• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De evaluatie van de eilandsraadsverkiezingen, die op 2 maart zijn gehouden op de BES-eilanden, is verstuurd naar de Tweede Kamer. Onderdeel hiervan vormt het onderzoek over de gewijzigde stemregels. Bij deze verkiezingen was voor het eerst de Nederlandse Kieswet van kracht.

De regels rondom het stemmen verschillen met de regels die vroeger op de eilanden golden. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aparte evaluatie uitgevoerd.

Restzetelverdeling
Uit de evaluatie komt naar voren dat de verkiezingen goed zijn verlopen. De andere regels over de restzetelverdeling (waarbij partijen die 75 procent van de kiesdeler halen, in aanmerking kunnen komen voor een restzetel) hebben ertoe geleid dat er nu meer partijen in de eilandsraden vertegenwoordigd zijn dan in het verleden. De eilandbesturen hebben hiervoor aandacht van de minister gevraagd, met het oog op de bestuurbaarheid van de eilanden.

Stempassen
Punt van aandacht is de bezorging van stempassen. De postbezorging op de eilanden laat te wensen over. In de praktijk betekent dit dat kiezers waarbij de stempas niet is bezorgd, deze persoonlijk op moeten halen bij het openbaar lichaam, op vertoon van een identiteitsbewijs.

Campagne
Op de eilanden is een voorlichtingscampagne gevoerd om de stemgerechtigden te informeren over de gewijzigde regels. In de twee weken na de verkiezingen is een onderzoek onder circa 650 kiezers uitgevoerd over de vraag ‘Hebben de kiesgerechtigden kennis genomen van de gewijzigde stemregels en hebben ze deze regels begrepen?’ Zo’n 70 procent van de kiesgerechtigden wist van de voorlichtingscampagne. 61 procent vond dat ze ruim voldoende tot voldoende geïnformeerd waren over de gewijzigde stemregels.

Tabel
In de tabel ‘gewijzigde stemregels, per eiland en Caribisch Nederland’ is te zien welke wijziging onder hoeveel procent van de geïnterviewden bekend was. Vooral op Saba blijkt de bekendheid met de nieuwe regels groot te zijn. In tabel twee is het ‘begrip van de gewijzigde stemregels aan de hand van stellingen, per eiland en Caribisch Nederland’ te vinden. Dit is gemeten door de geïnterviewde uit meerdere stellingen de juiste te laten kiezen.

www.versgeperst.com