• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

kidsCURAÇAO – Crèches vragen aandacht van de overheid om een groot project af te ronden dat enkele jaren geleden is gestart. Er zijn toen fondsen beschikbaar gesteld voor minder welgestelde ouders, zodat zij hun kind naar een voorschoolse opvangcentrum kunnen sturen. Deze fondsen zijn nu in gevaar.

De eerste levensjaren van een kind zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. In deze levensjaren zijn kinderen het meest beïnvloedbaar door derden en zijn de kansen groter om het basisonderwijs succesvol te volgen. Juist daarom heeft de vorige regering fondsen beschikbaar gesteld voor minder welgestelde ouders om in aanmerking te komen voor subsidie, zodat zij hun kind naar een crèche voor vorming kunnen sturen.

Aanpassingen
Het bedrag dat de overheid maandelijks voor elk kind betaalt moest worden aangepast aan de stijging van de uitgaven van de voorschoolse centra. Er is een werkgroep Subjectstudie opgericht die een eerste rapport heeft ingeleverd over de situatie van de centra en fondsen. De regering zal eerst dit rapport moeten herzien voordat zij een beslissing kunnen nemen over de toekomst van de fondsen en centra.

Prioriteit
Parlementariër Marilyn Alcalá-Wallé heeft ook een verzoek ingediend bij de regering over deze kwestie, juist op de dag die de Regering van Curaçao heeft uitgeroepen tot de dag van de voorschoolse opvangcentra. Alcalá-Wallé vraagt de regering om dit project prioriteit te geven zodat deze kan worden afgerond.

www.versgeperst.com