• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De premiers van Aruba, Sint Maarten en Curaçao houden maandag  het Ambtelijk Tripartiet Wetgevingsoverleg Koninkrijksaangelegenheden in landhuis Groot Santa Martha in Banda Bou. Dit is de tweede keer dat de landen elkaar op het hoogste niveau zullen treffen.

De eerste Tripartiete vergadering heeft in december 2010 plaatsgevonden in Aruba, toen werd het Akkoord van Arikok getekend.

Maandag worden twee commissies geïnstalleerd en diverse onderwerpen behandeld. Eerste punt op de agenda is de oprichting van een juridische tripartiete commissie en een strategie tripartiete commissie. Op de agenda staat onder meer ook voorbereiding op de Koninkrijksconferentie van 14 december aanstaande in Nederland.

Commissies
De juridische commissie heeft als  taak  om onderzoek te doen naar de juridische gevolgen van de ‘Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba’ nu Sint Maarten en Curaçao een autonome status binnen het Koninkrijk hebben. De strategie commissie heeft als taak om met concrete voorstellen te komen, om nieuwe vormen van en gericht op samenwerking, te realiseren. De commissie krijgt als specifieke taak ook om de synergie tussen de drie landen te bevorderen. De Tripartiete vergadering vindt plaats van 09.00 tot 16.00 uur in landhuis Groot Santa Martha in Banda Bou.

www.versgeperst.com