• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Rijksministerraad heeft een beslissing over mogelijke acties met betrekking tot de Curaçaose regering een week uitgesteld. Nederlandse premier Mark Rutte liet vandaag weten dat hij wel reactie heeft gekregen van premier Gerrit Schotte op de brief die de ministerraad een maand geleden stuurde.

Volgens Amigoe heeft de Rijksministerraad in deze brief gevraagd of de regering van Curaçao nog maatregelen zal nemen naar aanleiding van het rapport ‘Doe het Zelf’, waarin een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van Curaçaose ministers wordt aanbevolen. Sheldry Osepa, de gevolmachtigde minister van Curaçao, wilde geen informatie geven over het verloop van de vergadering of de inhoud van de brief van de Curaçaose regering. Osepa heeft premier Schotte wel ingelicht over de bespreking en zei dat het aan premier Schotte is om eerst te reageren.

Geen conclusies
De Nederlandse premier Rutte zei dat de Rijksministerraad de reactie vandaag heeft besproken en dat die bespreking volgende week wordt voortgezet. Conclusies heeft de Rijksministerraad er op dit moment nog niet aan verbonden. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) sluit zich aan bij de verklaring van de premier, aldus zijn woordvoerder.

16 reacties op “Rijksministerraad stelt beslissingen uit”

 1. Beste Lionfish,
  U gaat mij niet dom houden en terroriseren, omdat ik in mijn eigen vrijheid in Sinterklaas geloof en snoepgoed krijg? Beschuldigt U anderen niet, waarin U zelf schuldig bent?
  Realiteit is realiteit en geen ongegronde haat tegen anderen uit suggestieve illusie. Uw realiteit is maar een fictie overeenkomstig uw belangen, die U goed uitkomt, en niets te maken heeft met de objectieve realiteit van het Eiland. U komt pas kijken en de papfles hangt nog aan uw lippen!
  Slavernij noch het kolonialisme hadden het Eiland kunnen omzetten tot een tweederangse Bananenrepubliek. Ik geloof niet, dat noch Schotte, noch Wiels daartoe in staat zullen zijn.
  Daarmee ontken ik niet hun kwaliteiten. Echter dit Eiland Curaçao omzetten zoals U bedoelt op grond van uw wijsheid, ligt ver boven hun kunnen en mogelijkheden. Hiervan ben ik behoorlijk zeker van, dat ik mij niet vergis. U denkt als betweter, dat deze heren als één blok aan hetzelfde zeel trekken!
  Dat U mijn reacties onbenullig vindt, lijkt mij niets vreemds. Immers, zo’n geweldige vernuftig doorzicht door denkmacht komt ook niet uit U, dan tot nu toe een suspecte doffe arrogantie, hyper oenig te noemen!
  Ik ken geen kruiwagens, door hard werken, veel incasseren, leef ik van wat ik verdiend heb en nooit op generlei wijze één cent uit Curaçao ontvangen, die ik never zal appreciëren zolang ik leef!
  Welke regering kent U die de Curaçaose bevolking niet dom houdt en verbaal alsmede inhoudelijk niet terroriseert?
  U mag Schotte en zijn ploeg niet en kennelijk meent U zelf beter dan Schotte te zijn of dat Mw. De Jongh-Elhage het nog beter zou kunnen doen. Heeft U iemand op het oog die het beter zou kunnen doen? U zegt het maar, perhaps….Omaya Leeflang….of Uzelf??

 2. Aller beste Yui Korsou,
  Het gaat gelukkig niet om wat U denkt en vindt en er hevig naar verlangt!
  Volgens U moeten er juist uit een onderzoek bewijzen komenom U voldoening te geven! Het ontgaat nu juist de ‘pointe’ het snappen van de ‘clou’, het wezenlijke kortom het essentiële! Wat gaat U onderzoeken wanneer er geen vermoedens van strafbare feiten zijn, laat staan bewijs ervan! Men moet toch zeer naïef zijn om te veronderstellen,dat iets strafsbaars door deze ploeg geflikt geheim zal blijven en niet naar boven zal komen drijven. Indien één van deze mensen uit deze ploeg had geglimlacht of gelonkt naar hun buurvrouw, laat staan wippen, dan was deze gegeven allang stuk van de straat geworden. Het leven op deze wereld speelt zich af meer op straat dan dat U zich kan veronderstellen.
  Uw probleem is, U mag bij voorbaat, zonder enige overweging, Schotte en zijn ploeg niet, en daaruit ontstaat bij U onbewust, een vurige begeerte naar een onderzoek, naar vermoedens, om dan die vermoedens om te zetten in verdachtmaking die naar bewijzen moeten leiden en tenslotte naar feiten om Schotte te kunnen verjagen terecht of onterecht!
  M.a.w. men neme een lijk, men warmt het op, men legge een kunstmatige ademhaling aan, om dan met voldoening te kunnen zeggen: Victoria, het ademt, voilà het bewijs! Al wankelt geheel het zootje, om niet te zeggen in elkaar storten van aaneengeplakte ficties, bedenksels, opraapsels, leugens en verdichtsels!
  Beste Yui Korsou, op deze wijze kunt U ook een koe een haas laten vangen!
  Voor U, schuldig of niet “Barbertje moét hangen” een zeer gevaarlijke combinatie van illusie en begeerte!

 3. @willems
  U gelooft duidelijk nog in een sinterklaas die u snoepgoed geeft. Ik moet u uit de droom helpen, die tijden zijn voorbij. U red het ook niet als struisvogel, de grond is hier zelfs op de farm te hard om uw kop in te steken. U zult dus de realiteit onder ogen moeten zien, een eiland wat door wiels en schotte in recordtempo wordt veranderd in een tweederangs bananenrepubliek. Tenzij u daar zoals zovelen financiele belangen bij heeft, hetgeen ik op basis van uw onbenullige reacties niet uitsluit, zult zelfs u toch zien dat deze regering zijn eigen bevolking dom houdt en verbaal terroriseert.

 4. @R.Willems
  Yui Korsou, op 21-11-2011 om 14:12 schreef Aworaki.

  Er wordt constant geschreeuwd om “bewijzen” maar men vergeet dat bewijzen wel of niet geleverd kunnen worden nadat er integer en grondig onderzoek is gepleegd. En dit onderzoek is juist wat onze regering niet wil.
  Zelf heb ik het idee (mind you het is slechts een idee) dat de Gouverneur overrompeld is in Oct/Nov 2010 door de minister president en een OK heeft gegeven voor de ministers in kwestie. De minister president heeft toen zijn truccendoos open getrokken en Gumbs moest afgerangeerd worden omdat die het niet eens was met het screenings-rapport dat onze minister president aan de Gouverneur overhandigde.
  Ik blijf erbij dat de huidige regering zich alleen kan zuiveren van iedere verdenking als zij alsnog een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Doen ze dat niet zal deze smet altijd op dit kabinet blijven plakken.

 5. Geachte Hans van Delft,
  Zeg het eens gauw in Uw eigen woorden, wat er gaande is bij Schotte cs! Suggestieve ingevingen ja, veronderstellingen. Indien de memo van de veiligheidsdienst geen corrupte
  document was, dan was het ook nooit verschenen! Een top-secret document, die op straat terecht komt, is waardeloze onderkruiping van eigen makelij om politiek voordeel te halen!
  Overigens, stel dat men begint uw doopceel te lichten, dat van uw vrouw (indien U één heeft) of andere familieleden, hun privéleven in het vizier te nemen, U zult het niet op prijs stellen! U doet het wel bij anderen, U moet zich schamen, Hans. Wees een sportieve kerel
  leef uw privé leven in alle vrijheid, zoals U meent het moet zijn en laat anderen leven zoals zij zelf bepalen! U zakt weg in oneer Hans van Delden!

 6. Stella van Rijn, de enige persoon met meer dan een lagere schooldiploma in het circus Schotte, vind ook dat geen verder onderzoek gedaan moet worden naar de beschuldigingen in het memo van de veiligheidsdienst.

  En dat is bijzonder achterbaks en haar te verwijten, omdat zij wel de intelligentie heeft om te zien wat er gaande is bij Schotte cs, de anderen kunnen zich beroepen op een gebrek aan IQ.

  Ik sluit overigens niet uit dat Stella tegen verder onderzoek is om te voorkomen dat uitkomt dat zij een van de bysides van Schotte is.

 7. Geachte Yui Korsou,
  Toch nog even met U dolen! Verzint U iets strafbaars, dat deze regering zou willen verbergen! Donner was erbij, Tweede Kamer, de Gouverneur, de OM, de Oppositie en de Staten!
  De oppositie is in belangrijke mate onbelangrijk, laat staan moeite nemen om hen de mond te snoeren. Zaken als uitmesten van de Overheidsbedrijven en Agualectra spreken op zich reeds boekdelen! Oppositie moet er altijd zijn als essentieel onderdeel van democratie. Nee, ik weet niet altijd wat U zegt en bedoelt!
  Het lijkt mij, dat U op lepe wijze de zaak probeert om te draaien; de regering is zeker van zijn beleid, het is juist de oppositie die onzeker is en daarom “screening” opeist in de hoop munt uit te kunnen slaan. Wat had men binnen dat afgelopen jaar niet uitgeprobeerd en gespeculeerd? De ene poging faalt na een ander en de regering staat er nog! Nu zien ze pas in, indien zij de economie saboteren, zullen zij zelf aan het kortste eind trekken. Oude veel eisende traditionele investeerders prijzen zichzelf uit de markt en zullen vervangen moeten worden, de consumptie is flexibel, of men nu een biefstuk eet of “funchi met kalmekki” dat blijft inelastisch, m.a.w. indien de huidige investeerders de kat uit de boom blijven kijken, kan het best zijn; de honden vechten om een been, dat een derde ermee vandoor zal gaan. De regering is zeer gevoel voor nieuwe investeerders!
  De regering Schotte zint U niet en daarom “screening” misschien een allerlaatste poging om de regering Schotte te onderkruipen.
  Screening heeft te maken met integriteit van ministers. Ministers kunnen vervangen worden, wat volgens U kennelijk hetzelfde is dat daarmee een regering wankelt en omvalt. Dat doet de vraag oprijzen of U door de bomen het bos nog steeds ziet!
  Overigens volgens U, zij het arrogantie of niet, wie gaat m.b.t. de regering straf opleggen? Mw. de Jongh-Elhage, Donner, RMR Tweede Kamer, U zegt het maar! U dient heel diep te gaan denken, of het moet niet eens gezegd worden; U kunt ook iets verzinnen, het maakt niet uit!!

 8. Rutte gaat hieraan niet zijn vingers branden. De situatie op Curacao is niet goed. Nederland heeft vervolgens geen enkel belang bij Curacao. De roep om onafhankelijkheid, door een enkele partij , Pueblo Soberano, is inmiddels openlijk overgenomen door de huidige regering. Er is geen enkele vorm van samenwerking meer mogelijk met Curacao , binnen het Koninkrijk. Alleeen het gestuurde geld wordt nog aangenomen, ook van Europa. “Ingrijpen” door Nederland zal altijd administratief zijn, nooit militair. Dat wordt dus op korte termijn een referendum, georganiseerd door de VN, waarbij de bevolking zich mag uitspreken voor of tegen het Koninkrijk.
  Na dit referendum wordt Curacao geheel onafhankelijk of in het andere geval ,moet de regering aftreden en komen er verkiezingen. Als de meerderheid op het eiland tegen deze regering is,maar niemand zegt wat, en nauwelijks iemand doet wat, is dit de beste oplossing voor iedereen.

 9. Laten we lekker een weekje wachten. Dat geduld zijn we hier wel gewend. Er is gewoon een vies vuil macht spel gaande! Ik maak me echt zorgen om de VDC en jij R.Willems? inmenging door de huidige regering en ook overleg plegen met Colombia. Geloof jij ook nog in Sinterklaas?

 10. @R.Willems, als deze regering niets te verbergen heeft zou ze juist een screening moeten toe juichen want dan wordt de oppositie de mond gesnoerd en zijn zij ten eeuwige dage verlost van welke oppositie dan ook, het overgrote deel van het volk zal zich achter hun scharen. Maar nee, met jou zijn zij dus niet helemaal zeker van hun zaak en je weet wat dat betekend, althans ik denk dat, indien voldoende IQ aanwezig is, je weet wat dat betekend.
  Als de uitkomst van een screening zou zijn dat de huidige regering de zaak bij aantreden belazerd heeft kun je van mij aannemen dat deze regering goedschiks en anders kwaadschiks naar huis gaat. En je stelling dat een screening absoluut geen zin heeft is een misplaatste arrogantie die afgestraft gaat worden.

 11. Geachte Yui di Korsou,
  Welke concrete aanwijzing heeft U om te bevestigen, dat een overgrote gedeelte van Curaçao een degelijke screening zou willen? U zuigt dit uit uw duim, niet waar?
  Screening nu na een jaar, zal zeer betrekkelijke zin hebben, omdat niets zal veranderen, dan een misschien een paar minister mogelijk plaats zullen moeten maken voor anderen, wat geen effect zal hebben op het beleid!. Misschien, omdat waren er concrete harde strafbare feiten geweest, dan had deze regering allang geen poten meer om erop te staan.
  Gaat U nu bewijzen, dat de huidige ministers, kinderen verkracht hebben of een moord gepleegd hebben of de brandkast van het Bestuurscollege geplunderd hadden. Probeer maar één bewijs op tafel te leggen en tegen de verdediging zeggen: zwijgt U maar! Er is een wezenlijk verschil tussen algemene suggestieve opinies en concreet bewijzen evan !
  De oppositie hoopt munt uit de situatie te kunnen slaan, maar was ook niet beter dan de huidige Ministers. Vòòr Schotte was het niet beter en nà Schotte kan het alleen maar erger worden! Men zal, hoe dan ook toch voor hervormingen moeten buigen, omdat geprivilegieerde elites behoort tot het verleden. Diegene die nu screening opeisen is uit pure arrogantie, omdat het niets zal veranderen.
  Screening nu achteraf, zal absoluut geen zoden aan de dijk zetten.
  Merkwaardig bij U Yui di Korsou is, U bent er geenszins ervan bewust dat U reeds op uw
  eigen blaren zit en dat het streven erop gericht is U daarvan te verlossen en te bevrijden.
  Men moet wel leren denken, Yui di Korsou!

 12. Allerbeste Lionfish,
  Indien U de moed had om in te pakken en opzouten, zou U geen last meer hebben van Calimeroregering noch dat het eiland door slijk werd gehaald noch door hoofdsmurf Wiels.
  Dat U het niet gauw zal doen is duidelijk, U kent het eiland en U kent Nederland en U kent uzelf en bovendien zal niemand U tegen houden!

 13. Men hoopt in nederland nog steeds dat de calimeroregering hier zo dom toch niet zan zijn en zelf de verantwoordelijkheid zal nemen en zijn biezen zal pakken. Maar gezien het bedroevende rioolnivo waarop de corrupte lieden van de regering alhier zich onder leiding van hoofdsmurf Wiels inmiddels begeven zal dat vergeefse hoop zijn. De status van het eiland is door deze heren in de hele wereld door het slijk gehaald en het zal vele jaren kosten deze schade te herstellen. Hoe langer de nederlandse regering dit gezwel laat woekeren hoe meer corrupte vriendjes worden ingeschakeld en hoe moeilijker het zal worden.

 14. Het enige wat het overgrote gedeelte van de Curacaoese bevolking wil is dat er een deugdelijke screening wordt uitgevoerd, er is tot nu toe geen degelijke screening geweest en dat weet de heer Willems ook, dat kan hem zelfs in België niet ontgaan zijn. De Curacaose bevolking weet zich vooralsnog gesteund door de RMR, die op die screening aandringt.
  Als vanuit de “coalitie” pogingen gedaan gaan worden om een escallatie plaats te laten vinden is dat afhankelijk van de voorraad alcohol (comsumptie alcohol bedoel ik dan) en zou dat een legetieme reden zijn voor Nederland om Curaçao over te dragen aan de VN met de gedachte laten zij het maar verder uitzoeken. Het is dacht ik namelijk onomstotelijk vastgesteld dat Nederland van ons afwil, goedschiks of kwaadschiks. Het vreemde is dat ik hun geen ongelijk kan geven en moet misschien in de nabije toekomst op mijn eigen blaren gaan zitten. Eén verzachtende omstandigheid, ik zal er niet alleen op zitten.

 15. BESLISSING OF CONCLUSIES VAN DE RMR.

  Welke beslissing of conclusie zou de RMR aan de deze zaak kunnen binden?
  Indien er Ministers zijn, die niet door de screening zouden zijn gekomen, waarom dan niet duidelijk en overtuigend een reden vermelden, waardoor iedereen dan zelfstandig een standpunt zou kunnen innemen naar eigen zienswijze?
  Deze Ministers zijn stuk voor stuk commerciële jongens vóór hun benoeming geweest en de commerciële vlakte is zeer breed en ruim, evenals commerciële handelingen.
  Indien er nu sprake is van strafbare feiten, waarom laat men deze minstens doorschemeren, indien men niet in staat is zwart op wit te stellen?
  Dit wekt de indruk na méér dan een jaar sukkelen, dat er geen harde bewijzen zijn en dat geheel dit “pandemonium” gereduceerd is tot een goklustige, wanhopige politieke speculaties op zoek naar een geschikte stok om de hond te kunnen aframmelen, wat niet risicoloos is en best zou kunnen uitdraaien op onvoorziene escalaties met gevolgen!
  Inmiddels maken de activisten zich wel schuldig aan “Barbertje moet hangen” al gaat het om zeer vage, ongrijpbare abstracte zaken, waarbij de kans levensgroot is voor escalatie dat de RMR voor eerst, zijn politieke vingers diep zal kunnen verbranden door overdreven geneigdheid, zich mee te bemoeien!
  Deze specifieke afgebakend Curaçaose politieke strijd, kan geen slagveld zijn voor overkoepelde organen als de RMR die zich onnodig, gewillig openstelt voor verdwaalde granaten!

 16. Rijksministerraad van uitstel komt toch geen afstel neem ik aan ? Laat de Curacaose bevolking nou niet in de kou staan.