niet alleen afstemmen op wat je weet over de eerste maanden van 2011. Wat zijn de echte cijfers –en de restituties?- van afgelopen jaren?

Ook moet de regering geen appels met peren vergelijken. “Deelnemingen/dividendbelasting” bevat ook de winstbelasting offshoremaatschappijen terwijl van deelneming door de overheid geen sprake is en dividendbelasting niet wordt geheven. Slordig. De regering zegt enerzijds nieuwe mogelijkheden voor de offshore te willen creëren, teneinde de positie van Curaçao in de financiële wereld te stabiliseren of te verbeteren, maar tegelijk gelooft men er niet meer in omdat “Curaçao, door de eindigheid van de offshore regeling, steeds minder in trek is”. Dat is niet handig.

Niet elk ministerie geeft een duidelijk beeld van de beleidsvoornemens. Welke ministeries dat zijn wordt in het advies niet vermeld. Per ministerie worden alleen lasten vermeld en geen baten. De kosten van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie en de Raad voor de Rechtshandhaving worden nergens vermeld. Wel wordt vermeld dat de panden van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Den Haag worden opgeknapt, maar wat dat moet kosten ziet men nergens. Wel moet er [zonder toelichting..] in 2012 NAF. 3 miljoen extra naar de Landsrecherche.

De Raad wil ook wel zien hoe de NAF. 1.250.000 voor het Criminaliteitsbestrijdingsfonds besteed zal gaan worden. Bij Openbare werken zijn grote budget verschuivingen. Er wordt NAF. 3,5 miljoen minder geïnvesteerd en voor algemene [overhead?] zaken komt er NAF. 6 miljoen bij. Er is geen verklaring. Van de paar [belangrijke?] projecten die welspecifiek worden genoemd ziet men geen kosten. (Pilotproject LED verlichting en “optimalisatie RWZI Klein Hofje”) Investeringen bij Ruimtelijke Ordening, Woning en Bouwgrondexploitatie nemen af met NAF. 1,2 miljoen., maar met deze lagere investeringen slaagt men er toch in hogere inkomsten te verwerven.

Dat is opmerkelijk, merkt de Raad op. Hoe doe je dat? Het Ministerie van Economische Ontwikkeling maakt zich er heel gemakkelijk van af. Men leest nergens concrete financieel-economische initiatieven van de overheid. Welke initiatieven heeft de overheid en op welke termijn? Het blijkt nergens uit toelichtingen. De inkomsten bij Handel en Ambacht, gaan –zonder toelichting- op een onderdeel terug van NAF. 15,5 miljoen naar helemaal niets…? Leg dat eens uit..

Algemeen beheer Economische Ontwikkeling moet zich richten op het opstellen van beleidsnota’s en het maken van analyses. Dat kost NAF. 1,5 miljoen extra, maar waarvoor is nergens duidelijk. De Raad is ook nieuwsgierig naar de besteding van het “zakgeld” van NAF. 1.650.025 bij het Ministerie van Sociale Ontwikkling, Arbeid en Welzijn.

Voor de regering heeft het versterken van de personeelsbezetting van de Curaçaose Luchtvaart Autoriteit prioriteit. Luchtverkeer neemt toe en er wordt ruimteluchtvaart voorbereid. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 moet dat kennelijk zonder extra kosten of investeringen, want die blijven gelijk. Hoe kan dat?De Meteorologische dienst moet wel commercieel gaan worden, maar de regering verwacht kennelijk dat dit gaat niet lukken. De uitgaven stijgen wel, maar de inkomsten zakken van Naf 450.000 naar Naf 290.000!

Fijntjes wordt ook verwezen naar de Landsverordening comptabiliteit 2010 en met name art 14 daarvan. De regering houdt zich hier niet aan en dat kan niet. Men ziet ook geen verband tussen de gebudgetteerde bedragen en de gepresenteerde beleidsdoelen. Dat moet beter. Er wordt voor het jaar 2012 een reservedotatie van Naf 9,6 miljoen voorzien, maar wat het saldo was van de vorige jaren is onduidelijk. De motivatie (Ziekenhuis en Overheidsreorganisatie) vindt de Raad te weinig en ook wordt niet duidelijk welk deel van de voorziening voor welk doel is bedacht. Het risico van willekeurige andere inzet van deze middelen kan alleen voorkomen worden als er vooraf duidelijk over is.

De meerjaren ramingen voor 2013, 2015 en 2015 zijn kennelijk met een spreadsheet gekopieerd. Je zou verwachten dat beleidsvoornemens, verwachte wijziging van de inflatiecijfers en/of demografische veranderingen invloed hebben op deze termijn. Daarvan vindt de Raad niets terug. Leg dat nu eens uit.

Tel en rekenfouten. Heel gênant is het dat bij het Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening, de kosten van Statistiek 2011 niet goed zijn opgeteld… Telfouten zijn er ook bij het Ministerie van Justitie. Ook prognotiseert men een bedrag van NAF. 35 miljoen subsidie aan de Curaçao Tourist Board. Dit bedrag is hoger dan het totale bedrag van NAF.29.647.100 dat voor programmakosten wordt geraamd en kan reeds daarom niet juist zijn.

Erg slordig is het ook dat de regering schatkistpapier wil uitgeven op basis van een Landsverordening die niet meer van kracht is. De regering gaat ook volkomen verkeerd om met de begrotingslandsverordening. De Raad besteedt vele pagina’s aan inconsistenties en procedure fout in de begrotingsstukken. Je zou toch hopen dat de topambtenaren [de secretarissen-generaal] van de ministeries dat zouden kunnen voorkomen. De adviezen die de Raad heeft gegeven bij de begroting van 2011, moeten nu weer gemaakt worden omdat de regering ze kennelijk in de wind heeft geslagen.

[scribd id=74779131 key=key-26f35sopr3bj30kq3uj0 mode=list]

13 reacties op “Ingezonden: RvA kritisch over begroting”

 1. ik ben opgegroeid op Curacao en mensen vormen hun mening op basis van radio presentatoren, charmante politieke leiders en wat de buurman vindt. En jong bloed die wel goed wilt doen en aan passingen wilt brengen in de overheid/economie worden naar de Mc Donalds gestuurd.

 2. @Vesseur,

  Er is gebrek aan leiding en met alle respect, door een mening te sturen naar Amigoe zal het volk ook niet opstaan.

 3. Heb gisteren, via een ingezonden brief in de AMIGOE, mijn mening al duidelijk gemaakt. Er is alleen 1 ding wat ik niet kan begrijpen. Waarom blijft de bevolking van Curacao zo apatisch????
  Kom op, organiseer grote protesten, schrjf in de kranten, hang spandoeken op, protesteer!!!!
  Het lijkt wel of iedereen rustig toekijkt hoe een klein aantal mensen het land Curacao volkomen ten gronde richt!

 4. Ondertussen is de regering van de heer Schotte hard bezig om de opengevallen plekken van al die weggestuurde directeuren in rap tempo op te vullen.

  De levenspartner van de heer Schotte, mevrouw v/d Dijs, is commissaris bij Korpodeko, CPA en, jawel, Selikor.

  Oswald v/d Dijs is benoemd tot president-commissaris bij RDK en Aqualectra.

  Robbie dos Santos is benoemd tot commissaris bij Wega di Number Kòrsou en CTB.

  Amparo dos Santos is benoemd tot commissaris bij Curoil, president-commissaris bij CPA en, jawel, Selikor.

  Luigi dos Santos is benoemd tot commissaris bij de Gaming Board Control. Amparo, Robbie en Luigi dos Santos zijn broers/halfbroer van minister George Jamaloodin.

 5. kunnen we niet met zijn alleen op 14 december op het forti gaan staan als iedereen bijeenkomt in Nederland
  om een motie van het volk ter afkeuring te geven hoe Nederland zich aan zijn verantwoordelijkheden onttrekt en hoe onze vertegenwoordigers niet spreken voor alle inwoners van ons land.

 6. Creatief boekhouden doen boeven altijd en wel ten faveure van hun eigen broekzak. Helaas zit deze regering vol met dit soort figuren en zullen zij aan het einde vd rit er allen beter op geworden zijn.
  Laten we in ieder geval blij zijn dat er een Cft is. Dan wordt de schatkist tenminste niet helemaal leeggeroofd.

 7. Tja, wat kun je verwachten van een ministerpresident die alleen op school heeft gezeten om een bal van het dak te halen en niet eens weet hoe je ‘diploma’ schrijft. En een minister van financien die alleen die positie heeft willen verkrijgen om daarmee de bank die huisbankier van de overheid werd (Girobank) te dwingen zijn beveiligingsbedrijf in te huren. Politici die een reeks mensen inhuren op nietszeggende posities (Stella van Rijn!) of nutteloze positief (huisfotografen van Schotte en Monk, persoonlijke assistent van Asjes die weer de zoon is van partijgenoot Ampar dos Santos die weer de broer is van witwasser Robby Dos Santos die weer de broer is van de minister van Financien).
  En ontussen maar peperdure wereldreisjes maken op jkosten van de belastingbetaler.
  En is er eens kritiek, dan wordt er een pratende pop als Calimero ingehuurd om recht te praten wat krom is.

 8. Wij hier snappen het wel, maar kunnen dergelijke stukken ook in het papiaments in Jip & Janneke taal (Judeska taal?) geplaatst worden in al die schreeuwerige papiamentse kranten?
  Het gaat erom dat zij die fout gestemd hebben het binnenkort beter gaan doen, maar daarvoor moeten ze wel goed geinformeerd worden. Dat is ook een taak voor ons. Dat deden de regeringspartijden van de vorige ploeg in ieder geval niet goed. Laat dat vanaf nu beter gaan.

 9. Allemaal effe terug naar school ????
  (hoewel, met dit stelletje kneuzen ook dat misschien geen optie is vanwege het lage IQ niveau!).
  Alle bij elkaar gekochte diploma’s komen nu aan het licht, deze minkukels vallen keihard door de mand!!!!
  En ook de onlangs geïnstalleerde vrindjes op diverse posten hebben een bedroevend laag intelligentie-niveau (capabele bestuurders worden weggepest of gechanteerd om op te stappen)!
  SHAME – SHAME – SHAME on YU -politicans !!!!!!!!!

 10. @Bryan,

  Zij zijn zelf het probleem…. zij hebben deze problemen veroorzaakt, het is hun input….

 11. De constateringen zijn duidelijk en hemeltergend. Door inkomsten te verzwijgen en niet mee te nemen creeert deze regering alleen maar meevallers, hetgeen hun populariteit ten goede zal komen, maar waar gaan die meevallers naar toe? Het reisbudget en de dagelijkse onkostenvergoeding om maar eens een zijstraat te noemen? Ik kan me voorstellen, dat er foutjes en fouten door niet ministeriabele figuren worden gemaakt, maar deze manier van boekhouden is te creatief om van fouten te spreken. Dit valt naar mijn overtuiging onder de categorie opzettelijke fouten c.q. oplichting en dient het OM ingeschakeld te worden. Hopelijk kan hiermee verhinderd worden, dat er weer lijken uit de kast komen van 10-tallen miljoenen guldens aan het eind van de voor Curacao dodelijke Schotte-rit.

 12. Als het zo is moet deze regering snel maatregelingen gaan nemen om deze problemen aan te pakken

 13. Tja… het is te triest voor woorden dat ik er maar om moet lachen…

  Heel goed Schotte & Co…