• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Rijksministerraad heeft twee voorstellen van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangenomen. Het eerste voorstel is de heer R.A. Vonnis voor te dragen tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Curaçao.

De heer Vonnis (66) is geboren op Curaçao en was eerder al werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het tweede voorstel van Donner is om professor A.F.P. Bakker voor te dragen tot voorzitter van het Collega financieël toezicht Curaçao en Sint Maarten.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba
De professor wordt ook voorgedragen voor benoeming tot voorzitter van het Collega financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Colleges voeren toezichtstaken uit overeenkomstig met de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De benoeming van de nieuwe voorzitter gaat op 1 december in, daarmee vervangt hij de vorige voorzitter die is overleden, professor J.J.S Weitenberg.

4 reacties op “Nieuwe leden Caribisch Koninkrijk”

  1. @ Ricardo, EN ? Beats sneks overvallen of touristen of of of, get my point ?

  2. meneer Hans van Delf ik zie bij elk artikel een reactie van u bent u mischien ook lid van instituut Batesda, zoniet dan heeft u mischien niet anders te doen of heeft u een nieuw beroep ontdekt nl. reacteur

  3. Het voordeel van mensen die hun sporen verdiend hebben, is hun ervaring. Omdat ze geen andere belangen meer hoeven te dienen of voor hun pensioen moeten zorgen.. Zijn ze ook redelijk onafhankelijk. Wat er gebeurt met een jonge premier die zijn zakenvrienden en zijn eigen belangen moet veiligstellen zie we op Curacao. Dat is pas fijn!

  4. De heren die hier benoemd zijn, zijn al lang met pensioen waardoor ik toch mijn twijfels heb over het instituut waar ze voor gaan werken. Op Curacao noemen we zo’n instituut Betesda, maar in Nederland heet dat ineens Raad van State of College van Toezicht.