• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De burgers van de BES-eilanden hebben gemixte gevoelens over de toekomst van de eilanden, nu zij onderdeel zijn geworden van Nederland. Dat stelt een onderzoek in opdracht van Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte van het onderzoeksbureau Curconsult.

Op de vraag of de situatie op het eiland nu beter of juist slechter geworden is, sinds de eilanden onderdeel zijn geworden van Nederland, wordt verschillend gedacht. Van de geïnterviewden is 38 procent positief, 39 procent negatief. Er zijn opvallende verschillen tussen de eilanden. Op Saba is 25 procent positief, op Sint Eustatius 31 procent en op Bonaire 43 procent.

Beleving
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe beleven de burgers van Caribisch Nederland de veranderingen als gevolg van de staatkundige omwentelingen binnen het Koninkrijk?’ In het onderzoek zijn vragen gesteld op gebieden die de burgers het belangrijkst vinden, namelijk: zorg, veiligheid, belastingen, onderwijs en immigratie.

Onderwijs en immigratie
Het onderwijs is beter of veel beter geworden, vindt 40 procent van de inwoners van Caribisch Nederland. Een meerderheid van de ondervraagden (57 procent) verwacht dat het in de toekomst beter zal gaan met het onderwijs. Circa de helft van de burgers die contact hebben gehad met de IND stelt dat ze goed geïnformeerd waren over de verblijfsregeling. 61 procent van de IND cliënten is van mening dat de dienstverlening ten opzichte van voor 10.10.10 er op vooruit is gegaan.

Inkomen

Door 81 procent van de respondenten wordt een teruggang in koopkracht gemeld sinds 10.10.10. Toch is men optimistisch over de nabije toekomst: 57 procent van de inwoners is positief over de ontwikkeling van het eigen inkomen en verwacht koopkrachtherstel in de komende 1 tot 2 jaar.

Medische zorg

Dit onderwerp heeft de meeste aandacht van de bevolking. De meningen over de zorg zijn verdeeld, 38 procent van de ondervraagden is tevreden, 36 procent is ontevreden over de zorg. Als de zorg wordt vergeleken met vroeger, geldt dat 36 procent van mening is dat er sprake is van een verbetering, terwijl 37 procent het tegenovergesteld denkt.

Medicijnen
De kritiek richt zich met name op het feit dat sommige medicijnen niet meer vergoed worden en op de medische uitzendingen. Als positief wordt ervaren dat de tandarts in het zorgverzekeringspakket zit en dat alle zorg kan worden genoten op vertoon van de sedula.

Belastingen en veiligheid
De dienstverlening van de Belastingdienst wordt in vergelijking met de situatie van vóór 10.10.10 beter beoordeeld, 39 procent van de ondervraagden ervaart deze als goed. Op het functioneren van de politie is veel kritiek. Men vindt dat er te weinig blauw op straat is, de criminaliteit toeneemt en het gevoel van veiligheid is afgenomen. Van de burgers is 40 procent niet tevreden met het functioneren van de politie, 32 procent daarentegen juist wel. Opvallend is dat de kritiek alleen voor Bonaire en Saba geldt en niet voor Sint Eustatius.

5 reacties op “Belevingsonderzoek Caribisch Nederland”

 1. @ Kasuari, je bedoelt hopelijk niet, nos mes por, met zelfontplooing ? Dat is namelijk een groot fiasco geworden en dat zonder hulp van Nederland, nee dat hebben we helemaal op eigen kracht gedaan. Ik heb er het papiamentse woordenboek op na geslagen maar kan het papiamentse equivelant van zelfontplooing niet vinden. Je zou dus kunnen zeggen, dat als wij het woord niet eens kennen, hoe kunnen we dan de inhoud in praktijk brengen. Ik weet niet of ik mijn gedachten begrijpelijk verwoord heb, but I gave it my best.

 2. @ Kasuari, bedoel je met zelfontplooing

 3. @Kasuari, mijn mening en die heb ik al zoveel keer geuit dat het een beetje op een langspeelplaat gaat lijken. Ja, ook Curaçao en St.Maarten mogen van mij en met mij vele (heel veel en het worden er steeds meer) witte Nederlanders, gisteren hun onafhankelijkheid uitroepen. Wij de witte Nederlanders zijn het zat om iedere keer weer voor het onderhoud van die eilanden te zorgen. En vooal dat, nos mes por, die bodybags en dat makamba gedoe begint zo langzamerhand onze keel uit te hangen.

 4. @ Nederlander,

  Vind jij dat alleen voor de BES eilanden, of ben jij ook bereid je hard te maken voor andere (oud) koloniën van Nederland?
  Want Nederland heeft in het verleden een aantal volkeren flink in de steek gelaten, want toen namen ze het niet zo nauw met het recht op zelfontplooing. Overigens nu nog steeds niet hoor…

 5. De vraag die ik in dit “belevingsonderzoek” mis, hebt u spijt van uw eerdere keuze van aansluiting bij Nederland, zoja verkiest u uw onafhankelijkheid.
  Kijk dan hadden wij, en zij natuurlijk ook, geweten hoe wij en zij verder moeten. Als die vraag aan mij gesteld wordt, dan zeg ik dat er in Nederland een referendum hierover gehouden moet worden. Dan wordt het absoluut duidelijk voor onze politici welke kant ze op moeten. Tenslotte maken zachte heelmeesters stinkende wonden. En wij mogen/moeten de mensen van de BES eilanden hun het recht op zelfontplooing niet onthouden.