• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

MinisterraadCURAÇAO – Het pensioen wordt per 1 januari verhoogd van 818 gulden naar 834 gulden als gevolg van indexatie. Dat maakt minister Hensley Koeiman (Arbeid) bekend. Om het percentage voor de indexatie te berekenen is gebruikgemaakt van het zogenaamde prijsindexcijfer, tussen augustus 2010 en augustus 2011.

Uit deze cijfers is het prijsindexcijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld op 2 procent. Het pensioen is daarom met dat percentage verhoogd. Koeiman maakt bekend dat de bedragen voor pensioen zijn geïndexeerd en als volgt zijn vastgesteld:

· Pensioen 834 gulden per maand

· Compensatie 572 gulden per maand

· Weduwe en weduwnaren pensioen tot en met 39 jaar: 387 gulden per maand, 40 tot en met 48 jaar:  506 gulden per maand, 49 tot en met 57 jaar:  633 gulden per maand, 58 en 59 jaar: 834 gulden per maand

· Weduwe en weduwnaren met één of meer kinderen waar wezenuitkering voor wordt ontvangen of als de weduwe of weduwnaar een beperking heeft: 834 gulden per maand

· Halfwezenuitkering, kinderen 0 tot en met 9 jaar 279 gulden: per maand, 10 tot en met 14 jaar: 305 gulden per maand, 15 tot en met 24 jaar die naar schoolgaan of een beperking hebben: 334 gulden per maand

· Wezenuitkering, kinderen 0 tot en met 9 jaar: 305  gulden per maand, 10 tot en met 14 jaar: 334 gulden per maand, 15 tot en met 24 jaar die naar school gaan of een beperking hebben: 385 gulden per maand

· Heffing AOV/AWW 14 procent Werkgever: 7,5 procent Werknemer: 6,5 procent

· Inkomensgrens voor AOV/AWW:  93.000 gulden

De loongrens voor Ziekte-en Ongevallenverzekering is als volgt vastgesteld:

· Per maand 4.971,20 gulden

· Per week 1.147,20 gulden

· Per dag in een vijfdaagse werkweek 229,44 gulden

· Per dag in een zesdaagse werkweek 191,20 gulden

· Per jaar  59.654,40 gulden

www.versgeperst.com