• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Curacao Nieuws - GeldkistCURAÇAO – Voor veel pensioenfondsen zijn het financieel zware tijden. De dekkingsgraad is voor de grootste Nederlandse pensioenfondsen gedaald tot onder de 100 procent.  Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) bevindt zich volgens berekeningen boven de 105 procent.

Voor PCN geldt wettelijk een minimale dekkingsgraad van 100 procent. De laatste maanden zijn maanden van veel onzekerheid op de financiële markten. Met name de schuldenproblematiek in het eurogebied is hier de oorzaak van, zo meldt PCN in een persbericht.

Griekenland

De aanpak van de problemen in Griekenland veroorzaakte veel onrust waardoor zowel de rente als de aandelenkoersen fors zijn gedaald. Deze beide effecten hebben gezorgd voor een daling van de dekkingsgraden. Pensioenfondsen moeten zich voorbereiden op het nemen van maatregelen wanneer de dekkingsgraden zo laag blijven tot aan het einde van het jaar.

Koopkracht
Zo wordt er naar verwachting bij veel pensioenfondsen niet geïndexeerd waardoor pensioenen aan koopkracht verliezen en werkgevers zullen moeten bijstorten. Bij sommige pensioenfondsen wordt al gesproken over het informeren van deelnemers over de mogelijkheid tot het verlagen van de pensioenen, het zogenaamde korten.

Veilig

PCN bevindt zich momenteel in rustiger vaarwater. Het pensioenfonds bestaat nu ruim een jaar en bij de start is gekozen voor een gedegen en conservatief beleggingsbeleid. Het grootste deel van de beleggingen wordt geïnvesteerd in relatief ‘veilige’ staats- en bedrijfsobligaties.

Risico
Daarnaast wordt voor een klein deel belegd in aandelen met een gematigd risicoprofiel. Het valutarisico wordt voor een groot deel afgedekt. Momenteel onderzoekt PCN de mogelijkheden om het risico- rendementsprofiel van de beleggingen verder te verbeteren. PCN heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de dekkingsgraad van PCN nog verder kan groeien en boven het wettelijk minimaal vereiste niveau zal blijven.

www.versgeperst.com