• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Er bevindt zich geen asbest in de lucht van de klaslokalen van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Dit blijkt uit de resultaten van metingen die onlangs zijn uitgevoerd door een expert van bureau Oesterbaai. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen asbest in de lucht aanwezig is.

Op maandag 17 oktober zijn door asbestonderzoek- en inventarisatiebureau Oesterbaai stofmonsters en luchtmonsters genomen in een aantal lokalen van het Junior College. De monsters zijn in Nederland onderzocht in een laboratorium dat gespecialiseerd is in asbestonderzoek.

Eerste bevindingen
Naar aanleiding van berichten dat op het terrein van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) stukjes dakplaat lagen die mogelijk asbest bevatten, onderzocht op 17 en 18 oktober een expert van bureau Oesterbaai de situatie bij de scholengemeenschap. Oesterbaai is het grootste onderzoeksbureau in Nederland op het gebied van asbest. Op 19 oktober presenteerde de asbestexpert zijn eerste voorlopige bevindingen, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor de schoolhoofden.

Bevestiging
De stukjes asbesthoudende dakplaat die eerder bij de SGB zijn gevonden,blijken van het minder gevaarlijke type (het zogenaamde hechtgebonden asbest). Deze zijn inmiddels verwijderd en er bestaat geen direct gevaar voor leerlingen en personeel. Dit omdat de asbestdeeltjes in het materiaal blijven vastzitten en niet gemakkelijk vrijkomen.

Voorzorg
Oesterbaai concludeerde dat er geen reden was om bepaalde gebouwen van de SGB uit gebruik te nemen of uit voorzorg asbest te gaan verwijderen. Zij trokken deze conclusie op basis van het type asbest dat is aangetroffen, het feit dat onder de asbesthoudende dakplaten nog een plafond zit en de relatief goede toestand van de dakplaten. De resultaten van de onderzochte stof- en luchtmonsters bevestigen de eerste bevindingen van Oesterbaai.

www.versgeperst.com